Keresés

A mindennapokból

03.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Időjárás:

Névnap:

Ma : Lőrinc

Óvodánkba a Veszprém Megyei Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményének (Nevelési Tanácsadó) és a Bárczi Gusztáv Speciális Iskola és Egységes Módszertani Intézet (EGYMI) biztosít munkatársakat, fejlesztő pedagógust, gyógypedagógust, logopédust és pszichológust a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése, a beszédproblémák javítása, a tanulási nehézséggel és beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek fejlesztése érdekében.

A logopédus feladata a beszédhibák feltárása, javítása, a diszlexia kiszűrése és a prevenció érdekében.

A gyógypedagógus egyéni és csoportos fejlesztő terápia alkalmazásával segít a gyermekeknek a tanulási problémák megelőzésében.

Az óvodai csoportokban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésében a Bárczi Egységes Módszertani Intézet (EGYMI) által biztosított gyógypedagógiai asszisztensek segítik az óvodapedagógusok munkáját a gyógypedagógus irányítása mellett.

Az egyéni és csoportos foglalkoztatásra az e célra kialakított és jól felszerelt foglalkoztató helyiségekben van lehetőség.

Nyári tábor:

Óvodánkban nemcsak a hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető gyerekek nevelését, felzárkóztatását tartjuk szem előtt, hanem gondolunk a kiemelkedő képességekkel rendelkezőkre is.

A családoknak igényük van arra, hogy gyermekeik külön foglalkozások keretében többet kapjanak, de az óvodai élet megszervezése korlátokat szab az ilyen jellegű igények kielégítésének. Hisszük és valljuk, hogy a játékidőt és a délelőtti tudatosan szervezett tevékenységeket a külön foglalkozások miatt nem szabad megrövidíteni! Ezért a kora nyári időszakban szervezzük meg Zöld óvodai programunkhoz kapcsolódóan egy hetes táborunkat.
Ez amellett, hogy a tehetséggondozást a gyerekek együtt lehetnek és megismerkedhetnek más csoportban dolgozó felnőttekkel, gyerekekkel, a szocializációt, az alkalmazkodást segíti, ami különösen fontos az iskolába lépés előtti időszakban. Emellett jó alkalom a fejlesztésre a gyengébb képességű gyerekek számára az alacsonyabb létszám miatt is.

A tábor megszervezésével a célunk: tehetséggondozás, környezettudatos nevelés, az ismeretek bővítése, a tevékenységek természetes környezetben, jó levegőn való megszervezése kisebb (20-25 fős) csoportokban, melyekben érvényesülhet az egyéni, differenciált bánásmód elve.


A Természetfigyelő tábor, a környékünkön található erdő, mező, vízpart faunájával és flórájával ismerteti meg a gyerekeket természetes környezetben, közvetlen tapasztalatszerzés útján, a naponta más-más helyszínre szervezett kirándulások alkalmával. A természettudatos magatartásra, a természet szeretetére, óvására neveljük a gyermekeket.


Tehetségműhelyt szervezünk a tehetséggondozás támogatása érdekében egy-egy választott kézműves technika elsajátítása céljából havi két alkalommal, az óvoda kézművestermében. A gyermekeket a képességeik alapján javasolhatják az óvodapedagógusok a csoportba.

Ezek az ingyenes programok az esélyegyenlőség érvényesülését is szolgálják, hiszen ezekhez a programokhoz a hátrányos helyzetű gyermekek is hozzájuthatnak.kirándulások alkalmával. A természettudatos magatartásra, a természet szeretetére, óvására neveljük a gyermekeket.


Óvodánkban az alábbi lehetőségeket tudjuk biztosítani a gyermekeknek:


Az óvodában külön e célra kialakított só szoba várja a kicsiket. Heti beosztással napi fél órát tartózkodhatnak a csoportok a szobában, ahol mesét hallgatnak, játékos légző gyakorlatokat végeznek, énekelgetnek. A sóoldat és só-téglák együtthatása kellemes, tiszta levegőt biztosít, és segít a légutak átjárhatóságában, valamint a rendszeres használattal sok felső légúti megbetegedésnek vehetjük elejét. Nagyon jó hatással van a kicsikre az asztmatikus tünetek, a gyakori köhögés kezelésében is.

Pedagógiai programunkban is kiemelt ünnepeinket (Karácsony, Húsvét, Gyermeknap) kézműves játszóházzal színesítjük, ahol a gyermekek szüleikkel együtt többféle tevékenységből válogathatnak kedvükre.

Támogatjuk, és óvodánkban helyet, lehetőséget nyújtunk a Néptánc foglalkozások, az Úszás, a Kid Rock and Roll megszervezésének. A néptánccsoport óvodai ünnepeinket színesíti műsorával.

Intézményünkben biztosítjuk az ingyenes Ovi focin, Korcsolya oktatáson való részvételt.

Az Ovi-foci együttműködési megállapodás alapján, a Bozsik-program keretében működik az intézményben, a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával.

A 10 alkalmas korcsolya oktatás a Jégkorong Szövetség és a fenntartó Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával szervezett ingyenes lehetőség az 5-6 éves óvodásoknak.

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Bázis program zárása

EMLEKLAP 20200623

Óvodánk:

boldog logo

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Rövid hírek

Amennyiben befizetett adója 1 százalékával támogatni kívánja az óvoda "Vadvirág" Alapítványát, akkor kérjük, az adóbevalláskor a rendelkező nyilatkozaton tüntesse fel alapítványunk adószámát: 18932162-1-19