A mindennapokból

14.jpg

Rövid hírek

Amennyiben befizetett adója 1 százalékával támogatni kívánja az óvoda "Vadvirág" Alapítványát, akkor kérjük, az adóbevalláskor a rendelkező nyilatkozaton tüntesse fel alapítványunk adószámát: 18932162-1-19

Óvodánkba a Veszprém Megyei Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményének (Nevelési Tanácsadó) és a Bárczi Gusztáv Speciális Iskola és Egységes Módszertani Intézet (EGYMI) biztosít munkatársakat, fejlesztő pedagógust, gyógypedagógust, logopédust és pszichológust a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése, a beszédproblémák javítása, a tanulási nehézséggel és beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek fejlesztése érdekében.

A logopédus feladata a beszédhibák feltárása, javítása, a diszlexia kiszűrése és a prevenció érdekében.

A gyógypedagógus egyéni és csoportos fejlesztő terápia alkalmazásával segít a gyermekeknek a tanulási problémák megelőzésében.

Az óvodai csoportokban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésében a Bárczi Egységes Módszertani Intézet (EGYMI) által biztosított gyógypedagógiai asszisztensek segítik az óvodapedagógusok munkáját a gyógypedagógus irányítása mellett.

Az egyéni és csoportos foglalkoztatásra az e célra kialakított és jól felszerelt foglalkoztató helyiségekben van lehetőség.

 

Nyári táborok:

Óvodánkban nemcsak a hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető gyerekek nevelését, felzárkóztatását tartjuk szem előtt, hanem gondolunk a kiemelkedő képességekkel rendelkezőkre is.
A családoknak igényük van arra, hogy gyermekeik külön foglalkozások keretében többet kapjanak, de az óvodai élet megszervezése korlátokat szab az ilyen jellegű igények kielégítésének. Hisszük és valljuk, hogy a játékidőt és a délelőtti tudatosan szervezett tevékenységeket a külön foglalkozások miatt nem szabad megrövidíteni! Ezért a kora nyári időszakban szervezzük meg az egy-egy hetes táborainkat.
Ez nemcsak a tehetséggondozást segíti, hanem ezeken a foglalkozásokon a gyerekek együtt lehetnek és megismerkedhetnek más csoportban dolgozó felnőttekkel, gyerekekkel, a szocializációt, az alkalmazkodást segíti, ami különösen fontos az iskolába lépés előtti időszakban. Emellett jó alkalom a fejlesztésre a gyengébb képességű gyerekek számára az alacsonyabb létszám miatt is.
Programajánlataink között a szülők választhatnak. A táborokra szánt különböző felajánlásokat eszközeink, játékaink bővítésére használjuk.
A táborok megszervezésével a célunk: tehetséggondozás, az ismeretek bővítése, a tevékenységek természetes környezetben, jó levegőn való megszervezése kisebb (15-18 fős) csoportokban, melyekben jobban érvényesülhet az egyéni, differenciált bánásmód elve.

A választási lehetőségek:

Természetfigyelő tábor, mely a környékünkön található erdő, mező, vízpart és a Zircen lévő arborétum faunájával és flórájával ismerteti meg a gyerekeket természetes környezetben, közvetlen tapasztalatszerzés útján, a naponta más-más helyszínre szervezett kirándulások alkalmával. A természettudatos magatartásra, a természet szeretetére, óvására neveljük a gyermekeket.
Kézműves tábor, melyben a gyerekek természetes anyagokkal ismerkedhetnek, azok felhasználásával és kézműves technikákkal, hogy a munka során továbbfejlődjön alkotóképességük, kézügyességük, kreativitásuk. Olyan használható ismeretekhez, képességekhez, kompetenciákhoz kívánjuk juttatni a táborba járó gyermekeket, ami nem csak néhány napra szól!
Mozdulj! - tábor, melyen lehetőség nyílik új tornaeszközökkel, új helyszínen való játékokra, mozgásra (Dózsa György Általános Iskola). A nagymozgások fejlesztésére, versengésre, egyéni kompetenciák bővítésére.
Dalos - játék tábor lehetőséget nyújt a természethez kapcsolódó népi- és dalos-játékokkal való ismerkedésre, a természetes anyagokból készült népi hangszerek készítésére, kipróbálására, használatára. A tábor is alkalmat nyújt arra, hogy tovább fejlődjék a gyermekek hallása, ritmusérzéke.

Óvodánkban az alábbi lehetőségeket tudjuk biztosítani a gyermekeknek:


Az óvoda gyermekorvosa javaslatával gyógytestnevelés foglalkozások szervezésére van lehetőség, melyet szakképzett óvónők vezetnek. Célunk elsősorban a tartáshibák, lábboltozati problémák kiküszöbölése, és javítása játékos módon, kiscsoportos formában.

Az óvodában külön e célra kialakított só szoba várja a kicsiket. Heti beosztással napi fél órát tartózkodhatnak a csoportok a szobában, ahol mesét hallgatnak, játékos légző gyakorlatokat végeznek, énekelgetnek. A sóoldat és só-téglák együtthatása kellemes, tiszta levegőt biztosít, és segít a légutak átjárhatóságában, valamint a rendszeres használattal sok felső légúti megbetegedésnek vehetjük elejét. Nagyon jó hatással van a kicsikre az asztmatikus tünetek, a gyakori köhögés kezelésében is.

Fontos ünnepeinket (Karácsony, Húsvét, Gyermeknap) kézműves játszóházzal színesítjük, ahol a gyermekek szüleikkel együtt többféle tevékenységből válogathatnak kedvükre.

Intézményünkben helyet biztosítunk a Néptáncnak, az Ovi focinak az Úszásnak, a Kid Rock and Rollnak, Sakk-szakkörnek és a Gyermekjógának.

Az Ovi-foci együttműködési megállapodás alapján, a Bozsik-program keretében működik az intézményben, a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával.

 

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Keresés

GTranslate

Hungarian English French German

Óvodánk:

refintlogo color big

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk ismét elnyerte a
ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
2019. december 31-ig

használhat.

Látogatóink

Oldalainkat 15 vendég és 0 tag böngészi