Az óvoda első honlapját 2008 áprilisában adtuk közre. Azóta látogatóink, valamint az óvoda dolgozói és a szülők véleményei alapján folyamatosan igyekeztünk javítani főleg a tartalmi, de a formai elemeket is. A jelenlegi WEB lap 2015 júliusában készült.


A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda elődje a Dózsavárosban épült, melyet 1972-ben adtak át. Az óvoda 12 csoportos pavilonrendszerű épület volt, mely az évek során elkezdett süllyedni, a falai pedig repedezni, s később veszélyessé is vált.

A csoportok száma az évek múlásával, és a gyermeklétszám csökkenésével 7-re fogyatkozott. Veszprém város beruházásában egy új - 6 csoportos - óvoda építését határozták el. Az új óvoda hivatalos átadására 2006 szeptemberében került sor. (A bontásról, építésről képriport készült, amely >> ide kattintva << megtekinthető).

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda két tagintézményből áll.

  • Az Avar utcai Vadvirág Óvoda egy hat csoportos, 150 férőhelyes, 2006-ban az Európai Uniós szabványoknak megfelelő módon újjáépített, nagyszakmai hagyományokkal, jó személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező intézmény.
  • Tagóvodánk a három csoportos Csillagvár Waldorf Óvoda, melynek saját web lapja >> ezen a linken<< elérhető.

A Vadvirág Óvoda az óvodapedagógosok által kidolgozott és kipróbált Pedagógiai programmal rendelkezik. Ebben a dokumentumban határozzuk meg az óvodánkban folyó nevelőmunka célját, feladatait, alapelveit, a gyermeki tevékenységeket és a fejlődés kritériumait. A minőségfejlesztési folyamatban kikristályosított erősségeink megőrzésére törekszünk, melyek összhangban állnak Pedagógiai programunk fő értékeivel.

Óvodánk nevelőközösségének fontos, hogy a hozzánk járó gyermekek érzelmi biztonságban töltsék óvodás napjaikat, melyben hangsúlyos helyet foglal el az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztése, amelyek révén képessé válhatnak az egész életen át tartó tanulásra. Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyermekek szeretetteljes, biztonságos, érzelmekben gazdag, boldog környezetben nőnének fel, és életükben az óvodáskor olyan időszak lenne, amire jó visszaemlékezni. A velük foglalkozó felnőtteknek alapelve kell, hogy legyen a gyermek személyiségének tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése.

Legfőbb célunk a nyugodt érzelmi biztonságot nyújtó, sok szép élményt adó, folyamatos játékot és aktív tevékenységet biztosító óvodai élet megszervezése.

2007 novemberében emlékeztünk meg óvodánk (és előd intézményei) fennállásának 35. évfordulójáról.

A szakmai fejlődés, és az óvoda tárgyi, személyi feltételeinek fejlesztése érdekében folyamatosan veszünk részt különböző pályázatokban: 2005-2007-ig az ország 16 óvodájának egyikeként teszteltük egy EU- projekt (HEFOP 3.1.2) keretében a fejlesztők által kidolgozott a Kompetencia alapú óvodai programcsomagot, melyet beépítettünk helyi nevelési programunkba, és használatát valamennyi óvodai csoportunkban bevezettük. Megragadtuk a programmegvalósítást segítő eszközfejlesztésre kiírt pályázati lehetőséget is (HEFOP 3.1.3.) tárgyi feltételeink, játék- és eszközállományunk fejlesztésére.

2008 novembere óta ápolunk testvéróvodai kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi „Csipike Óvodával”, kölcsönös látogatásokkal, rendszeres szakmai találkozókkal és tapasztalatszerzési lehetőségekkel. >> Kapcsolatunkról néhány fotó <<

2010-ben majd 2013-ban az óvoda pedagógusai olyan jó gyakorlatokat dolgoztak ki, melyeket komoly szakmai érdeklődés kísér, 2010-től folyamatosan több óvodának adtuk át minősített jó gyakorlatainkat. Az óvoda kedvező adottságai, fokozatosan fejlődő tárgyi- és személyi feltételei lehetővé teszik, hogy szakmai szolgáltatói tevékenységeket is felvállaljunk. Évente szervezünk óvodánkban szakmai rendezvényeket, szakmai napoknak, előadásoknak adunk helyet, melyekre a térség óvodapedagógusait is meghívjuk.

A kompetencianevelésben mintaszerűen működő óvodaként 2011-ben előminősített referencia intézménnyé vált intézményünk, és a TÁMOP 3.1.7. 11/2 projekt keretében képzéseken készültünk fel a referencia intézményi feladatokra. 2014 nyarán pedig referencia intézményi minősítésre jelentkeztünk.

2012-ben megünnepeltük óvodánk fennállásának 40. évfordulóját. >> Néhány fotó <<

2013-2014-ben részt vettünk egy óvodafejlesztési pályázatban. (TÁMOP 3.1.11-12 Egységben az erő – óvodafejlesztés Veszprém város óvodáiban)

Környezeti nevelés terén kimagasló szakmai munka folyik intézményünkben így harmadik alkalommal pályáztunk, és nyertük el a „Zöld óvoda” címet.

2015 nyarán megszereztük a „Minősített referencia intézmény” címet!

A szülői kezdeményezésre létrehozott „Vadvirág Alapítvány” által támogatott programok teszik színesebbé az óvodai életet: gyermeknapi rendezvény, szülő - nevelő találkozó, húsvéti és karácsonyi ötletbörze. Az alapítvány a szponzori és szülői támogatásokból évente több százezer Ft-ot költ a játékeszköz állomány bővítésére is, annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek minél jobb körülmények között nevelődjenek óvodánkban.

2015 nyarán megszereztük a „Minősített referencia intézmény” címet!

Referencia intézményként bizonyítottuk, hogy óvodánk megyei szinten elismert, más intézmények számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai és szervezeti kultúrával, és innovációval rendelkező intézmény, ahol az óvodapedagógusok képesek a magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.

2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre pályáztunk, 2017 szeptemberétől bázisintézményként szervezünk szakmai programokat, műhelymunkákat, adunk helyet képzéseknek, konferenciáknak a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központtal (POK) együttműködve.

2017-ben ünnepeltük óvodánk alapításának 45. évfordulóját. >> Néhány fotó a jubileumi hétről <<

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Óvodánk:

boldog logo

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk ismét elnyerte a
ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
2019. december 31-ig

használhat.

Névnap:

Ma : Vanda, Paula

Rövid hírek

Udvarunkra fűzkunyhót és fűzkaput telepítettünk 2008 tavasszán. Ezek megerősödve, lombosodva kellemes árnyékot biztosítanak a kicsiknek. A fűzkunyhó halformájú, ezért a neve: "Szomjas potyka".

GTranslate

Hungarian English French German