Keresés

A mindennapokból

11.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Időjárás:

Ellenőrzött honlap

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az Oktatási Hivatal a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt a Süni csoportban 2020. 11. 24-től, 2020. 12. 03-ig Rendkívüli szünetet rendelt el.
Továbbá a Mazsola csoport számára elrendelt Rendkívüli szünet 2020. 11. 30- 2020. 12. 03-ig meghosszabbodik.
Türelmet, megértést, együttműködést és a pozitív hozzáállást kérek az érintettektől!
Vigyázzunk egymásra!
Barcza Béláné
óvodavezető

2020. SZEPTEMBER 01-TŐL A HÁZIREND SZABÁLYOZÁSA SZERINT TÖRTÉNIK.

Barcza Béláné intézményvezető

Az óvodából való távolmaradás engedélyezését az óvoda Házirendje szabályozza a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében.

A szülő kérésére történő távollét igazolásának módja: A szülő írásbeli kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez, aki a leírt indokok alapján mérlegeli a távolmaradáshoz való hozzájárulást. A formanyomtatványt az óvoda biztosítja.”

A kérelem nyomtatványa >> itt << letölthető.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2011. évi CXC. törvény Óvodakötelezettséget ír elő.

A tv. 8.§(2) bekezdése értelmében, abban a nevelési évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szept.1-től) legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon kell részt vennie.

Amennyiben hosszabb időre külföldre távozik a család, a szülőnek bejelentési kötelezettsége van, mind az óvoda, mind pedig az Oktatási Hivatal felé.

Ez esetben köteles írásban bejelenteni, hogy a gyermek mettől meddig tartózkodik külföldön, ott melyik óvodában teljesíti az óvodakötelezettségét.

Továbbá a külföldre költözni szándékozó szülőnek az alábbi linken keresztül kell az Oktatási Hivatal felé bejelentést tenni:

https://WWW.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap

Vadvirág Óvoda:

 

Csillagvár Waldorf Tagóvoda

2020. szeptember 10. (csütörtök)

 

2020. szeptember 07. (hétfő)

2020. október 08. (csütörtök)

 

2020. október 05. (hétfő)

2020. november 05. (hétfő)

 

2020. november 02. (csütörtök)

2020. december 10. (hétfő)

 

2020. december 06. (csütörtök)

Az óvodába több napos hiányzás után érkező gyermekek szüleinek nem kell orvosi igazolást hozni, azonban nyilatkozni kell arról, hogy gyermekük egészséges. Csak ennek benyújtása mellett vesszük át a kisgyermeket.

A nyilatkozat >> itt << letölthető, kinyomtatható.

A betegség után visszatérő gyermekektől továbbra is orvosi igazolást kérünk.

A beteg gyermek testvérét is kérjük otthon tartani!

Az óvodába érkezéskor a higiénés szabályok betartása kötelező!

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában Óvodai szociális segítő tevékenységet biztosító intézmény: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Cím: 8200 Veszprém, Rózsa u. 48.

E-mail címe: iskolaiszocialismunkavp{kukac}gmail.com

Az óvodai szociális segítő szakember: Plank Bea

Elérhetősége: +36 20 387 5598

Fogadó óra: Páros heteken keddenként 14.00-16.00 az óvodában.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

Ismertető >>> itt <<< letölthető.

2015. szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak:

  • a három vagy több gyermekes családok
  • a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek és testvéreik
  • valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát (2020évben 139.185.- Ft-ot)

Az igényléshez szülői nyilatkozatra van szükség, ami elérhető az óvodatitkári irodában. A kitöltött nyilatkozatokat szintén az óvodatitkári irodában kérjük leadni.

A nyilatkozat leadását követően az arra jogosult családoknak nem kell térítési díjat fizetni az óvodai étkezésért.

Étkezés térítés befizetése az óvodatitkári irodában Stéger Ildikó gazdasági ügyintézőnél az adott napon 07:00 – 17:00-ig.

A gyermekek be- és kijelentése a gazdasági irodában személyesen vagy telefonon történhet. Étkezés megrendelését, lemondását előző nap 10:00 óráig tudjuk elfogadni. (Telefon: 88/560-892, vagy 30/486-2002)

A hiányzás ki-és bejelentését Házirendünk értelmében kizárólag személyesen vagy telefonon fogadjuk.

Kérjük, a ki- és bejelentést, az étkezés lemondást, illetve megrendelését ne mulasszák el időben megtenni!

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Rövid hírek

A környezettudatos magatartás kialakítását célozza, hogy óvodánk bejáratánál egy használtelem-gyűjtő konténert helyeztünk el. Várjuk és kérjük, az otthon elhasznált elemeket ebbe a gyűjtőbe dobják be.

Névnap:

Ma : András, Andor