Keresés

A mindennapokból

052_1.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Ellenőrzött honlap

Időjárás: (2)

Időjárás, 28 Április
Időjárás: Veszprém
+9

Max.: +11° Min.: +7°

Páratartalom: 57%

Szél: ESE - 18 KPH

Óvodai Beíratás időpontja:

2021. május 05-én és május 06-án (szerda, csütörtök) 8.00 – 17.00 óra

Be kell íratni minden olyan kisgyermeket, aki 2021. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti. Hirdetmény << itt >> olvasható és letölthető.

Helyszín:

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda, 8200 Veszprém, Avar u. 7/A

és

Csillagvár” Waldorf Tagóvoda, 8200 Veszprém, Szent István u. 12.

Elektronikus ügyintézéshez: Szándéknyilatkozat >> itt << letölthető. Beküldhető 2021. május 06. 16.00 óráig a vadvirag.ovodabeiratas{kukac}gmail.com email címre

Az óvodák felvételi körzete << itt >> olvasható és letölthető. (Csoportosítva a letölthető anyag 36 - 41 oldalain)

Nevelés nélküli szakmai napok a Vadvirág Óvodában

2021. május 07. (péntek)

2021. június 18. (hétfő)-

2021. augusztus 27. (hétfő)

Ezeken a napokon az óvoda zárva tart, gyermekeket kérésre, indokolt esetben tagóvodánk fogadja. Veszprém, Szent István u. 12.


Nyári zárás tervezett ideje:

2021. július 26. –2020. augusztus27.

Nyitás:

2021. augusztus 30. (hétfő)

A nyári zárás tervezett idejét a fenntartó elfogadta 26/ 2021.(I. 29.) sz. határozattal. A Veszprémi Önkormányzati fenntartású óvodák nyári zárásának összefoglaló táblázata >> itt <<  található.

 

Vadvirág Óvoda:

 

 

2021. január 14. (csütörtök)

 

2021. február 11. (csütörtök)

 

2021. március 11. (csütörtök)

 

2021. április 07. (csütörtök)

 

2021. május 06. (csütörtök)

 

2021. június 10. (csütörtök)

 

2021. július 08. (csütörtök)

 

2020. augusztus 26. (csütörtök)

        

 

Csillagvár Waldorf Tagóvoda

 

 

2021. január 11. (hétfő)

 

2021. február 08. (hétfő)

 

2021. március 08. (hétfő)

 

2021. április 07. (szerda)

 

2021. május 10. (hétfő)

 

2021. június 07. (hétfő)

 

              

 

2021. augusztus 09. (hétfő)


2020. SZEPTEMBER 01-TŐL A HÁZIREND SZABÁLYOZÁSA SZERINT TÖRTÉNIK.

Barcza Béláné intézményvezető


Az óvodából való távolmaradás engedélyezését az óvoda Házirendje szabályozza

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében.

 A szülő kérésére történő távollét igazolásának módja: A szülő írásbeli kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez, aki a leírt indokok alapján mérlegeli a távolmaradáshoz való hozzájárulást. A formanyomtatványt az óvoda biztosítja.”

A kérelem nyomtatványa >> itt << letölthető.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2011. évi CXC. törvény Óvodakötelezettséget ír elő.

A tv. 8.§(2) bekezdése értelmében, abban a nevelési évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szept.1-től) legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon kell részt vennie.

Amennyiben hosszabb időre külföldre távozik a család, a szülőnek bejelentési kötelezettsége van, mind az óvoda, mind pedig az Oktatási Hivatal felé.

Ez esetben köteles írásban bejelenteni, hogy a gyermek mettől meddig tartózkodik külföldön, ott melyik óvodában teljesíti az óvodakötelezettségét.

Továbbá a külföldre költözni szándékozó szülőnek az alábbi linken keresztül kell az Oktatási Hivatal felé bejelentést tenni:

https://WWW.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap

Az óvodába több napos hiányzás után érkező gyermekek szüleinek nem kell orvosi igazolást hozni, azonban nyilatkozni kell arról, hogy gyermekük egészséges. Csak ennek benyújtása mellett vesszük át a kisgyermeket.

A nyilatkozat >> itt << letölthető, kinyomtatható.

A betegség után visszatérő gyermekektől továbbra is orvosi igazolást kérünk.

A beteg gyermek testvérét is kérjük otthon tartani!

Az óvodába érkezéskor a higiénés szabályok betartása kötelező!

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában Óvodai szociális segítő tevékenységet biztosító intézmény: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Cím: 8200 Veszprém, Rózsa u. 48.

E-mail címe: iskolaiszocialismunkavp{kukac}gmail.com

Az óvodai szociális segítő szakember: Plank Bea

Elérhetősége: +36 20 387 5598

Fogadó óra: Páros heteken keddenként 14.00-16.00 az óvodában.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

Ismertető >>> itt <<< letölthető.

2015. szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak:

  • a három vagy több gyermekes családok
  • a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek és testvéreik
  • valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát (2020évben 139.185.- Ft-ot)

Az igényléshez szülői nyilatkozatra van szükség, ami elérhető az óvodatitkári irodában. A kitöltött nyilatkozatokat szintén az óvodatitkári irodában kérjük leadni.

A nyilatkozat leadását követően az arra jogosult családoknak nem kell térítési díjat fizetni az óvodai étkezésért.

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Rövid hírek

Udvarunkra fűzkunyhót és fűzkaput telepítettünk 2008 tavasszán. Ezek megerősödve, lombosodva kellemes árnyékot biztosítanak a kicsiknek. A fűzkunyhó halformájú, ezért a neve: "Szomjas potyka".

Névnap:

Ma : Gergely