A mindennapokból

10.jpg

Időjárás:

GTranslate

Hungarian English French German

Szeretettel gratulálunk Vigváriné Nagy Ildikó óvodapedagógus kollégánknak, aki a városi Pedagógus nap alkalmából, ünnepélyes keretek között vehetett át elismerő kitüntetést Porga Gyulától, Veszprém város polgármesterétől.

Ildikó 1980 óta dolgozik intézményünkben.

Óvod01 vne n ildikoai csoportjában nagy szakmai alázattal és tudatossággal és elhivatottsággal végzi feladatát, neveli a rá bízott gyermekeket. Alkalmazza az évek során felhalmozódott elméleti és gyakorlati tudását, a népi kismesterségek gyermekek által végezhető tevékenységeit, különböző technikákat tanít a gyermekeknek, mint a szövés, agyagozás. nemezelés. Sikerrel használja a bábozás, a drámapedagógia módszereit a nevelő-oktató munkában.

A gyógy testnevelői szakvizsga megszerzése után hosszú évek óta végez gyógytestnevelést az óvodában.

Részt vett a kompetencia alapú óvodai programcsomag tesztelésében, majd a Pedagógiai programba való bedolgozásába. Sikerrel alkalmazza óvodai csoportjában az újszerű módszereket, a különféle tevékenységszervezési technikákat. Nagy hangsúlyt fektet a differenciált, egyéni bánásmód alkalmazására.

Tudásában folyamatosan fejlődni és megújulni kész. Nagy elhivatottsággal és fáradhatatlanul segíti a kollégákat is a szakmai fejlődésben, készséggel fogad és támogat gyakornok, vagy főiskolai hallgatót. Ildikó az évek során több óvodapedagógus-képzésben résztvevőnek, gyakornok kollégának volt segítője, mentora, az óvodapedagógusi pályán elindítója.

Hosszú ideig vezette az óvodában a kézműves munkaközösséget, megismertette a kollégákat népi kismesterségekkel, különféle kézműves technikákkal. Munkájával nagymértékben hozzájárult az óvoda színvonalas működéséhez, fejlődéséhez és eredményeihez, szakmai elhivatottságával példát mutat a kollégáknak.

Kiváló szakmai munkája innovatív tevékenységében is megmutatkozik.vigvari

Kiemelkedő szakmai munkája nyomán ért el a Vadvirág Óvoda olyan szakmai megbecsülést, amelyhez jó gyakorlatok kidolgozásával és más óvodáknak történő átadásával, mentori tevékenységgel segítette hozzá az intézményt. 

Kidolgozója és gondozója egyik legnépszerűbb jó gyakorlatunknak: „Mozdulj! - Gyógyulj! Láb- és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”, mely jó gyakorlatot nem csak a nevelőközösség körében, de az ország több óvodájában is megismertetett. 

Ildikó munkájával hozzájárult a Vadvirág Óvoda referencia intézményi és bázisintézményi szerepéhez, pozitív szakmai megítéléséhez. Szakmai rendezvényeken, műhelymunkák vezetésével segítette az óvodapedagógusok munkáját, óvodánk pozitív szakmai megítélését.

40 éves szakmai munkája után nyugdíjba kíván vonulni, ezért ősszel már nem dolgozik óvodánkban.

Nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánunk!

Barcza Béláné intézményvezető

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Keresés

Óvodánk:

refintlogo color big

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk ismét elnyerte a
ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
2019. december 31-ig

használhat.

Névnap:

Ma : Ervin

Rövid hírek

Amennyiben befizetett adója 1 százalékával támogatni kívánja az óvoda "Vadvirág" Alapítványát, akkor kérjük, az adóbevalláskor a rendelkező nyilatkozaton tüntesse fel alapítványunk adószámát: 18932162-1-19