A mindennapokból

02.jpg

Időjárás:

GTranslate

Hungarian English French German

Október 10-én, a takarítási világnaphoz kapcsolódva hívtuk idei évben is egy kis kertészkedésre, virágültetésre, udvarrendezésre óvodánkba járó gyermekeket és családjait.

Célunk az óvodánk kis és nagy udvarának, a kerti tónak és környezetének, gyógynövénykertünknek és csoportjaink kis kertjeinek rendbetétele volt. Felhívásunkra az óvoda minden csoportjából több család is jelentkezett és részt vett ezen a délutánon. Munkájukkal hozzájárultak környezetünk szépítéséhez és a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakításához. Megszépült a gyógynövényes kert, a kerti tó és környezete, kis kertek a csoportok előtt, ahova gyönyörű árvácskák kerültek elültetésre, a fűzfakapu megújult, miután gondos kezek megmetszették és az őszi levelek is összegyűjtésre kerültek. Új bokrok, tuják kerültek elültetésre. A takarításhoz szükséges eszközökről óvodánk gondoskodott, de sokan otthonról is hoztak magukkal kerti szerszámokat. Kertészkedés közben lehetőség volt beszélgetésekre, ismerkedésekre. Nagyon sok család vett részt az eseményen. Sokan hoztak szép növényeket, virágokat, kis bokrokat, melyeket közösen ültettek el gyermekeikkel. Ezzel is önzetlenül hozzájárultak óvodánk, kertünk szebbé tételéhez.

A nagy munka után finom zsíros kenyérrel és meleg teával kínáltuk meg az elfáradt szülőket, gyerekeket, melyet a Cserhát kft biztosított számunkra.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden résztvevő szülőnek, gyermeknek és családtagnak, hogy idejüket, energiájukat áldozták óvodánk szebbé, rendezettebbé tétele érdekében és köszönjük a szülők részéről felajánlott szép növényeket.

Köszönjük a dajka néniknek a munkájukat, akik elkészítették a finom teát, zsíros kenyeret és örömmel kínálták a résztvevőknek.

Balogh Alíz óvodapedagógus

Szeretettel gratulálunk Vigváriné Nagy Ildikó óvodapedagógus kollégánknak, aki a városi Pedagógus nap alkalmából, ünnepélyes keretek között vehetett át elismerő kitüntetést Porga Gyulától, Veszprém város polgármesterétől.

Ildikó 1980 óta dolgozik intézményünkben.

Óvod01 vne n ildikoai csoportjában nagy szakmai alázattal és tudatossággal és elhivatottsággal végzi feladatát, neveli a rá bízott gyermekeket. Alkalmazza az évek során felhalmozódott elméleti és gyakorlati tudását, a népi kismesterségek gyermekek által végezhető tevékenységeit, különböző technikákat tanít a gyermekeknek, mint a szövés, agyagozás. nemezelés. Sikerrel használja a bábozás, a drámapedagógia módszereit a nevelő-oktató munkában.

A gyógy testnevelői szakvizsga megszerzése után hosszú évek óta végez gyógytestnevelést az óvodában.

Részt vett a kompetencia alapú óvodai programcsomag tesztelésében, majd a Pedagógiai programba való bedolgozásába. Sikerrel alkalmazza óvodai csoportjában az újszerű módszereket, a különféle tevékenységszervezési technikákat. Nagy hangsúlyt fektet a differenciált, egyéni bánásmód alkalmazására.

Tudásában folyamatosan fejlődni és megújulni kész. Nagy elhivatottsággal és fáradhatatlanul segíti a kollégákat is a szakmai fejlődésben, készséggel fogad és támogat gyakornok, vagy főiskolai hallgatót. Ildikó az évek során több óvodapedagógus-képzésben résztvevőnek, gyakornok kollégának volt segítője, mentora, az óvodapedagógusi pályán elindítója.

Hosszú ideig vezette az óvodában a kézműves munkaközösséget, megismertette a kollégákat népi kismesterségekkel, különféle kézműves technikákkal. Munkájával nagymértékben hozzájárult az óvoda színvonalas működéséhez, fejlődéséhez és eredményeihez, szakmai elhivatottságával példát mutat a kollégáknak.

Kiváló szakmai munkája innovatív tevékenységében is megmutatkozik.vigvari

Kiemelkedő szakmai munkája nyomán ért el a Vadvirág Óvoda olyan szakmai megbecsülést, amelyhez jó gyakorlatok kidolgozásával és más óvodáknak történő átadásával, mentori tevékenységgel segítette hozzá az intézményt. 

Kidolgozója és gondozója egyik legnépszerűbb jó gyakorlatunknak: „Mozdulj! - Gyógyulj! Láb- és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”, mely jó gyakorlatot nem csak a nevelőközösség körében, de az ország több óvodájában is megismertetett. 

Ildikó munkájával hozzájárult a Vadvirág Óvoda referencia intézményi és bázisintézményi szerepéhez, pozitív szakmai megítéléséhez. Szakmai rendezvényeken, műhelymunkák vezetésével segítette az óvodapedagógusok munkáját, óvodánk pozitív szakmai megítélését.

40 éves szakmai munkája után nyugdíjba kíván vonulni, ezért ősszel már nem dolgozik óvodánkban.

Nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánunk!

Barcza Béláné intézményvezető

Június 6-án, szerdán délelőtt búcsúztak a nagyok az óvodánktól. Az ünnepi hangulatot a gyermekek alkalomnak megfelelő öltözete csak fokozta. Délelőtt a feltarisznyázott ballagók énekelve sétáltak végig az óvoda udvarán és folyosóin. Az aulában várták őket az óvodánkba járó kisgyermekek, és a Dózsa György Általános Iskola két tanító nénije. Itt elbúcsúztunk el az iskolába készülőktől ünnepélyes keretek között. Az óvodavezető Marika néni szép gondolatokkal köszönt el minden ballagó óvodástól, akik virággal, kedveskedtek neki és a tanító néniknek is. Megköszöntötték a ballagók egy-egy szál virággal a pedagógiai munkát segítő dolgozóinkat is. Verssel búcsúztak a Napsugár csoport ballagói, majd verssel köszöntötték a Süni csoportba járók a ballagókat. Kedves énekkel lepték meg társaikat a Mazsola csoportosok is. Ezen a délelőttön az óvodások verssel, virággal búcsúztak a nyugdíjba vonuló Cseh Mária, Marika dadus nénitől. Az ünnepség végén minden ballagó óvodás átbújhatott egy virágokkal feldíszített kapun, és jelképesen elindult az iskolába. Ezután mindenki visszasétált a csoportjába ahol finomságokat fogyasztva folytatódott az ünneplés. A csoportokba a tanító nénik is belátogattak és megajándékozták a ballagókat, amit az óvodától, óvó néniktől, társaktól kapott ajándékokkal együtt hazavihettek.

Szép éveket töltöttünk együtt, búcsúzunk Tőletek! Sok sikert kívánunk az iskolában!

Balogh Alíz, óvodapedagógus

Június 1-én, pénteken Intézményünk is csatlakozott ahhoz a nemes kezdeményezéshez, amely által közösen együtt, óvodai szinten fejeznénk ki a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés iránti elkötelezettségünket, támogatásunkat. Ezt az akciót az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezte, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, az italos karton hulladék szelektív gyűjtésének fontosságára. Ennek érdekében, mi is egy felhívással megkértük a szülőket, hogy ezen a napon zöld pólóban érkezzenek a gyerekek. Természetesen az óvodapedagógusaink is zöld felsőben érkeztek.

Fogjunk össze és tegyünk lépéseket a szemléletformálás, a szelektív hulladékgyűjtés és egy élhetőbb környezet érdekében.

Köszönjük a szülők figyelmét, támogatását!

                                                                               „Még Zöldebb Óvodáért” Munkaközösség

Már több mint 15 éve rendezi meg óvodánk alapítványa a „Vadvirág” Alapítványa a gyermeknapi családos programját. A rendezvényen az idei évben is szép számmal jöttek el jelenlegi és jövendőbeli óvodás gyermekek szülőkkel, testvérekkel nagyszülőkkel.

A programot hagyományainkhoz hűen óvodánk néptánccsoportja nyitotta meg Dékmárné Forgács Zsuzsa vezetésével. A megnyitó végén bemutatkoztak a Kid Rock and Roll tánccsoport vadvirágos óvodásai is nagyobb lányokkal közös produkcióban.

Vendégeinket óvodavezetőnk Barcza Béláné Marika, majd Némedi Lajos alpolgármester úr is köszöntötte. Lattenstein Jánosné Éva, alapítványunk kuratóriumának elnöke elmondta, hogy ezen a napon a csoportonkénti homokvár építő verseny nyertesetit meglepetésajándékkal díjazzák. Így a délelőtt zárásaként a verseny értékelése után minden csoport átvehetett egy-egy homokozókészletet, amely dömpereket, húzókocsit, darut, kuglófformákat, fagyi készítőt, kőműves készletet tartalmazott.

A családok, gyerekek, felnőttek a nap folyamán együtt kézműveskedtek, légvárban ugráltak, pónin lovagoltak. Gerecs Péter, apuka az idei évben is lufit hajtogatott, a gyermekek nagy örömére.

A Kabóca Bábszínház zenés műsorral, a veszprémi Alfa Dog Kutyaiskola kutyabemutatóval szórakoztatta az érdeklődőket.

A gyermeknapon alapítványunk második alkalommal szervezett nagy sikerrel véradást a Vöröskereszt közreműködésével.

A Noszlopy Gáspár Gimnázium 4 diákja önkéntes munkájával segítette a szervezőket.

            Ez a rendezvény a szülők, támogatók felajánlásából, az óvoda dolgozóinak önkéntes munkájából valósulhatott meg! Köszönet mindazoknak, akik ennek a kellemes, tartalmas, élménydús napnak sikeréhez hozzájárultak!

Lattenstein Jánosné, a Kuratórium elnöke

Óvodánkban a hagyományos pünkösdi királyválasztásra május 18-án, pénteken délelőtt került sor. Előző napokban már minden csoportban megválasztották a „király jelölteket”, ahol már készülhettek a rájuk váró feladatokkal a „nagy napra”. Minden csoportunk egy jelöltet választott ki, akik versenybe szállhattak a királylányért és a pünkösdi király címért. A rendezvény lebonyolítása az udvaron történt. A királyválasztásra a Süni csoport királylányának és udvarhölgyeinek pünkösdi éneke csalogatta a gyerekeket. Őket már az udvaron várta nagy izgalommal az óvodánk összes csoportja. Vidám, kedves kis dalaikkal vonultak elénk, szépen felöltözve, felelevenítve a pünkösdi hagyományokat. Ezután a királylány, Balogh Laura, elfoglalta helyét a csodaszép trónon, és megkezdődhetett a versengés a kegyeiért. A jelölteknek izgalmas, erőt próbáló versenyfeladatokat kellett kiállniuk azért, hogy valamelyikük elnyerje a pünkösdi királylány kezét és a koronát. A feladatok között szerepelt: lovacskázás kisszéken, zsákban ugrálás, mocsárjárás, célba dobás kis labdával, karikába. A versenyzők minden erejüket, ügyességüket beleadták, hogy nyerhessenek. Volt, aki elesett, de nem adták fel a küzdelmet. A gyerekek nagyon szurkoltak a küzdelemben résztvevő király jelölteknek, tapssal és hangos kiáltásokkal bíztatták őket. A rendezvény nagyon jó hangulatban telt, izgalommal figyelte mindenki, amikor a pontok összeszámolására került sor. Végül a Mazsola csoportba járó Pesti Hunor foglalhatott helyet a pünkösdi trónon és az ő fejére került a korona. A verseny után, közös éneklés, körjáték zárta le ezt a sikeres délelőttöt. Köszönjük a Süni csoport ünnepi varázsát, és minden csoport felkészülését!

Balogh Alíz Óvodapedagógus

Április 24-én, kedden délután 16 órától egy kis kertészkedésre, virágültetésre, udvarrendezésre hívtuk óvodánkba járó gyermekeket és családjait. A program a „Még zöldebb óvodáért” munkaközösség szervezésében valósult meg.

Célunk az óvodánk kis és nagy udvarának, a kerti tónak és környezetének, csoportjaink kiskertjeinek rendbetétele volt. Felhívásunkra az óvoda csoportjaiból több család jött el, hogy munkájukkal hozzájáruljanak környezetünk megszépítéséhez és a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakításához. Megszépült, a kerti tó és környezete, a kiskertekbe tavaszi virágok kerültek. A kis és nagy udvaron egy-egy szorgalmas apuka füvet nyírt. A kertészkedéshez szükséges eszközökről óvodánk gondoskodott, de sokan otthonról is hoztak magukkal kerti szerszámokat. Kertészkedés közben lehetőség volt beszélgetésekre, ismerkedésekre. Volt olyan család is, aki szép kis virágokat hozott és együtt ültették el azokat gyermekeikkel.

A nagy munka után finom zsíros kenyérrel és meleg teával kínáltuk meg a szorgalmas szülőket, gyerekeket.

Az óvoda nevelői közössége nevében ezúton szeretnénk megköszönni minden résztvevő szülőnek, gyermeknek és családtagnak, hogy idejüket, energiájukat áldozták óvodánk szebbé, rendezettebbé tétele érdekében és köszönjük a szülők részéről felajánlott szép növényeket, és a VKSZ által biztosított virágföldet.

Köszönjük a dajka néniknek a munkájukat, akik elkészítették a finom teát, zsíros kenyeret és szívesen kínálták a résztvevőknek.

Balogh Alíz óvodapedagógus

A „Még zöldebb óvodáért” munkaközösség április 20-ára, péntekre túrát szervezett a Betekints völgybe a Föld Világnapja megünneplése alkalmából. Játékos feladatokkal igyekeztünk a gyerekek figyelmét ráirányítani a Földünk, környezetünk védelmének fontosságára.

A gyermekek a Betekints völgyben, a szabadban töltötték a délelőttöt. Háromféle állomáson vehettek részt óvodapedagógusaink vezetésével.

Az állomások között volt egy mesehallgatás a Földről, aztán egy érdekes kvíz játék, Földünk állatairól, majd állatokkal kapcsolatos találós kérdések is elhangzottak, aztán egy hangulatos, vidám kis dalos gyerekjátékban vehettek részt a gyerekek, csoportok. A programoknak más-más helyszín adott helyet a völgyben, amelyeken óvodánk valamennyi csoportja részt vehetett. Ezek után a közeli játszótéren játszhattak, tízóraizhattak, jól érezhették magukat a gyermekek.

A programnak nagy sikere volt a gyerekek, felnőttek körében, mindenki élményekkel, sok ismerettel, tapasztalattal gazdagodhatott ezen a délelőttön.

Balogh Alíz óvodapedagógus

2018. március 27-én, kedden tartottuk óvodánkban a hagyománnyá vált húsvéti családi kézműves délutánt, melyre minden családot szeretettel vártunk. A rendezvényen, négy helyszínen készíthettek a jelenlévők kis tavaszi, húsvéti ajándékokat, díszeket óvodapedagógusaink vezetésével. Többek között papírtulipánokat, húsvéti nyuszikat, papírcsíkokból kis csibéket, fonalból ötletes kis báránykákat. Aki végzett hamar mindennel egy asztalnál húsvéti kifestőket színezhetett kedvére. A kézműveskedés folyamán alkalom nyílt kötetlen beszélgetésekre, ismerkedésre ötletelésre az ünnep közeledtével kapcsolatosan. A délutáni programnak nagy sikere volt, sokan látogattak el erre az eseményre és jó hangulatban telt el. Csodás, kedves kis dolgokat készítettek el együtt a gyerekek és szüleik, nagyszüleik.

Ezen a délutánon került megrendezésre a „Vadvirág” Alapítvány által megszervezett játékbörze is. Családok hoztak el olyan játékokat, könyveket otthonról, melyeket ők már nem használnak, megunták és szívesen ajánlanák fel csekély adomány fejében más gyermekeknek. Köszönjük a családok támogatását, segítségét!

Balogh Alíz óvodapedagógus

A Víz Világnapjáról a „Még zöldebb Óvodáért” munkaközösség szervezésében emlékeztünk meg. Két délelőtt, március 19-én hétfőn és március 20-án, kedden játékos keretek között folytak a tevékenységek, forgószínpad szerűen 3-3 óvodai csoport vehetett részt a különböző „foglalkozásokon”.

Ezeken a napokon a gyerekek és óvodapedagógusok is kék ruhában érkeztek meg az oviba, és hagyományosan mindenki kék kendőt kötött a nyakába, ezzel is jelezve a zöld jeles ünnep fontosságát. Az óvodapedagógusok ötletes és mozgalmas játszóházat szerveztek, ahol a gyerekek figyelmét a víz védelmének, vízzel való takarékoskodásnak a fontosságára irányították. A játékos feladatok között volt mozgásos, énekes, mesés foglalkozás, és izgalmas, vízzel kapcsolatos kísérletek is. A programoknak nagy sikere volt a gyerekek körében.

A világnap alkalmából idei évben is kértük a családokat, hogy készítsenek hulladékból, újra-hasznosítható anyagokból vízzel kapcsolatos tárgyakat. A barkácsolt anyagokból az óvoda aulájában munkaközösségünk tagjai kiállítást rendeztek, mely április elejéig megtekinthető. Ezzel szerettük volna Pedagógiai Programunknak megfelelően bevonni a családokat a gyerekek környezettudatos szemléletének alakításába.

Ezúton is köszönjük a családoknak a kitartó munkát, hogy ötletes, kreatív, színes, a gyermekeikkel közösen barkácsolt tárgyaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kiállítás ismét létrejöhessen, megvalósulhasson.  

Balogh Alíz Óvodapedagógus,
a munkaközösség tagja

Március 14.-én szerdán tartottuk óvodánkban Nemzeti ünnepünk záró rendezvényét, amelyre ismét ellátogatott hozzánk egy „huszár” is. A gyerekek már az ünnepséget megelőző napokban lelkesen készülhettek az ünnepre. Az óvodai csoportokban tartalmas tevékenységeket szerveztek az óvodapedagógusok. Készíthettek a gyermekek huszárcsákókat, pártákat, festhettek zászlókat, hallgathattak meséket, verseket az ünneppel kapcsolatosan. Énekelhettek huszárokról, menetelhettek zenére és érdekes mozgásos tevékenységeket is kipróbálhattak a tornaszobában, ismerkedtek a nemzeti ünnephez kapcsolódó történelmi eseményekkel.

A közös ünneplésre hangos énekléssel vonult ki az óvoda apraja-nagyja az óvoda aulájába, alkalomhoz illő ünnepélyes öltözetben, kokárdával, lányok pártában, fiúk csákókban. Volt olyan csoport aki, míg a többiekre várakozott, addig verssel kedveskedett a gyermekek váró huszár bácsinak, aki a Vörösberény Lovas - Egyesülettől jött el hozzánk.

Érdekes történetekkel és hasznos tudnivalókkal ismertette meg a gyermekeket a huszárok életéről, ruházatukról, rangjelzéseikről, mindennapjaikról, életükről. Egy „falovacskát” is hozott nekünk, melyet több kisgyermek ki is próbálhatott. A kardját, huszárcsákóját mindenki megfoghatta, megnézhette. Az óvodások kérdéseket tehettek fel neki, melyre szívesen válaszolt. Majd igazi táncházzá alakult át egy rövid időre az aula. Ezt óvodánk néptánc oktatójának, Dékmárné Forgács Zsuzsa néninek és kedves férjének Dékmár Szabolcsnak köszönhetjük. Szabolcs bácsi legényest táncolt, majd együtt táncoltak Zsuzsa nénivel. Ezután Szabolcs bácsi csatába „toborozta” az erős, bátor fiúkat, ötletes feladatokkal, játékokkal. Minden kisfiú nagyon élvezte ezt a lehetőséget. Aztán együtt táncoltunk, énekeltünk. Minden gyermek és felnőtt megfeledkezve a mai dolgokról egy régi „korba” cseppenhetett vissza, ahol átélhették a régi táncok hangulatát, varázsát.

A délelőtt folyamán még az óvodások csoportonként elsétáltak a Dózsa György téri ’48-as emlékműhöz és zászlóikkal díszítették fel azt.

Köszönettel tartozunk Szentesi István a Lovas- Egyesület hagyományőrző elnökének, Zsuzsa néninek és kedves férjének hogy gazdagították, színezték az ünnepségünket.

Balogh Alíz óvodapedagógus

Itt a farsang, áll a bál …”csendült fel ismét óvodánk falai között február 12-én, hétfőn a jól ismert dal, amelyet már minden kisgyermek ismer.

A gyerekek ezen a reggelen izgatottan érkeztek meg az oviba és ötletes, mókás jelmezekbe bújva jöttek be a csoportszobákba. Ezen a napon minden óvó néni, óvó bácsi is kedves, színes jelmezekbe öltözött. A tízórai, fényképkészítés és a csoportokon belüli jelmezbemutató után elkezdődött a farsangi mulatság. Először minden kisgyermek felvonult, az aulában, közben megcsodálhatták egymás csodás jelmezeit. Majd itt, Ági óvó néni vezetésével, az összes csoport hangos énekléssel, mondókázással űzte a telet. Megszólaltak az általuk készített „télűző” hangszerek, kolompok, csörgők, kereplők.

Ezután az óvodai csoportokban szerveztek az óvodapedagógusok izgalmas versenyjátékokat, amelyeken a gyermekek próbára tehették erejüket, leleményességüket, gyorsaságukat. Volt olyan csoport is, ahol az óvónénik kedveskedtek vidám mesejátékkal a kicsiknek. A fáradságos feladatok után az asztaloknál megpihenve finomságokat, italokat fogyasztottak el. Aztán megkezdődött a tánc a mulatság, ki meddig bírta.

Az időjárás közben megviccelt minket, mert a télűzés után szépen hullani kezdett a hó és végig esett, amíg farsangoltunk. Ám ez nem vette el a kedvünket, mi vigadtunk tovább.

A farsangi délelőtt és mókázás mindenkinek boldog és önfeledt pillanatokat varázsolt az életébe, melyről még napokig lehet beszélgetni, mesélni. Köszönjük a családok támogató együttműködését és az ötletes jelmezeket!

Balogh Aliz óvodapedagógus

Alapítványunk szervezésében 2018. február 3.-án, szombaton ismét együtt báloztak szülők, nevelők, az óvoda dolgozói.

A „Vadvirág” Alapítvány már 11. alkalommal tartotta meg a Szülők - Nevelők Bálját, melynek helyszíne ismét óvodánk aulája volt. A rendezvény fővédnökségét volt óvodásunk, Ovádi Péter Veszprém Megyei Jogú Város 01. számú választókerület elnöke, valamint Némedi Lajos alpolgármester úr vállalta fel. Meghívott vendégünk volt Halmay György, Önkormányzati Képviselő, az ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke. Török Lajosné Kati, volt kollégánk, aki a báli rendezvény egyik elindítója, az alapítvány kuratóriumának korábbi elnöke. Török Lajos, honlapunk szerkesztője, valamint Amberg Éva könyvelő, aki az alapítvány működését segíti.

Óvodavezetőnk Barcza Béláné Marika nyitotta meg az estet. Lattenstein Jánosné Éva az alapítvány kuratóriumának elnöke is köszöntötte a résztvevőket, majd beszélt az alapítvány tevékenységeiről, eredményeiről.

A bevezetőt egy színes, gyönyörű táncos produkció követte, a Winners Versenytánc Egyesület előadásában. A lenyűgöző fellépők műsora, nagy tetszést aratott a vendégek soraiban. Ezután Poller Dorka, volt óvodásunk, csodálatos hangján szólaltak meg szép, kedvelt dallamok, akit gitáron Ballouk Olivér kísért. A fellépést hatalmas tapsviharral köszönte meg a közönség.

A vacsora után kezdődhetett a tánc, az ismerkedés, beszélgetés.

Az este folyamán kis játékos, táncos versenyekben vehettek részt azok, akik bátrak, merészek voltak. Őket kedves kis ajándékokkal jutalmaztuk, kitartásukért, merészségükért. A tombolasorsolás után folytatódott a szórakozás, a tánc, a jó hangulat.

Rendezvényünket szülők, vendégek, vállalkozók, közművelődési intézmények, óvodánk dolgozói is támogatták. Köszönjük, hogy hozzájárultak a bál sikerességéhez, alapítványi céljaink megvalósításához! A befolyt támogatást a Vadvirág” Alapítvány kuratóriuma az alapítvány céljainak megfelelően a Vadvirág Óvodába járó gyermekek óvodai életének színvonalasabbá tételére fordítja.

Balogh Aliz az alapítvány kuratóriumának óvodapedagógus tagja

2018. Január 12-én részt vettünk a Március 15-i sportcsarnokban tartott V. Oviolimpián, melyet a Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola szervezett. Városunkból 90 gyermek jött el a rendezvényre.

Óvodánkat 12 gyermek képviselte. Nagycsoportosaink több számban is megmérettették magukat. 30 méteres futásban, 200 méteres futásban, kislabda-hajításban és helyből távolugrásban.

A gyerekek az elmúlt héten lelkesen készülődtek a versenyre, amelyen mindenki egyénileg vett részt. Óvodánkból két kiemelkedő teljesítmény született. A Napsugár csoportba járó Kocsis Eszter 2. helyezést ért el 200 méteres futásban, míg Békési András a 3. helyen végzett kislabdahajításban. Összesített eredményben óvodánk az 5. helyen végzett a 9 induló óvoda közül.

Résztvevő gyermekek: Markó Csaba, Kocsis Eszter, Békési András, Tuza Dorka, Tuza Lili, Vass Csenge, Kardos Dávid, Tóka Tamás, Pálffy Léda, Pesti Hunor, Kovács Áron, Tóth Kornél.

Felkészítőjük és kísérőjük: Tóvári Andrea és Varga Réka óvodapedagógusok voltak.

Ez a délelőtt minden gyermek számára új élményeket nyújtott.

Szeretettel gratulálunk a résztvevőknek! Büszkék vagyunk Rátok!

Varga Réka óvodapedagógus

2017. december 20-án tartottuk óvodánkban a hagyománnyá vált karácsonyváró délelőttöt és a családi kézműves délutánt. A délelőtt folyamán minden kisgyermek ünneplő ruhában, izgatottan várta az aulában a karácsonyi meglepetéseket. Kriszti óvó néni köszöntése után kezdődött az első meglepetés: A kiskakas gyémánt fél krajcárja című mesét mutatták be az óvodapedagógusok. Az előadás kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagyon tetszett. Jókat derültek a vicces történeten. Majd következett az óvoda adventi koszorúján a gyertyagyújtás, miközben elénekeltük közösen a gyertyagyújtogatós dalunkat. Meglepetésként a pedagógusok karácsonyi dalokkal is köszöntötték a gyerekeket. Ezután az ajándékok kiosztása következett, melyeket a gyerekek a saját csoportjaikban örömmel bonthattak ki. Az óvoda költségvetéséből minden csoportnak jutott fejlesztő játék.

A délelőtt kellemes, meghitt pillanatokkal telt, széppé varázsolva az advent ünnepi hangulatát.

A délutáni kézműves program alkalmával sok szép karácsonyi díszt, ajándékot készíthettek el a jelenlévő családok. Ezáltal szeretnénk kicsit megpihenve egymásra figyelve, halk karácsonyi dalokat hallgatva készülődni együtt a családokkal az év talán egyik legszebb ünnepére. Négy helyszínen az óvodapedagógusok vezetésével különböző karácsonyt idéző kis díszeket készíthettek el a gyerekek szüleikkel, testvéreikkel, nagyszüleikkel közösen. A felajánlott tevékenységek között szerepelt pl. képeslap, karácsonyfadísz lisztgyurmából, magocskákból. A munkálatok közben alkalom nyílt beszélgetésekre, egymás közötti gondolatok megosztására a karácsonyi várakozással kapcsolatosan. A szorgalmas kezek gyönyörű, kedves kis díszeket készítettek el, amelyeket szívesen, boldogan vittek haza.

A délután jó hangulatban telt el, majd a Napsugár csoport óvodásai bemutatták azt a karácsonyi dalokból összeállított műsort, amivel előző este a Dózsa téren megrendezett „Dózsavárosi karácsony” alkalmával szerepeltek. A megható programot az óvodapedagógusok karácsonyi dalai követték.

Óvodánkban már napok óta folyt a készülődés a Mikulás fogadására. Minden csoport máshogy töltötte a várakozással teli napokat. Kézműves tevékenységek által, zsákokat készítettek, hogy majd ebbe tegye bele a kis ajándékokat. Volt csoport ahol cipőjüket varázsolták tisztára, hátha ezekbe kerül a meglepetés. Rajzoltak is, levelet is írtak a Mikulásnak és postaládába gyűjtötték a gyerekek, ahonnan reggelre el is vitte a Mikulás.

Minden nap visszaszámolták a napokat a nagy napig.

Végre, december 6-án délelőtt, megtörtént a csoda, eljött a fehér szakállú, kedves Mikulás hozzánk. Izgatottan készültek kicsik és nagyok a találkozásra! A Mikulás, mivel hó nem volt, hiába vártuk, kis kocsiján hozta ajándékait az óvodásoknak. Az összes csoport ablakán bezörgetett és a gyerekek versekkel, dalokkal, apró ajándékokkal, rajzokkal, sütivel és meleg teával köszöntötték. Élményekkel teli, gazdag délelőttöt élhettünk át ezen a szép napon!

Köszönjük Neked kedves Mikulás, hogy ellátogattál hozzánk és örömet szereztél óvodás gyermekeinknek!

Balogh Aliz óvodapedagógus

Óvodánk 2017.11.15-én ismételten részt vett a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által megrendezett Dózsa Kupán, melyre összesen velünk együtt 8 városi óvoda érkezett el. Ez alkalommal 12 kisgyermekkel vettünk részt ezen az eseményen. Előtte többször is összegyűltünk velük a tornaszobában és próbáltunk felkészülni a nagy megmérettetésre. A nagy napon a résztvevő gyermekek nagyon lelkesen, ügyesen és kitartóan küzdöttek, pedig sok erőt próbáló feladat várt rájuk. A 8 csapat közül 3. helyezést értünk el, melynek nagyon örültünk. Egyéni versenyben, buzogány - hajításban Békési András szintén 3. lett. Gyönyörű oklevéllel, ajándékokkal és tapasztalatokkal tértünk vissza az óvodába.

Köszönjük a résztvevő gyerekek kitartását, bátorságát:

Horváth Ákos, Békési András, Tóka Tamás, Tuza Dorka, Pálffy Léda, Tuza Lili, Kardos Dávid, Kocsis Eszter, Vass Csenge, Német Roland, Tóth Kornél, Kovács Áron

Felkészítő óvodapedagógusok: Balogh Alíz és Gulyásné Marton Márta

A Vadvirág Óvoda fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a gyermekekkel, családokkal, kollégákkal az egészséges életmódra nevelés jegyében.

Nagyszabású rendezvényünk a Vöröskereszttel együttműködve és sikeres véradással kezdődött. A szülőket és a városrész felnőtt lakosságát szólítottuk meg ez alkalomból, és szépszámmal jöttek a felhívásra. Több óvodapedagógus is megmutatta segítőkészségét, és adott vért. Köszönjük az összefogást, és az önzetlenséget!

Az óvodát az otthonról hozott faragott tökökkel díszítettük, egy színes „tökvilágot” kialakítva. A szülők kreativitását és lelkesedését tükrözte a kiállítás. Őszi színekbe öltöztettük az ünnepi hétre óvodánkat.

A gyermekek gyümölcssalátákat, gyümölcsös zabpehelykekszeket készítettek, játékos módon válogatták ki az egészséges és egészségtelen ételeket, és ismerkedtek a tisztálkodás eszközeivel, gyakorolták a helyes fogmosását, és sokat mozogtak, játszottak.

A Zöld munkaközösség a szülők által beküldött egészséges étkek receptjeiből alapítványi támogatással kiadványt szerkesztett, melyeket ünnepélyes keretek között adtunk át azoknak, akiknek részt vettek a füzet létrehozásában. Az alapítványt anyagilag támogatók is kapnak majd köszönetképpen ebből a színvonalas kiadványból.

Az ünnepi hetet Óvádi Péter önkormányzati képviselő, óvodánk volt óvodása nyitotta meg. Hangulatos lámpagyújtás mellett az óvoda óvodapedagógusi kórusa a gyermekkel és a családokkal együtt ünnepelve köszöntötte énekével a születésnapon az óvodát.

Ünnepi program volt a gyermekkoncert, a Palinta társulat interaktív gyermekműsora, melyet szintén a Vadvirág Alapítvány finanszírozott. Egy hatalmas torta gyertyáit fújták el közösen az óvodások, melyet városunk polgármestere, Porga Gyula ajánlott fel az ünnepi alkalomból.

Velünk ünnepeltek a Sepsiszentgyörgyi Csipike óvoda pedagógusai is. Részt vettek programjainkon, és egyikük, Mimi óvónéni gyermek-zumbát tartott, így mozgatta meg a Vadvirág óvodásokat, amit nagyon élveztek.

Egy napot szakmai pedagógusoknak is szerveztünk. Meghívtuk Antal Judit mentálhigiénés szakembert, előadásán részt vettek a térség óvodapedagógusai is. (A programról tudósítást honlapunkon az óvodapedagógusoknak írt Szakmai információknál találnak).

A Jubileumi hetet volt dolgozóinkkal való találkozás és ünnepi műsor zárta, melyen szerepeltek óvodásaink, a Mazsola és Süni csoportból, és volt óvodásaink: Érsek Titusz, Poller Dorka, valamint a nevelőközösség erdélyi kollégáinkkal kiegészült énekkara.

Köszönthettük ünnepségünkön Rasovszky Kristóf úszót is, aki szintén óvodánkba járt. Részt vettek a programon a csoportok szülői képviselői is.

A több mint 15 éve óvodánkban dolgozó kollégák kaptak hűségükért oklevelet, és szakmai elismeréseket is átadott az óvoda vezetője. A fenntartó önkormányzat nevében Porga Gyula polgármester úr is gratulált, megajándékozta intézményünket egy erre az alkalomra készített faliórával.

Szakmai elismerésben részesült: Lattenstein Jánosné, Vigváriné Nagy Ildikó, Szóllásné Török Csilla, Süveges Éva, Tóvári Andrea, Bella Ágnes óvodapedagógusok, Barabás Miklósné gazdasági ügyintéző, valamint Török Lajosné nyugalmazott óvodapedagógus.

Az ünnepi hét sok-sok élményt nyújtott az óvodásoknak, a megszervezés és a találkozások pedig az óvoda dolgozóinak.

Október 10-én, kedden délután 16 órától a takarítási világnaphoz kapcsolódva idei évben is egy kis kertészkedésre, virágültetésre, udvarrendezésre hívtuk óvodánkba járó gyermekeket és családjait.

Célunk az óvodánk kis és nagy udvarának, az óvoda környékének és csoportjaink kis kertjeinek rendbetétele volt. Felhívásunkra az óvoda minden csoportjából több család jelentkezett és részt vett ezen a délutánon. Munkájukkal hozzájárultak környezetünk megszépítéséhez és a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakításához. Megszépült az óvoda külső környezete, a domboldal, kis kertek a csoportok előtt, ahova gyönyörű árvácskák kerültek elültetésre, az őszi levelek is összegyűjtésre kerültek. Új bokrok kerültek elültetésre az udvar kerítéseinél. A takarításhoz szükséges eszközökről óvodánk gondoskodott, de sokan otthonról is hoztak magukkal kerti szerszámokat. Kertészkedés közben lehetőség volt beszélgetésekre, ismerkedésekre.

A nagy munka után finom zsíros kenyérrel és meleg teával kínáltuk meg az elfáradt szülőket, gyerekeket.

Kollégák nevében is ezúton szeretnénk megköszönni minden résztvevő szülőnek, gyermeknek és családtagnak, hogy idejüket, energiájukat áldozták óvodánk szebbé, rendezettebbé tétele érdekében és köszönjük a szülők részéről felajánlott szép növényeket.

Köszönjük a dajka néniknek a munkájukat, akik elkészítették a finom teát, zsíros kenyeret és örömmel kínálták a résztvevőknek.

Süveges Éva a „Még zöldebb óvodáért” munkaközösség vezetője

Szeptember 22-én óvodánk is csatlakozott az Európai Mobilitás Hét programjához. Rendőrök köszöntötték a gyerekeket az aulában. Minden kisgyermek fényvisszaverő mellényt öltött magára, jelző karkötőt kapott, majd Zebulon – egy kis rendőr zebra – segítségével a rendőr hölgy tudatosította a gyerekekben a gyalogos közlekedés helyes szabályait. Ezek után gyakorlatban is kipróbálhatták az elhangzottakat az óvoda körüli séta alkalmával.

Tunner Krisztina óvodapedagógus

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Keresés

Óvodánk:

refintlogo color big

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk ismét elnyerte a
ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
2019. december 31-ig

használhat.

Névnap:

Ma : Olivér

Rövid hírek

Amennyiben befizetett adója 1 százalékával támogatni kívánja az óvoda "Vadvirág" Alapítványát, akkor kérjük, az adóbevalláskor a rendelkező nyilatkozaton tüntesse fel alapítványunk adószámát: 18932162-1-19