Keresés

A mindennapokból

031_1.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Ellenőrzött honlap

Időjárás: (2)

Időjárás, 28 Április
Időjárás: Veszprém
+9

Max.: +11° Min.: +7°

Páratartalom: 57%

Szél: ESE - 18 KPH

Idén rendhagyó módon, csoportonként történt a nagyok búcsúzása.

Elsőként búcsúztak el a kispajtásoktól, óvó néniktől, óvodai dolgozóktól, az óvodától a Pitypang csoport iskolába készülő gyermekei.


Elbúcsúztak a Vackor, a Csiribiri, a Süni, a Napsugár és Mazsola csoport csoprt óvodásai.


Kívánunk nekik sok kellemes élményt a nyárra, jó egészséget és örömteli iskolakezdést!

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda március 16-án, a jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel polgármesteri utasításra bezárt. Karbantartási -, ügyintézési ügyeletet tartunk, nagyon indokolt esetben gyermekfelügylelt biztosítunk a székhelyóvodában. Ez azt jelenti, hogy a rutinszerű feladatainkat, átszervezve ugyan, de elvégezzük. Reményeink szerint nem kerül sor az épület teljes bezárására.

A bejárati ajtó zárva van, és nagyon szigorú egészségügyi szabályokat kell betartani ahhoz, hogy valaki beléphessen, hiszen óvni szükséges a benn lévők dolgozók egészségét, életét.

Felvetődhet a kérdés, milyen munka zajlik odabenn mostanság? Mi történik a zárt ajtók mögött?

Igyekeztünk felvenni a veszélyhelyzet által megkívánt életritmust, és bizonyos feladatokat átcsoportosítottunk.

Egyik legfontosabb feladatként kapták a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda székhelyóvodájának és tagóvodájának dajka nénijei, az épületek fokozott fertőtlenítő takarítását.

Emellett a vírus elleni védekezés segítése érdekében maszkokat varrnak, - saját háztartási varrógépen - elsősorban az óvodában dolgozóknak, az épületbe szükség szerint belépőknek. A hozzá való anyagot korábban szülőktől kaptuk, egy részét most ajánlották fej segítő szándékkal.

Most jött el az az idő, amikor nem csak elfogadjuk a támogatást, de mi is felkínáljuk önzetlen módon segítségünket, elsősorban közvetlen partnereinknek.

A Dózsavárosi gyermekorvosi rendelőnek, és a védőnői szolgálatnak, az elmúlt héten ajánlottunk fel 100 db mosható és ismét használható védőmaszkot, amit fertőtlenített és vakum csomagolt formában juttattunk el hozzájuk. A következő nagyobb adagot a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató intézmény karbantartó részlegének szeretnénk felajánlani.

Óvodáinkban a VKSZ-el való egyeztetés alapján, a nyárra tervezett karbantartási munkákat előbbre hozva, Húsvét hetében megkezdődnek a munkálatok. Az Avar utcai épületben egészségügyi festés lesz két csoportszobában, illetve a beázás miatti belső javítások kerülnek elvégzésre, így a tornaszoba, az öltözők, a dolgozói ebédlőrész, a műhely faljavítására is sor kerülhet. Várhatóan sikerül megoldást találni a tagóvoda szennyvízelvezetési gondjaira is ezekben a hetekben.

Mit csinálunk még a festés utáni takarításon kívül?

Az óvodaépületekben megtörténik a nyáron szokásos selejtezés, leltározás, melyben az óvoda valamennyi dolgozója részt vesz. Emellett összegyűjtöttük mindazokat a feladatokat, amelyeket akár otthon is el tudunk végezni: ajándékkészítés, játék-, szemléltetőeszköz készítés, babaruhák-, új textilterítők varrása…

Az óvó nénik tevékenységötleteket, nevelési tanácsokat gyűjtenek és osztanak meg a szülökkel a honlapon, kapcsolatot tartanak a szülőkkel, önnön szakmai fejlődésükön fáradozva, szakkönyveket olvasnak, belső képzéseken vesznek részt az internet segítségével, készülnek az óvodásokkal való találkozásra.

Miközben ezekkel foglalatoskodunk, Rátok gondolunk, GYEREKEK! A mielőbbi viszontlátásra, arra, hogy mindezzel a most elvégzett munkával nektek örömet szerzünk.

Visszavárunk mindenkit! Addig is MARADJATOK OTTHON! Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra!

2020.04.07

Barcza Béláné intézményvezető

Az "öreg hölgy" türelmesen vár

„Egy 120 éves "öreg hölgy" érkezett az óvodába, hogy óvodások között élje tovább életét. Az is lehet, hogy utolsó éveit tölti majd itt, gyermekzsivaj közepette. Annyi mindent megélt már hosszú élete során. Vidámságot, csillogást, poros sötét szobában való várakozást. Költözködéseket, fárasztó utazásokat, mindig a végleges megállapodás reményével.

Most talán megállapodhat, és végre egy olyan helyen lesz lehetősége tovább élni, ahol boldogok a benn lévők és betérők, és mindennapos a gyermekkacagás, ahol az énekhangok, zenei dallamok felcsendülése mindennapos, mert a gyermekek és a felnőttek szívesen énekelnek, zenélnek, és ahol bárkit megérinthet és elbűvölhet a zene varázsa.

Miután nagy összefogással és támogatással, gyengéden felsegítették a hölgyet egy járműre, csontokat ropogtató utazással megérkezett végre közénk, elfoglalhatta az óvoda legszebb, legtágasabb, legvilágosabb helyiségében új helyét. Mindenki, aki elment mellette mosolyogva nézett rá, és a kicsi kezek megsimogatták, és szerették volna mielőbb szóra bírni, hallani a hangját, játszani vele. Ám Ő akkor még kimerült és gyenge volt, de már felcsillant benne a remény, érezte, itt majd jól fogja érezni magát, itt boldog lehet élete alkonyán.

Szorgos asszonykezek simogatták, csinosítgatták, és mindenkitől kapott egy jó szót. A gyógyító, minden kis porcikáját átvizsgálta, és szakértelemmel kezelte számos baját.

„Most, most jön el az én új napom!” – gondolta repesve az öreg hölgy és szerényen sóhajtozott.

Eljött aztán az ünnepi hétvége, amikor csend borult az óvodára. Az öreg hölgy pedig izgatottan várta, hogy végre hétfő legyen, mert hétfőtől új élet kezdődhet számára, az ő új és boldog élete.

Sajnos nem így lett. Az óvodát bezárták, és nem jöttek a vidám, daloskedvű gyermekek. El kellett fogadnia, meg kellett értenie a jó öregnek, hogy még várnia kell, mert most mindenkinek otthon kell maradnia, hogy azután, talán nem is olyan sokára, ismét találkozhassunk.

Az öreg hölgy pedig türelmesen vár. Várja a kihirdetett veszélyhelyzet végét, amikor találkozhat majd a kicsikkel, nagyokkal, és ismét örömet szerezhet az embereknek. Magányában néha megpendülnek öreg lelke húrjai és dallamokat dúdolgat magában. Az Öreg Hölgy Rátok vár!”

Ezúton szeretnénk hálás szívvel megköszönni mindenkinek, aki segített abban, hogy ez az „öreg hölgy” közöttünk, az óvodánk falai között élhesse tovább életét!

Köszönjük az Örömhír Evangélikus Óvoda vezetőségének, hogy felajánlották a Vadvirág Óvodának ezt a 120 éves zongorát.

Köszönjük Sümegi Elemér, veszprémi hangszerkészítő mesternek, aki volt szülőként gondolt ránk, amikor elsőként nekünk jelezte ezt a páratlan lehetőséget, és minden szakmai segítséget megadott, hogy épségben eljuthasson hozzánk a hangszer.

Köszönjük Török Balázs szülőnek, aki a szállító járművet biztosította, és a VKSZ dolgozóinak, akik nagyon óvatosan bánva vele, idesegítették a zongorát.

Köszönet Bőczi Lajosnak a zongora felhangolásáért.

Most már tényleg csak Rátok várunk, gyerekek, hogy az „öreg hölgy” végre megszólalhasson nekünk is, visszaköltözzön az óvoda falai közé a vidámság, és mielőbb örömünket leljük a zongorajátékban.

Mindenki nagyon vigyázzon magára, a Vadvirág óvoda mindenkit visszavár!

Barcza Béláné, Marika néni
Intézményvezető

Az óvodapedagógusok szakmai jó gyakorlatunkhoz híven csaknem két hétig foglalkoztak a témával annak érdekében, hogy a kisgyermekek számára kézzelfoghatóvá tegyék március 15-e, a Nemzeti Ünnep lényegét, hogy nemzeti identitástudatot közvetítsenek feléjük.

Idén az óvodások miután az óvodai csoportjukban készültek, ott is ünnepelték, csoportonként nemzeti ünnepünket, március 15-ét!

Sajnos nem szervezhettünk táncházat az egész óvoda részvételével, nélkülözni kellett a zenészeket, a néptáncosokat, a huszárt. Az aulában azonban kiállítást rendeztek az óvodapedagógusok un. „Hungarikumok” -ból.

Ugyan óvodánk 16-ától bizonytalan ideig zárva tart, kérem, a fotókon keresztül ismerkedjenek meg rögtönzött kiállításunk anyagával, amit mindaddig megőrzünk, amig ismét találkozhatunk itt az óvodában.

Köszönjük mindenkinek a kiállításhoz nyújtott támogatást, a behozott tárgyakat!

Barcza Béláné óvodavezető

Az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára meghozta döntését a Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda pályázatokról.

„2019. május 01. és szeptember 5. között 207 feladatellátási hely nyújtott be érvényes pályázatot. A pályázatok közül idén 206 feladatellátási hely nyerte el a Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda címet (33 első alkalommal, 73 második alkalommal, 61 harmadik alkalommal és 36 Örökös Zöld Óvoda és 3 Zöld Óvoda Címmegtartásra pályázó intézmény).”

(http://www.zoldovoda.hu/hu/palyazat/palyazati-felhivas-zold-ovoda-es-orokos-zold-ovoda-cim-elnyeresere-)

A Budapest, Városliget, Vajdahunyadvárban vette át egy konferencia és ünnepélyes eredményhirdetés keretében Barcza Béláné intézményvezető újabb Zöld óvoda címünket.

Immár negyedik alkalommal pályáztunk, és most a környezettudatos nevelésben végzett szakmai munkánk értékelését követően elnyertük a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet. Köszönjük az óvodapedagógusok nevelőmunkáját, és a „Még Zöldebb Óvodáért” Munkaközösség koordináló és támogató tevékenységét!

Vigváriné Nagy Ildikó nyugdíjas óvodapedagógus gyapjú munkáinak kiállítása a szülői fogadóban tekinthető meg!

Óvodánkban Ildikó második éve vezeti a Tehetséggondozó műhelyt. A foglalkozásokon különféle kézműves technikákkal ismerkednek meg tehetséges óvodásaink. Ebben a nevelési évben a téma a gyapjú feldolgozási lehetőségeit, amivel az óvodások foglalkoznak.

A kiállítás bemutatja, milyen használati- és dísztárgyak készíthetők gyapjúból különféle technikával, mint a szövés, a nemezelés.A "Vadvirág" Alapítvány adventi ajándékaként a Léghajó Színház "Legszebb varázslat" című előadását láthatták a gyermekek december 13-án az óvoda tornatermében.

A Vadvirág óvodások ma délelőtt gyermekdalokkal, karácsonyi versekkel, az óvó nénik ünnepi dalcsokor ajándékával ünnepeltek.

Az óvoda aulájában gyülekezve közösen gyújtottuk meg az adventi koszorún a gyertyákat, és ez alkalomból az óvodai csoportok ajándékként karácsonyi csomagokat, játékokat kaptak.

Az ünneplés a csoportszobában folytatódott az ajándékok bontogatásával, a gyermekek által sütött és díszített, a szülők által felajánlott sütemények elfogyasztásával.

Délután az óvoda óvodapedagógusokból álló énekkara óvodánk képviseletében részt vesz a városrészi karácsonyi ünnepségen.

Várjuk az érdeklődő családokat a civil szervezetekkel és a Dózsa iskola tanulóival való közös ünneplésre!

A családoknak szerveztünk kézműves játszóházat az oviban, és közösen gyújtottuk meg adventi koszorúnk első gyertyáját. A kellemes együttlétet óvónői énekkarunk és a gyermekek éneke fokozta.

Óvodánk auláját a szülők és gyermekek által készített mézeskalács házikókkal díszítették fel az óvó nénik. Köszönjük mindazoknak, akik fáradoztak és elhozták munkáikat! Örömteli adventi várakozást kívánunk mindenkinek!

Dózsa Kupa 2019

Óvodánk 2019.11.27-én ismételten részt vett a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által megrendezett Dózsa Kupán, melyre összesen velünk együtt 9 városi óvoda érkezett el. Ez alkalommal 12 kisgyermekkel versenyeztünk. Előtte többször is összegyűltünk velük a tornaszobában és próbáltunk felkészülni a nagy megmérettetésre. A nagy napon a résztvevő gyermekek nagyon lelkesen, ügyesen és kitartóan küzdöttek, pedig sok erőt próbáló feladat várt rájuk. A 9 csapat közül 3. helyezést értünk el, melynek nagyon örültünk. Gyönyörű oklevéllel, ajándékokkal és tapasztalatokkal tértünk vissza az óvodába.

Felkészítő óvodapedagógus: Balogh Aliz,

Kísérő: Schumicky Györgyné, Rita óvó néni volt.

Köszönjük a résztvevő gyerekek kitartását, bátorságát!

Versenyzőink, akik a Vadvirág Óvodát képviselték: Görgics Balázs, Jákói Ádám, Vadas Máté, Pál Gábor Zsombor, Pfenning Örs, Györössi Zoé, Glück Zsófia, Horváth Luca, Nánai Lotti, Vörös Tünde Jázmina, Ticz Dea, Polgár Soma

Balogh Aliz óvodapedagógus

Óvodánk udvarán fát ültettünk a Royal-Kert Kft. jóvoltából, akik csatlakozva a „10 millió FA” civil kezdeményezés veszprémi szervezetéhez, minden veszprémi óvodának, köztük a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda mindkét intézményének egy-egy facsemetét ajándékozott, melyet az óvoda udvarában a gyermekekkel közösen ültettünk el. A kis fa fejlődését nyomon követhetik a gyerekek óvodai éveik alatt.

Üdvözöljük a kezdeményezést és köszönjük a fát és a segítséget a Royal-Kert-nek!

Barcza Béláné óvodavezető

Óvodánkba járó gyermekeink, október 9-én, szerda délelőtt bábszínházi élményben részesülhettek intézményünk tornatermében. Az előadás címe: A három kívánság

A zenés előadás színes, mókás, gyermekeket megmozgató program volt. Mindenki jól érezte magát, szívesen meséltek, beszélgettek utána róla az óvodások.

Köszönjük szépen a műsort a Léghajó Társulatnak, akik Kecskemétről utaztak el hozzánk!

Balogh Alíz óvodapedagógus

Október 1-én, kedd délután 16 órától a takarítási világnaphoz kapcsolódva idei évben is kertészkedésre, virágültetésre, udvarrendezésre hívtuk óvodánkba járó gyermekeket és családjait.

Célunk az óvodánk kis és nagy udvarának, gyógynövénykertünknek és csoportjaink kis kertjeinek rendbetétele volt. Felhívásunkra az óvoda csoportjaiból az idén sok család jelentkezett és részt vett ezen a délutánon. Öröm volt nézni a szorgos kezeket, mosolygós, vidám arcokat. Megszépült a gyógynövényes kert, kis kertek a csoportok előtt, ahova gyönyörű árvácskák, virághagymák kerültek elültetésre, a fűzfakapu megújult, miután gondos kezek megmetszették és az őszi levelek is összegyűjtésre kerültek. Egy madáretető is elhelyezésre került a Vackor csoportnál. Voltak, akik füvet nyírtak, homokot ástak fel. A gyermekek is nagy örömmel szorgoskodtak.

A nagy munka után finom zsíros kenyérrel és meleg teával kínáltuk meg az elfáradt szülőket, gyerekeket.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden résztvevő szülőnek, gyermeknek és családtagnak, hogy idejüket, energiájukat áldozták óvodánk szebbé, rendezettebbé tétele érdekében és köszönjük a szülők részéről felajánlott szép növényeket.

Köszönjük a dajka néniknek az elkészített finom teát, zsíros kenyeret, melyet a Cserhát Kft. biztosított számunkra!

Balogh Alíz óvodapedagógus

Szeptember 18-án, Budapesten ünnepélyes keretek között átvettük a Boldog óvoda címmel járó oklevelet.

A Boldogságóra program a "Jobb veled a világ!" Alapítvány pozitív pszichológiára épülő programja, melyben 2019- 2020-ban több mint 1300 intézmény vehet részt, köztük a veszprémi Vadvirág óvoda.

A gyermekeknek szervezett programjainkról folyamatosan tájékoztatjuk a Kedves Szülőket is.

boldog ovi

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Rövid hírek

A környezettudatos magatartás kialakítását célozza, hogy óvodánk bejáratánál egy használtelem-gyűjtő konténert helyeztünk el. Várjuk és kérjük, az otthon elhasznált elemeket ebbe a gyűjtőbe dobják be.

Névnap:

Ma : Gergely