A mindennapokból

18.jpg

Észak-Dunántúl időjárása:

Mai névnap

GTranslate

Hungarian English French German

A munkaközösség célja:

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda folyó nevelőmunka minőségének hatékony megőrzése. A törvényi változások folyamatos figyelembe vétele.

Az önértékelési eljárások lefolytatása és támogatása. A nevelőtestület aktív bevonása a folyamatokba.

Feladatai 2017-2018 nevelési évben:

 • A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda teljesítmény értékelési rendszerének szabályozás
 • A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda intézményi vezető önértékelésének véglegesítése, lefolytatása
 • A pedagógus önértékelési program 1 éves tervének feladatainak a meghatározása: pedagógus önértékelés eljárásának lefolytatása, koordinálása, a folyamat összefogása mind két tagintézményben. Adatgyűjtés, kérdőívek - értékelése, interjúk készítése, kollégák látogatása, dokumentum elemzés; szabályzatok a törvényi változásoknak megfelelő változtatása. A munkatársak tájékoztatása az Oktatási hivatal elektronikus felületének használatáról
 • Az intézményi önértékelés elvégzése az évente esedékes kérdéskörökben: kérdőívek felülvizsgálata, vizsgálandó területek áttekintése
 • Az pedagógus minősítésben, tanfelügyeleti ellenőrzésben és a pedagógus önértékelésben résztvevő pedagógusok segítése, támogatása
 • Az egészségfejlesztés területeinek megvalósulásának dokumentálása, megvalósulási területeinek bővítése

A munkaközösség havonta találkozik- a találkozások száma arányban van az elvégzendő feladatokkal, melyről jegyzőkönyv készül-, a két tagintézmény kollégáinak részvételével, munkaidőn túli időpontban.

A munkaközösség tagjai:

 • Puskásné Devecsery Szilvia – Csillagvár Waldorf Tagóvoda (m-közösség vezető)
 • Víziné Sánta Andrea – Csillagvár Waldorf Tagóvoda
 • Lattenstein Jánosné – Vadvirág Óvoda
 • Szóllásné Török Csilla – Vadvirág Óvoda
 • Tóvári Andrea – Vadvirág Óvoda
 • Vigváriné Nagy Ildikó – Vadvirág Óvoda

Veszprém, 2017. szeptember 21.

Puskásné Devecsery Szilvia
munkaközösség vezető

A munkaközösség célja:

A zöld óvoda címmel kapcsolatos feladatok fenntartásának biztosítása, a kitűzött feladatok megvalósításának koordinálása.

A környezettudatos életmód, a környezetért felelős életvitel erősítése a jeles napokhoz kapcsolódó programjainkkal, tevékenységekkel.

A környezettudatos nevelés megvalósítása, fenntartása az óvodán belül, illetve a családok környezettudatos szemléletének folyamatos formálása a szelektív hulladékgyűjtés, állatgondozás, kert és udvar gondozás koordinálásával.

Az intézmény egészségfejlesztési programjának támogatása

Feladatai 2017-2018 nevelési évben:

Takarítási világnap megszervezése. „Nagytakarítás” szervezése az óvoda udvarain, kiskert, fűszerkert rendezés, a tó környékének rendbetétele szülők, családok bevonásával.

Az egyes helyszíneken a munka megszervezése a munkaközösség kijelölt tagjai által történik.

Az állatok világnapja megünneplésnek támogatása a csoportokban az óvoda helyi programjának megfelelően, ötletgyűjtés, ötletadás.

Az óvodánk jubileumi ünnepéhez kapcsolódó „Egészségprogram” szervezése a gyermekek és családok részére.

A Víz világnapja alkalmából kiállítás szervezése újrahasznosítható anyagokból készült pályamunkákból, szülők, családok bevonásával. Játékos tevékenységek minden csoport részvételével.

A Föld világnapja alkalmából óvodai szintű, játékos feladatok szervezése a Betekints Völgyben, vagy más külső helyszínen. A világnaphoz kapcsolódva családi kertészkedős délután szervezése.

Madarak fák napja megünneplése csoportonként a helyi programnak megfelelően. Az elkészített segédanyag, projektterv a csoportok rendelkezésére áll.

Természetfigyelő tábor szervezése az iskolába készülő gyermekek részére.

A munkaközösség munkájának, programjainak, azok értékelésének közzététele a nevelőtestület felé, illetve az óvoda honlapján.

A Bakony - Balaton Környezetvédelmi Egyesület munkájában való részvétel.

Zöld Hírmondó faliújság gondozása.

A munkaközösség tagjai:

 • Süveges Éva munkaközösség vezető
 • Balogh Aliz,
 • Schumicky Györgyné,
 • Gulyásné Marton Márta
 • Bella Ágnes,
 • Tunner Krisztina óvodapedagógusok

Veszprém, 2017. szeptember 12.

Süveges Éva Munkaközösség vezető

A munkaközösség célja:

A gyermek harmonikus, optimális fejlődésének biztosítása. Az óvodapedagógusok a neveléssel, a csoportok életével és a közösséggel kapcsolatos feladatokra koncentrálnak. A gyermekek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges lelki háttér és a biztonságot szolgáltató jó hangulat megteremtéséhez figyelmünket a gyermekekre irányítjuk, a felmerülő problémákat ennek fényében áttekintjük. A konferencián a rövid, és a hosszú távú pedagógiai céljainkat határozzuk meg, melyekről az óvodapedagógusok döntenek. Egyéni problémákat, nevelési helyzeteket vizsgálunk meg.

Pedagógiai munkáink: Kézműves-és mozgástevékenységek, antropozófiai tanulmányok és a „konferencia szívének” tartott gyermekmegfigyelések. Ez a mély együttmunkálkodás adhatja meg az erőt a mindennapi feladatok elvégzésére és az egész óvodai közösség számára fejlődést biztosító légkör megteremtésére. Konferenciánk együttműködik Martin Keizer művészetterapeutával és a Fehérlófia Waldorf általános Iskolával.

Feladataink 2017-2018 nevelési évben:

1. Antropozófiai tanulmány: Az emberi életút, elemzések, tanulmányozások.

2. Művészeti tevékenység: A 25. jubileumi évünkben egy mesekönyvet készítünk. Az alapokból indulva: bábozás felépítése, fotózás, szövegértelmezés

3. Gyermekmegfigyelés

A munkaközösség tagjai:

 • Ujhelyi Mária, munkaközösség vezető
 • Puskásné Devecsery Szilvia,
 • Csernay Zita,
 • Víziné Sánta Andrea,
 • Bakonyi Erika
 • Vankóné Fű Ibolya óvodapedagógusok

Veszprém, 2017. szeptember 10.

A munkaközösség célja:

 • A referencia intézményi és bázisintézményi szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó feladatok támogatása
 • A jó gyakorlatok intézményen belüli alkalmazásának támogatása

Feladatai 2017-2018 nevelési évben:

 • Szakmai nap megszervezése, előkészítése (2017. október 27.)
 • Együttműködés a Székesfehérvári Pedagógiai Központtal (POK), Oktatási Hivatallal, szakmai szolgáltatókkal – előadások, képzések, műhelymunkák megszervezése az intézményben.
 • A referencia intézményi szolgáltatói tevékenység honlapon való megjelenítése
 • A Bázisintézményi feladatokból adódó honlap frissítések
 • Óvodánk jó gyakorlatai intézményi alkalmazásának segítése, konzultációk, mentorálás megszervezése a nevelőtestületen belül: kiemelten a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelésének, gyakorlatának támogatása konzultációkkal, hospitálások szervezésével.

A munkaközösség tagjai:

 • Barcza Béláné munkaközösség vezető
 • Lattenstein Jánosné
 • Tóvári Andrea
 • Vigváriné Nagy Ildikó
 • Szóllásné Török Csilla
 • Végvári Ádám óvodapedagógusok

Veszprém, 2017. szeptember 06.

Barcza Béláné

munkaközösség vezető

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Keresés

Óvodánk:

refintlogo color big

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk ismét elnyerte a
ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
2019. december 31-ig

használhat.

Látogatóink

Oldalainkat 17 vendég és 0 tag böngészi

Rövid hírek

Amennyiben befizetett adója 1 százalékával támogatni kívánja az óvoda "Vadvirág" Alapítványát, akkor kérjük, az adóbevalláskor a rendelkező nyilatkozaton tüntesse fel alapítványunk adószámát: 18932162-1-19