Keresés

A mindennapokból

018_1.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Ellenőrzött honlap

Időjárás: (2)

Időjárás, 28 Április
Időjárás: Veszprém
+9

Max.: +11° Min.: +7°

Páratartalom: 57%

Szél: ESE - 18 KPH

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 2020-ban ismét pályázatot nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz a bázisintézményi cím elnyeréséért.

A címet újabb 3 évig viselhetjük, és haladhatunk tovább a szakmai megújulás útján.

Tapasztalataink szerint a pedagógus kollégáknak nagy igénye van a szakmai kapcsolatok kialakításra, gyakorlati tapasztalatcserére, az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtésére. Pályázatban való részvételünkkel ehhez kívánunk bázist, találkozási helyet nyújtani intézményünkben, folytatni a megkezdett sikeres munkát, amit 2017-től végzünk.

Vállaltuk, hogy sikeresen működő jó gyakorlatainkat megismertetjük a régió pedagógusaival, hogy konzultációs-, képzési lehetőségeket biztosítunk óvodánkban az óvodapedagógusoknak intézményvezetőknek.

Méltán lehetünk büszkék a cím ismételt elnyerésére.

2020.04.21.

Barcza Béláné intézményvezető, bázisintézményi koordinátor

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára. Egy tudományos módszer, amivel a gyerekek boldogabbak, kitartóbbak lesznek, eredményeik javulhatnak. A Boldogságóra program fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Ma már az ELTE PPK által tudományosan is igazolt programot fejlesztettünk ki, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba. Nem a tudás terhére dolgoztuk ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk az iskolai oktatásban.

http://boldogsagora.hu/tajekoztato/

Óvodánk is pályázik a „Boldog óvoda” címre.

A Pályázat céljait, és feltételeit itt olvashatják.

http://boldogiskola.hu/cim-elnyerese/#ujboldogiskola

A pályázattal elnyerhető Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – még ebben a tanévben legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan megtartanak egy boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

Barcza Béláné Intézményvezető

2018-ban is eredményesen csatlakozott óvodánk a DM nemzetközi kezdeményezésen alapuló „Nap gyermekei” kampányához. A program célja, hogy szakemberek segítségével, megelőző jelleggel felhívja a nyilvánosság, főleg a szülők és pedagógusok figyelmét a napvédelemre, hiszen a gyerekek még nem érzik át a leégés későbbi hatásait.

A dm olyan magyarországi óvodák jelentkezését várta, akik azonosulni tudnak a Nap gyermekei program célkitűzéseivel, gondot fordítanak a gyermekek megfelelő napvédelmére, és szívesen vennék ehhez mind a termékbeli, mind pedig a szakmai támogatást.

Az idei pályázat központi témája: Készítsetek saját napvédelmi szabályzatot!

Zöld Óvodaként mi is kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód alakítására, egészségünk védelmére és megőrzésére, ezért örömmel készítettük el saját pályamunkánkat. Minden csoport választott egy napvédelemhez kapcsolódó témát, amit a gyerekek kollektív munka keretében dolgoztak fel, változatos ábrázolási technikákkal.

A sikeres pályázás eredményeképpen naptejet kapunk ajándékba a L’Oréal Magyarország Kft. jóvoltából, a pályázó csoportok, illetve a résztvevő gyerekek létszámához igazítva, ill. egy darab napvédelmi társasjátékot, az Igazgyöngy Alapítvány közreműködésével.

A pályázat fődíja: a nyertes óvodájának udvarát a szervező a nyertes óvodával történő egyeztetés alapján felújítja látványos és kreatív játékokkal, amelyek funkcionális árnyékolástechnikai megoldásokat is tartalmaznak.

A beérkezett pályázatokra 2018. április 25. – május 7. között lehet szavazni a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon, majd a 10 legtöbb szavazatot kapott pályázat közül szakmai zsűri választja ki a győztest.

Szavazataikkal Önök is támogathatják óvodánkat!

Együttműködésüket köszönjük!

Szóllásné Török Csilla óvodapedagógus

Ismét megvalósult, majd lezárult egy ESZA által finanszírozott TÁMOP – projekt, melyben a város valamennyi óvodája részt vett és tagintézményenként valósított meg.

A pályázatot a fenntartó nyújtotta be és számolja el.

Mit nyújtott a Vadvirág Óvodának a pályázatban való részvétel?

Programmegvalósítás: Óvodánkban a projekthez kapcsolódóan megvalósult két óvodai program a szülők, a családok bevonásával, melynek finanszírozása a pályázati keretből történt.

Ősszel a takarítási világnap alkalmával a Dolgozni szaporán program megszervezésével szólítottuk meg a szülőket az óvoda és környékének rendbetételét, kitakarítását célul tűzve és tavasszal az Én kis kertet kerteltem program keretében óvodai kiskerteket és fűszernövény kertet alakítottunk ki.

Képzések: 7 képzésen 9 óvodapedagógusuk vett részt, és szerzett tanúsítványt. Kiegészítettük Pedagógiai programunkat a pályázat feltételeihez igazodva a képzéseken megszerzett és megerősített szakmai ismeretek birtokában (honlapunkon már ezt a kibővített Pedagógia programot olvashatják).

Eszközbővítés: Három csoportszobába vásároltunk új asztalokat és székeket, valamint a tornaszobába olyan tartószerkezet került felszerelésre, melyen a hozzá vásárolt Ayres mozgásfejlesztő eszközöket használni tudjuk.

Emellett szakmai munkánkat és a pályázathoz kapcsolódó dokumentálást, irattárazást archiválást segítő irodai anyagokat is a pályázat keretéből sikerült finanszírozni, óvodapedagógusaink pedig a programmegvalósításban végzett munkájukért bérezésben részesülhettek.

Válogatás >> itt látható <<a projekthez kapcsolódó képekből.

A 2012. április 1. és november 30. között megvalósuló pályázat keretében történt meg a „Referencia-intézményi felkészítés a veszprémi Vadvirág Óvodában.”

Mit adott nekünk a projekt?

 • Akkreditált képzéseket
 • Szakmai felkészítést a referencia intézményi működésre
 • 3000000 Ft vissza nem térítendő támogatást, melynek jelentős részét a referencia intézményi működést segítő eszközökre költöttük (laptopok, projektor állvány, multifunkciós nyomtató)
 • Hálózati együttműködési lehetőséget, konzultációs lehetőséget más referencia intézményi címre pályázó társintézménnyel

Mi történt a megvalósítás során az óvodában?

Két team alakult a projekt során, akik a szakmai megvalósításban tevékenyen dolgoztak. Munkánkat szaktanácsadók segítették

Elkészítettük a referencia intézményi szolgáltatás eljárásrendjét:

 • Kidolgoztuk a „Jó gyakorlatok” átadásának, a mentorálásnak, a szakmai rendezvények tartásának eljárási szabályozást, illetve kommunikációs tervet készítettünk.
 • Beillesztettük a Szervezeti és Működési Szabályzatunkba és Pedagógiai Programunkba a működési szabályozókat, a hozzájuk kapcsolódóan megfogalmazódó célokat, elveket.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a projekt fenntartás alkalmával az esélyegyenlőség érvényesülésére:

 • Valamennyi óvodapedagógusunk egyenlő eséllyel vehetett részt továbbképzésen, figyeltünk a gyes-en levő kolléga képzésbe történő bevonására is. 13 fő vett részt képzésen, felkészítésen.
 • Belső képzést szerveztünk esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában: Valamennyi dogozónk részt vett azon a szakmai előadáson, amit a sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséről Török Lajosné óvodapedagógusunk tartott „Neveljünk együtt” címmel.

A környezettudatos magatartás előtérbe helyezése érdekében

 • Tudatosan törekedtünk arra, hogy a projekt alkalmával sem szennyezzük környezetünket, és ne használjunk a kelleténél több anyagot fel. Ezért pl. jegyzeteinket a team munka alkalmával újrahasznosított papírra készítettük el, és ezt használtuk a projektzáró jelentés elkészítése alakalmával is.
 • Felvállaltuk, hogy a környezettudatos magatartást elősegítő óvodai programjainkat, akcióinkat bővítjük, így a szelektív papír-, italos karton- és használt elemgyűjtés mellé megszerveztük októberben a takarítási világnap alakalmából a szülők bevonásával az óvoda őszi udvarrendezését, virágosítását, takarítását is.

A projekt előrehaladását az elvárásoknak megfelelően dokumentáltuk, fotók készültek a programjainkon és a nyilvánosságra hozatal érdekében tájékoztattuk a szülőket, partnereinket a projektről, melyről óvodánk falán kitett tábla, valamint honlapunkon megjelent ismertető is tanúskodik.

A meglévő előminősítés után, a Vadvirág Óvoda tavasszal pályázik a referencia intézményi minősítés megszerzésére, hogy szakmai szolgáltatói feladatait, mint mintaóvoda hivatalosan is elláthassa.

A pályázat 2012. április 1. és november 30. között valósul meg óvodánkban.

Címe: „Referencia-intézményi felkészítés a veszprémi Vadvirág Óvodában.”

Szakmai előminősítési eljárás keretében - melyet az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft végzett - intézményünket érdemesnek találták arra, hogy referencia-intézményként működjön a későbbiekben.

Óvodánk szakmai előéletét a meglévő intézményi dokumentumok is hűen tükrözik, melynek alapján a kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény vagyunk, alkalmasak arra, hogy referenciahely legyünk.

Ez az előminősítés feljogosított bennünket arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által kiírt „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázatban részt vegyünk.

A TÁMOP 3.1.7. pályázat eredményeként óvodánk vissza nem térítendő támogatás formájában 3 000 000 Ft-ot nyert az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, mely nevelőközösségünk képzését célozza, valamint lehetőséget biztosít olyan eszközök beszerzésére, melyek a referencia intézményi szolgáltatást segítik.

Jó gyakorlataink átadásával, terjesztésével, a kompetencianevelés gyakorlati megvalósításának bemutatásával, mentori szolgáltatással szeretnénk segíteni az érdeklődő óvodákat, óvodapedagógusokat a tudatos, tervszerű hatékony nevelőmunka megvalósulásában, kompetencia alapú nevelés hatékonyabbá tételében.

Ennek szellemében szervezzük szakmai rendezvényeinket is, melyen fogadjuk az innovatív intézményeket.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2011 nyarán meghirdetett „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázati kiírására beérkezett „Referencia-intézményi felkészítés a veszprémi Vadvirág Óvodában” című pályázatot a Közreműködő Szervezet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

Eredményeként óvodánk vissza nem térítendő támogatás formájában 3 000 000 Ft-ot nyert az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból. Ebből az összegből nevelőközösségünk tagjai a következő 8 hónapban olyan képzéseken vehetnek részt, melyek segítségével a referencia intézményi szolgáltatás biztosítására készülünk fel. Ezen kívül még óvodapedagógusaink részt vehetnek módszertani, pedagógiai kultúrájukat szélesítő akkreditált képzéseken is.

A pályázat lehetőséget biztosít olyan eszközök beszerzésére is, melyek a referencia intézményi szolgáltatást segítik. Így nyomtató, projektorállvány és laptopok kerülnek beszerzésre.

Óvodánk ismét pályázatot nyújtott be a Humán Fejlesztési Operatív Program keretében, melynek célja: A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára.


A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. (A részletek a következő hivatkozáson is olvashatók: http://www.nfu.hu/content/2983)

A pályázaton csak a HEFOP 3.1.2 és 3.1.3 alintézkedés kiírásain támogatott közoktatási intézmények vehetnek részt, a program végrehajtásában érintett óvodai csoportokban, azokon a kompetencia területeken, amelyekre a támogatott pályázati projekt megvalósítása vonatkozott.
A pályázat tartalmának összhangban kell lennie a HEFOP 3.1. intézkedés nyertes pályázata nyomán a közoktatási intézmény által módosított pedagógiai programmal.
Mivel óvodánk is részt vett HEFOP 3.1.2. pályázatban, és óvodai nevelési programunkat a kompetencia alapú óvodai nevelésnek megfelelően módosítottuk, sikerrel pályázhattunk a HEFOP 3.1.3/B-09/03. projektre.
Az általunk benyújtott projekt címe: „Egyenlő esélyek biztosítása kompetencia alapú neveléssel a Vadvirág Óvodában”
A projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó terveink:
Mint az eredeti HEFOP 3.1.2. pályázatban részt vevő intézmény, szerződésben vállalt kötelezettségünk a program fenntarthatósága a pályázati ciklus lezárulta után öt évig, jelen esetben 2012-ig.
Módosított helyi nevelési programunk, mely tartalmazza a kompetencia alapú óvodai programcsomag elemeit, a továbbiakban is nevelőmunkánk alapját képezi, az óvoda valamennyi csoportja számára. Nevelőmunkánk során a pályázatban igényelt eszközöket folyamatosan használják óvodásaink.
A fenntarthatóságot biztosítja továbbá, hogy az óvodában minden pedagógus rendelkezik a kompetencia alapú óvodai programcsomag használatát célzó alapozó felkészítéssel (tanúsítvánnyal igazolható), valamint az óvodapedagógusok nagy számban vettek részt a témához kapcsolódó továbbképzéseken, ezért ismerik, és jól alkalmazzák a szükséges eszközöket.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása mellett intézményünk folyamatosan részt vesz a programterjesztésben, szakmai napok szervezésével, melyet két óvodapedagógusunk tart, mentori és képzői végzettséggel. Ezt a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánjuk.
Az óvoda vezetője és helyettese biztosítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka folyamatos szakmai irányítását, ellenőrzését, értékelését valamint a projekt megvalósulásának elemeit. Az óvoda vezetője látja el a menedzselési feladatokat.
A tartósan magas színvonalú munkavégzést garantálja az óvodában működő minőségirányítási rendszer, melyet helyben dolgoztunk ki.
Két szakmai munkaközösségünk szintén az eredményes óvodai nevelőmunkát segíti elő.
A projekt elszámolható összköltsége 4 000 000 Ft, melyet teljes egészében játékeszközökre fordítottunk. A támogatási szerződést az intézmény vezetője 2009. június 3-án írta alá, és jelenleg a beszerzés fázisában tartunk.

A projekt az alábbi eszközökkel biztosítja a kompetencia területek feldolgozásának eredményesességét:

 • Külső világ tevékeny megismerése: óriás természetszőnyegek (játszószőnyeg), állatfigurák (házi-, erdei-, tengeri- és vadállatok), homok-víz terepasztalok, pályák zsilippel, kikötővel (vizező játék), mikroszkóp szettek, nagyító dobozok kisebb és nagyobb méretben, földgömbök, szelektív hulladékgyűjtő edények, komposztáló
 • Ének, énekes játékok, zenehallgatás: hangszerkészletek, hangszer lottók
 • Vers, mese, báb, drámajáték: Meseládikók (alapegységek + bábos egységek + kreativitást fejlesztő egységek), fejbábok
 • Mozgás, udvari játék: lábbal hajtós kétkerekű járművek (nagymozgás és egyensúlyérzék fejlesztéséhez)
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális eszközei: rehabilitációs hinta, lábbal hajtós kétkerekű járművek
 • Nevelőmunkát segítő eszközök: digitális fényképezőgépek memóriakártyával, laptopok (notebook-ok)
Az óvodába járó gyermekeket a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával több és szélesebb körű ismerethez kívánjuk juttatni, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését.
Az eszközök megléte, használata a tehetséggondozást is nagymértékben segítik, ezért választottunk több olyan eszközt, ami ezt biztosíthatja.

A projekt célja

Rövid távú konkrét cél:
 • Az óvodába járó gyermekek a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával több és szélesebb körű ismerethez juthatnak, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését. Célunk, hogy az intézménybe járó gyermekek 100 %-a hozzájuthasson e lehetőségekhez, mivel sokuk (min. 30%) erősen ingerszegény környezetben él.

Hosszabb távú, általános cél:

 • az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása
 • a gyermekek általános képzettségi szintjének javítása
 • ezáltal a foglalkoztatottsági szint javítása
 • a hátrányos helyzetből adódó leszakadás csökkentése
 • a társadalmi beilleszkedés elősegítése
 • környezettudatos magatartás kialakítása

Projekt célcsoportjai:

 • Pedagógusok (13 fő): bővíti a módszertani lehetőségeiket a változatos eszközök használata
 • Óvodánkba járó gyermekek (166 gyermek): sokoldalú ismeretszerzési lehetőség biztosítása
 • Az ingerszegény környezetben élő családok (30%): a helyzetükből adódó hátrányok csökkentése az eszközök, játékok biztosításával.

Barcza Béláné
intézményvezető

Intézményünk 2005. márciustól 2007. májusig egy nyertes, az Európai Unió által társfinanszírozott projektben vett részt, mely a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg. A projekt címe: „Térségi Iskola-és Óvodafejlesztő Központok – röviden TIOK - megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében”.


A fő konzorcium: K-EMÖPI (a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet) volt, 12 kedvezményezett konzorciumi taggal, mely a Közép- Dunántúli régió, három megye közoktatási intézményeinek (óvodák, általános iskolák, középiskolák és szakiskolák) együttműködésével alakult meg. E konzorcium egyike óvodánk, a Vadvirág Körzeti Óvoda, Veszprém városból egyedüli óvodaként.

Kettő éven keresztül teszteltük a fejlesztők által kidolgozott kompetencia alapú óvodai programcsomagot.
A kompetencia: alkalmazható, felhasználható tudás kialakítását jelenti, vagyis az ismeretközpontú oktatás helyett a képesség köré rendelt ismereteket. Ez történik óvodai nevelésünkben.
A tesztelésben négy óvodai csoportunk vett részt:
•    130 fő 3-4-5-6-7 éves korú gyermek,
•    8 fő óvodapedagógus,
•    1 fő projektkoordinátor,
•    az intézményvezető (mint a projekt menedzsere)
A projekt teljes támogatási összege: 517 524,17 Euró (125 209 800 Ft). Ebből az intézményi finanszírozás: 4,5 millió Ft volt.
Mit adott a Vadvirág Óvoda nevelőtestületének a projektben való részvétel?
-    Módszertani megújulást
-    Szakmai kapcsolatokat
-    Újfajta képzési lehetőségeket, melyek a vezetői, és egyéni kompetenciák bővüléséhez segítettek hozzá az óvoda pedagógusait. (a 2 év alatt 13-féle képzésen, 15 kolléga, 30 tanúsítványt szerzett)
-    Eszközfejlesztésre nyílt lehetőségünk, 1,5 millió Ft értékben
-    Segítséget nyújtott minőségbiztosítási rendszerünk fejlesztéséhez
Mit adott a hozzánk járó gyermekeknek?
-    aktív, cselekvésbe ágyazott élményszerzést
-    képességeiknek megfelelő fejlődést
-    tapasztalatokat szereztek arról, hogy egy probléma megoldására több jó megoldás lehetséges
A pályázat fenntarthatóságát 2012-ig kell biztosítani.

A 2007-2008. nevelési évben valamennyi óvodai csoportunkba bevettük a kompetencia alapú nevelést, és helyi nevelési programunkba is beépítettük azt, melynek szakértői vizsgálata folyamatban van. Valamennyi, óvodánkban dolgozó óvodapedagógusunk elvégezte a programcsomag alkalmazásához szükséges képzést.
Óvodánkban több alkalommal szerveztünk szakmai napot, ezzel egybekötött kiállítást, gyakorlati bemutatót az érdeklődő kollégáknak, intézményvezetőknek.
A K-EMÖPI és a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében két alkalommal is helyet adtunk óvodánkban képzésnek, melyet két képző kollégánk tartott.
Egy óvónőnk felkérésre mentorként segíti a kompetencianeveléshez csatlakozni kívánó óvodapedagógusok munkáját.
Keressük a lehetőségeket újabb Európai Uniós pályázatokban való részvételre, kialakult jó gyakorlatunk továbbadása érdekében.

Szívesen fogadjuk a kompetencia nevelés iránt érdeklődő intézmények nevelőközösségeit óvodánkban.

Barcza Béláné intézményvezető, projektmenedzser és Török Lajosné, óvodavezető helyettes, projektkoordinátor

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) szlogenjével is kifejezi: minden ember érték. Minél értékesebbek az emberek, annál értékesebb a nemzet - csak ez az érték képes növelni a közösség szellemi és vagyoni gazdagságát. Ettől az értéktől függ minden egyes ember és egyben a közösség boldogulása is. Az emberek értékének növelésével sikeresebbé tehető a közös jövő.


A HEFOP az Európai Unió Strukturális Alapjaitól kapott támogatások 2004-2006. közötti felhasználását megalapozó Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) részeként, számos európai uniós és hazai programmal összhangban, három szakminisztérium - az Egészségügyi Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium - együttműködésében, európai úniós támogatásból valósult meg. Hatékony végrehajtásáért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban működő HEFOP Irányító Hatóság volt a felelős. Az elért eredményeket a HEFOP Monitoring Bizottság értékeli.

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Rövid hírek

Amennyiben befizetett adója 1 százalékával támogatni kívánja az óvoda "Vadvirág" Alapítványát, akkor kérjük, az adóbevalláskor a rendelkező nyilatkozaton tüntesse fel alapítványunk adószámát: 18932162-1-19

Névnap:

Ma : Gergely