Keresés

A mindennapokból

034_1.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Ellenőrzött honlap

Időjárás: (2)

Időjárás, 28 Április
Időjárás: Veszprém
+9

Max.: +11° Min.: +7°

Páratartalom: 57%

Szél: ESE - 18 KPH

 1. A 2020. november 25-én megtartott, „Különleges bánásmód, SNI gyermekek nevelése az óvodában – Egyéni fejlesztési terv készítése” c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 2. A 2020. december 09-én megtartott "Stratégiai tervezés és megvalósítás" témakörében az elégedettségi kérdőív >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 3. A 2021. március 03-án megtartott Dokumentációs rendszer az óvodában” online szakmai délután elégedettségi összegzése >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 4. A 2021. március 22-én megtartott" Tavaszi zöld jeles napok az óvodában – a víz világnapja" témakörében az elégedettségi kérdőív >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 5. A 2021. április 21-én megtartott "Láb- és tartásjavító mozgásos játékok" témakörében az elégedettségi kérdőív >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 1. A 2019. október 17-én megtartott, „Különleges bánásmód, SNI gyermekek nevelése az óvodában - Együttműködés szülőkkel, egyéb partnerekkel” c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >>  ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 2. A 2019. november 13-án megtartott „Szakmai kapcsolat határon túli magyar óvodával” c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 3. A 2020. Ünnepek az óvodában - Nemzeti Ünnep … a Vadvirág Óvoda jó gyakorlatának bemutatása c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >> ezen a linken << érhető el.
 1. A 2018. október 17-én megtartott, „Zöld jeles napok az óvodában” c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >>  ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 2. A 2018. október 30-án megtartott, „Intézményvezetői feladatok az önértékelésben” c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 3. A 2018. november 15-én megtartott „Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése az óvodában" c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 4. A 2019.március 20-án megtartott „Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában" c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.
 5.  A 2019. április 10-én megtartott "Kötelező tanügyi dokumentumok az óvodában" c. Bázisintézményi program elégedettségi összegzése >> ezen a hivatkozáson << tekinthető meg.

Óvodánkban rendszeresen szervezünk olyan programokat, amelyek óvodapedagógusaink módszertani megújulását szolgálják. Azonban ezeket a programokat, az októberi szakmai naphoz hasonlóan szívesen hirdetjük meg és tesszük nyitottá a térség óvodapedagógusai számára is. Ezek az alkalmak a továbbképzésen kívül segítik a szakmai kapcsolatok kialakulását, támogatását.

A szakmai nap végeztével kíváncsiak voltunk arra, mennyire elégettek a kollégák a porgrammal. Visszaigazolásul szolgálnak az elégedettségmérés eredményei számunkra. Jól láthatóan mutatja az összegzés, hogy szívesen jönnek intézményünkbe az ilyen rendezvényekre, teljes mértékben elégedettek a helyszínnel, szervezéssel, a programmal. Ez ösztönöz bennünket további szakmai rendezvények szervezésére.

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában megrendezett őszei szakmai napról elkészült elégedettségi mutatók:

Elégedettség-mérő lapok összesítése

„Ünnepek az óvodában, ünnepek a néphagyományban – tavaszi ünnepkör”

Szakmai nap 2016.október 28.

 

Kérdés

Átlagos pontszám

Százalék

1.

Mennyire elégedett a szakmai nap szervezésével?

4,96

99,23%

2.

Mennyire elégedett a helyszínnel?

5

100%

3.

Mennyire érezte hasznosnak a rendezvény szakmai tartalmát?

4,76

95,38%

4.

Milyennek ítéli meg a szakmai nap hangulatát?

4,96

99,23%

5.

A szakmai napon szerzett ismereteket tudja-e alkalmazni saját munkája során?

4,8

96,1%

6.

A szakmai napon kapott-e új, hasznos szakmai információkat, ötleteket?

4,92

98,46%

7.

Kialakult-e hatékony kommunikáció, jó kapcsolat a szakmai nap előadójával?

4,57

91,53%

8.

Tudott-e eredményesen kommunikálni, tapasztalatokat megosztani a többi résztvevővel?

4,5

90%

9.

Mennyire tartotta hasznosnak az előadást?

4,88

97,69%

10.

Mennyire gyakorolt önre meghatározó, pozitív hatást az előadó?

4,88

97,69%

11.

Kapott-e új, hasznos szakmai információkat, ötleteket?

4,84

96,92%

2013/2014 évben ismét több jó gyakorlat átadás történt intézményünkben. Két jó gyakorlatunkat 4 megye összesen 7 intézménye vette át. Az adaptálás módjáról, a jó gyakorlat inétményben belüli továbbéléséről, alkalmazásáról közel egy év elteltével érdeklődtünk a partnerintézmények vezetőitől. A vélemények összegzése >> ezen a hivatkozáson << olvasható.

„Jó gyakorlatainkat” átvevő intézmények visszajeleztek az adaptált „jó gyakorlat” eredményességéről, tapasztalataikról.
Valamennyien pozitívan nyilatkoztak a „jó gyakorlat” átvétele alkalmával óvodánkban eltöltött hospitálásról, és sikeresnek érzik a „jó gyakorlat” intézményükben történő adaptálását, bevezetését.

 • Vélemények a „Mozdulj - gyógyulj! Láb és tartásjavító játékok az óvodában” című jó gyakorlatról:

□     Ajka Városi Óvoda, 8400 Ajka, Bródy u. 7.

 • A nálunk töltött hospitálás tapasztalatairól:„ A hospitálás során az óvónők felkészültek voltak, igyekeztek minél több mozgásformát, technikát, módszert bemutatni a „jó gyakorlatból”. A feltett kérdésekre minden esetben szakszerű, kielégítő válaszokat kaptunk.”

 • Az átvett „jó gyakorlat” adaptálásának megvalósulásáról:„Az átvett jó gyakorlat a Helyi Nevelési Programba beépült, az óvoda éves munkaterve és a csoport éves munkaterve tartalmazza a „jó gyakorlat” elemeit. A gyakorlati munkában is alkalmazzák az óvónők.”

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „A gyermekek testi képességeinek fejlődéséhez nagyban hozzájárul a változatos mozgásanyag, kiemelten a láb- és tartásjavításhoz. Egyaránt használható a kompetencia programmal és a hagyományos programmal dolgozócsoportokban.”

Magyar Éva óvodavezető helyettes

□     Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Napközi Otthonos Óvoda, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 • A nálunk töltött hospitálás tapasztalatairól:„Hatékony, célravezető volt a bemutató. Óvodapedagógusaink sok tartalmas mozgásos játékot láthattak a gyakorlatban. A játékosság végig jelen volt, a láb-és tartásjavítás megvalósítását ezen módszer érvényesítésével biztosította.”

 • Az átvett „jó gyakorlat” adaptálásának megvalósulásáról:„A teljes adaptálás nem valósult meg, mivel célunk a Vadvirág Óvoda „Jó gyakorlata”  megismerése és saját gyakorlatunk megújítása volt. Az újszerű, változatos gyakorlatokat beépítettük a foglalkozásaink anyagába, a saját eszköztárunkat bővítettük. Ezeket tovább gondoltuk az intézményünkre, a csoportjainkra és gyermekeink igényének megfelelően újabb ötletekkel gazdagítottuk.”

 •  A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „A pedagógusok számára egymás jó gyakorlatának megismerése hatékonyan biztosítja a szakmai felfrissülést, saját munkájuk összevetését másokéval, jól bevált ötletek átvételét, továbbfejlesztését, újabbak létrehozását. Ezáltal elemzi-értékeli saját tevékenységét, szakmai gyakorlata folyamatos fejlesztésére törekszik, ezért mindenképpen sikeres volt a program megismerése.”

Kovácsné Hajzer Ibolya óvodavezető

□     Kurca-parti Óvoda, 6635 Szegvár, Hunyadi u. 25.

 • A nálunk töltött hospitálás tapasztalatairól:„Az óvodában szeretetteljes, kedves fogadtatás után nagyon sok hasznos, érdekes és újszerű ötletet és tapasztalatot szereztünk a hospitálás során.”

 • Mentorálási tapasztalatok:„A kötetlen beszélgetés alkalmával megbeszéltük a látottakat, tapasztaltakat, melyeket beépítve, beillesztettünk a helyi programunkba. Összehangoltuk az óvodai testnevelés, gyógytestnevelés anyagával, majd a gyakorlatban jól és hasznosan alkalmaztuk, majd továbbfejlesztettük.”

 • Az átvett „jó gyakorlat” adaptálásának megvalósulásáról:„A hospitáláson látottak alapján, valamint a Vadvirág Óvoda DVD kiadványa segítségével új ötletek, játékos, utánzó, prevenciós és korrekciós feladatok alkalmazásával nemcsak a mindennapos és nagytestnevelés foglalkozások során, de az óvodánkban tartott gyermektorna, valamint gyógytestnevelés foglalkozás alkalmával is rendszeresen hasznosítjuk és alkalmazzuk a látottakat..”

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „Óvodánkban kiemelt nevelési feladatunk az egészséges életmódra nevelés mellett a prevenció, illetve a korrekció a mindennapos és a gyógytestnevelés során is. A „jó gyakorlat” bevezetése és használata nagyban elősegíti ezeknek a feladatoknak az ellátását, s ezekben eredményeket is elérünk.”

Csurka Zoltánné óvodavezető

□     Göcsej Kapuja Bak ÁMK, Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye, 8945 Bak, Rákóczi u. 6.

 • A nálunk töltött hospitálás tapasztalatairól:„A Vadvirág Körzeti Óvodában pozitív élményekkel gazdagodtunk. Az óvoda belső kialakítása, udvara esztétikus. A bemutató foglalkozást jó hangulat, felszabadultság jellemezte. Tetszett, hogy az eszközök egyszerűek, mégis sokféleképpen felhasználhatóak voltak.”

 • Az átvett „jó gyakorlat” adaptálásának megvalósulásáról:„A testnevelés foglalkozások anyagába építjük be az átvett „jó gyakorlat” anyagát, heti rendszerességgel. Jónak értékeljük a játékokat, amelyeket a mindennapos testnevelésbe is beépítettünk.”

 •  A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „Az óvodai testnevelések anyaga változatosabb lett, újabb ötletekkel gazdagodott. A következő évi orvosi vizsgálat alkalmával kevesebb gyermeknél volt észrevehető a lábboltozat rendellenessége, elváltozása”.

Vizsiné Kalugyer Gyöngyi óvodavezető helyettes


 • Vélemények a „Szakmai dokumentációs rendszer az óvodában” című jó gyakorlatról:

□     Ajka Városi Óvoda, Hétszínvirág Óvoda, 8400 Ajka, Sport u. 10.

 • Az átvett „jó gyakorlat” adaptálásának megvalósulásáról: „Saját csoportnaplónk aktuális elemzését követően kiegészítettük azt az éves tervek és a tárgyi eszközök fejlesztésének beillesztéséhez.”

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről:„Az éves terv a tudatos nevelőmunka alapja. A tanulás heti tervével való összefüggés elemzéséhez szükséges, hogy a csoport dokumentációjának szerves része legyen. A tárgyi feltételek nyilvántartása áttekinthetőbbé, konkrétabbá teszi a csoport eszközeinek fejlesztését az adott évben.”

Kizmus Attiláné óvodavezető

□     Németh László ÁMK Dr. Végh János Óvoda Igari Tagintézménye, 7015 Igar, Szabadság u.

 • A nálunk töltött hospitálás tapasztalatairól: „Több kéz, többet bír”. Fájó szívvel néztük az intézmény korszerűségét, a kollégák összetartozását, eredményes munkáját. Sokat számít az együttműködés.”

 • Az átvett „jó gyakorlat” adaptálásának megvalósulásáról:„A jó gyakorlat átvételével lényegesen rövidebb lett a dokumentációval eltöltött idő, mivel sokkal lényegretörőbb, átláthatóbb az új dokumentációs rendszer.”

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „Kevesebb energia ráfordításával minőségi munkát tudunk végezni”

 • Mentorálási tapasztalatok:„Nagyon segítőkészek voltak a mentorok, minden kérdésre kielégítő választ kaptunk. Nagyon jó hangulatban telt el az idő. Az utána következő időszakban is bármilyen kérdésre válaszoltak, ezzel sok segítséget nyújtottak eredményes munkánkhoz”

Tóth Ágota tagóvoda vezető


 • Vélemények a „Világra Szóló – a külső világ tevékeny megismerésének tervezése ” című jó gyakorlatról:

□     Ajka Városi Óvoda,Vizikék Óvoda, 8400 Ajka, Béke u. 6/A

 • A nálunk töltött hospitálás tapasztalatairól:„A hospitálás jól szervezetten, hatékony időkihasználással valósult meg. A „Jó gyakorlat” gyakorlati megvalósítását és dokumentálását egyértelműen bemutatta a hospitálás”

 • Mentorálási tapasztalatok:„A felmerülő kérdésekre választ kaptunk. Az igényekhez igazított mentorálás valósult meg.”

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „A jó gyakorlat adaptálása az óvodai csoportnaplók tervezési dokumentumaiban jelentek meg.”

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „Elősegítette a kompetencia alapú programcsomag kipróbálását, a tervező munka megújítását.”

Ráczné Németh Csilla óvodavezető

□     Németh László ÁMK Dr. Végh János Óvoda, 7017 Mezőszilas, Petőfi u. 1.

 • A nálunk töltött hospitálás tapasztalatairól:„Nagyon jól felszerelt, esztétikus, ízléses óvodát láthattunk. Kedves, közvetlen kolleganők munkáját tapasztalhattuk meg ottlétünk során””

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „A tervezést azóta is ez alapján készítjük. Jól bevált, szakmailag összeszedett, helyi adottságainkkal, hagyományainkkal jól helyettesíthető, bővíthető.

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „Áttekinthető, egymásra épülő anyagok jól kidolgozott tervezete. Kapcsolódik az évszakokhoz, ugyanakkor a kompetencia alapú oktatás elemeit is magába foglalja. Nagyon jó alap, ugyanis a külső világ tervezéséhez igazítjuk a többi módszertani tevékenységet is komplex módon”

Gyarmatiné Bartus Dóra mb. óvodavezető

□     Gyöngyszem óvoda, 1188. Budapest, Vezér u. 46.

 • A nálunk töltött hospitálás tapasztalatairól:„Kellemes, jó hangulatú légkör, lelkes, felkészült kollégák, új ötleteket támogató vezetés, gyönyörű óvodai környezet fogadott minket. A „jó gyakorlat” átadása, az intézményben folyó pedagógiai munka kimagasló, sok új és jó ötlettel gazdagodtunk.”

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „Sok tekintetben hasonlóképpen terveztük (terveztük) a tevékenységeket, de segítséget kaptunk a kompetencia alapú óvodai programcsomag és az ehhez kapcsolódó tervezés megvalósításához. A műhelymunka során az is kiderült, hogy a szakmai dokumentációs rendszer is nagyban hasonlít az intézményünkben használtakhoz, mégis rendszerbe láttuk, áttekinthetővé, követhetővé vált számunkra. (Mikor? Mit? Hol dokumentálunk? Ki a felelős? Stb.).”

 • A „jó gyakorlat” bevezetésének sikerességéről: „Mind a külső világ tevékeny megismerésének tervezését, mind a szakmai dokumentációs rendszerünket – kiemelten a csoportnaplót – felülvizsgáltuk, és a változtatások az óvodai programcsomaggal dolgozó csoportokban bevezetésre kerültek, beválását nevelési év elején értékeljük tapasztalataink alapján, ha kell, javítjuk.”

Gajdosné Szabó Anita óvodavezető

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Rövid hírek

Amennyiben befizetett adója 1 százalékával támogatni kívánja az óvoda "Vadvirág" Alapítványát, akkor kérjük, az adóbevalláskor a rendelkező nyilatkozaton tüntesse fel alapítványunk adószámát: 18932162-1-19

Névnap:

Ma : Kristóf, Jakab