A mindennapokból

09.jpg

Észak-Dunántúl időjárása:

Mai névnap

GTranslate

Hungarian English French German

Ismét szakmai nappal, belső képzéssel indítottuk az újévet a Vadvirág Óvodában.

Minden évben az év első munkanapján a teljes nevelőtestület és alkalmazotti közösség találkozik, és tölti együtt tanulással, munkával, beszélgetéssel a délelőttöt, amit hagyományosan közös ebéddel zárunk. A mai szakmai nap programját hagyományainkhoz híven, ebben az évben a tagóvoda pedagógusai ajánlották, és szervezték meg.

Belső képzés keretében ismerkedtünk meg a transzfer technikával, amit reményeink szerint jól tudunk majd használni a gyermekekkel való tevékenységeink során is. A kellemes hangulatú belső képzést Rátkai Zsuzsa iparművész vezette, és a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség együttléte a csapatépítést is szolgálta.

Barcza Béláné intézményvezető

Sikeres szakmai napot tartottunk, melyet intézményünk fennállásának 45. évfordulója alkalmából szerveztünk és hirdettünk meg a megye óvodapedagógusainak. A téma iránti érdeklődést a jelentkezők és résztvevők száma is mutatja, hiszen közel harmincan jelentkeztek, valamint részt vettek a programon a Vadvirág Óvoda pedagógusai, dolgozói is.

Antal Judit mentálhigiénés szakember előadásában hallgathattuk a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelés igényű gyermekek óvodai befogadásáról, az ő elfogadásukhoz szükséges óvodapedagógusi, dajkai attitűdről, arról, hogy a szülővel hogyan lehet eredményes az együttműködés, kommunikáció a gyermek optimális fejlődése érdekében. A másfél órában csak a problémák és lehetőségek érintésére, a figyelemfelhívásra volt igazán lehetőség. Valamennyi óvodában jelen vannak a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akiknek a befogadása felkészültséget kíván az óvodapedagógusoktól, dajkáktól, óvodai dolgozóktól. Emellett a gyermekek, a szülők támogatása, felkészítése a másság elfogadására is a mi feladatunk. Az előadás figyelemfelkeltő, megerősítő és támogató volt. A téma olyannyira aktuális, hogy nagy szükség van e témában jobban elmerülni, gyakorlati módszereket tanulni. Ebben Antal Judit képzéseivel nyújt segítséget.

Lattenstein Jánosné óvodavezető helyettesünk beszélt az önkéntesség létjogosultságáról, formáiról és lehetőségeiről, valamint bemutatta a Vadvirág Óvoda pedagógusainak, dolgozóinak önkéntes tevékenységeit.

Megismerkedhettek a résztvevők Nagy Erzsébet, a Sepsiszentgyörgyi Csipike óvoda óvodaigazgatójának sok-sok képpel illusztrált bemutatóján keresztül testváróvodánk színes életével, szakmai tevékenységével, és bepillanthattunk a romániai magyar gyermeknevelés módszereibe, az óvoda programjaiba.

A programot könyvvásárlási lehetőséggel színesítettük. Emellett mód nyílt a pedagógusok közötti beszélgetésekre, ismerkedésre is.

A visszajelzések a szakmai rendezvény sikerességéről tanúskodnak.

Barcza Béláné intézményvezető, bázisintézményi koordinátor

bazis tabla2017. október 11-én  megszervezésre került az első bázisintézményi szakmai rendezvény a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában, az Oktatási Hivatal Bázisintézményében.

Ez alkalommal óvodavezetők számára szerveztünk sikeres szakmai konzultációt.

A szaktanácsadói igényfelmérő értelmezéséről tartott előadást Kovácsné Tobak Márta intézményvezető, mesterpedagógus szaktanácsadó. A Szaktanácsadói látogatások előkészítéséhez, a vezetői feladatokhoz is segítséget kaphattak az érdeklődő óvodavezetők. Együtt ismerkedhettünk a szaktanácsadási lehetőségekkel. A műhelymunkán részt vettek a Székesfehérvári POK szaktanácsadásért felelős munkatársai is, akikhez kérdéseket intézhettek a résztvevők. A rendezvény sikeréről az elégedettségi kérdőívek tanúskodnak.

Szeretettel várjuk soron következő rendezvényeinkre is az óvodavezető, óvodapedagógus kollégákat!

Barcza Béláné intézményvezető,
bázisintézményi koordinátor

Óvodánk 2008 óta ápol szakmai kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi „Csipike” Óvodával. A testvérintézményi kapcsolat kölcsönös óvodalátogatásokat, tapasztalatszerzési, konzultációs lehetőségeket nyújt a két óvoda pedagógusai számára.

2016-ban újítottuk meg együttműködési megállapodásunkat a testvéróvodával. A szakmai kapcsolathoz csatlakozott az egyházi fenntartású, veszprémi Szent Margit Katolikus Óvoda is.

Az elmúlt héten a két óvoda 3-3 óvodapedagógusa látogatott Erdélybe a fogadó intézmény hagyományos „Csipike Napok” rendezvényére.

Itt részt vettünk az óvodai programokon, betekinthettünk a csoportok életébe, ismerkedhettünk egy számunkra újszerű módszerrel, az Anyák napjának Kett – módszerrel történő gyakorlati megvalósításával. Tapasztalatokat cseréltünk a Zöld óvodai programok, a Zöld jeles napok megünneplésével kapcsolatosan, ötleteket adva egymásnak a zöld programok óvodai életbe, az oktató- nevelő munkába való beillesztési lehetőségeiről. Részt vettünk a Madarak és fák napi óvodai szintű rendezvényen.

A Kovászna megyei román tanfelügyelet szervezésében éppen a látogatásunk hetében került megrendezésre Sepsiszentgyörgyön egy nemzetközi óvodapedagógusi konferencia, aminek a témája az önkéntesség volt. Meghívást kapott óvodánk is erre a szakmai rendezvényre, ahol óvodavezető helyettes, mesterpedagógus szaktanácsadó kollégánk, Lattenstein Jánosné Éva tartott előadást „Önkéntesség a Vadvirág Óvodában” címmel. Bemutatta az óvodában végezhető önkéntes munka gyakorlatát, lehetőségeit, melyeket az óvoda, a lakóközösség támogatása, életének szebbé, tartalmasabbá tétele érdekében végeznek az óvodapedagógusok, szülők, civil szervek, a diákok.

Bemutatta az óvodát támogató „Vadvirág” Alapítványt, ami önkéntességen alapuló civil szervezetként működik, az óvodapedagógusok és a szülők által szabadidőben végzett segítő tevékenységet végezve, programokat szervezve az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. Beszélt az óvodán kívüli önkéntességről, más civil szervezetekkel való önkéntes együttműködésről, a város, városrész kulturális életében való részvételi lehetőségekről. Bemutatta óvodánkat, mint az önkéntességre nyitott fogadó szervezetet, ahol önkéntes feladatokat vállalnak a szülők, civil szervezetek, a diákok. Előadásában hangsúlyozta az önkéntesség közösségformáló erejét, az óvoda- család kapcsolatának erősödését, a tartalmas együttműködések lehetőségét, és a város, városrész kulturális és társadalmi életébe való bekapcsolódás fontosságát.

Amellett, hogy kellemes élményt jelent számunkra a rendszeres találkozás az erdélyi kollégákkal, az óvodával való kapcsolatunk betekintést enged a másik fél életébe, örömeibe, problémáiba, jó gyakorlataiba, ezzel nagymértékben hozzájárul a testvérintézményekben dolgozó óvodapedagógusok emberi és szakmai fejlődéséhez. Így kerülhetett közel egymáshoz egy önkormányzati és egy egyházi intézmény is. Örülünk ennek a lehetőségnek, és nagy szeretettel várjuk 2017 őszén az erdélyi kollégákat a Vadvirág Óvoda 45 éves jubileumi rendezvényére.

Barcza Béláné Intézményvezető

Ismét sikeres szakmai rendezvényt tartott a MÓD-SZER-TÁR szakmai szolgáltató a vezetői és intézményi önértékelés segítése érdekében a veszprémi Vadvirág Óvodában.

Elsősorban azon intézmények képviselői jelentkeztek és vettek részt a programon, akiket kijelöltek 2017. évre vezetői vagy intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre, és nehézséget okoz számukra a kötelezően elvégzendő önértékelés lebonyolítása.

A résztvevők létszáma is bizonyítja, milyen nagy igény mutatkozik a gyakorlatban könnyen és jól hasznosítható módszerek megismerésére, a meglévő tapasztalatokról való konzultációra.

A szakmai nap előadói ezúttal is Lendvai Lászlóné közoktatási szakértő, minőségügyi szervezetfejlesztési szaktanácsadó és Szabóné Lancz Anna óvodavezető, minősítési szakértő voltak.

A program alkalmával az értékelési folyamatok bemutatásán túl az előadók igyekeztek hatékony segítséget nyújtani a pedagógus, a vezető és az intézményi önértékelés tervezéséhez és lebonyolításához, valamint a kapott mérési eredmények hasznosításához. Szakmai segítséget a tanfelügyeleti ellenőrzések fogadásához és sikeres lebonyolításához. Emellett segítettek eligazodni a határidős feladatok pontos értelmezésén és kivitelezésén, útmutatást adni az informatikai felületre feltöltendő tartalmakkal kapcsolatosan.

Örömmel adtunk helyet óvodánkban ennek az interaktív szakmai rendezvénynek. Továbbra is várjuk az intézményvezető kollégáktól az igényeket, hogy elérhető közelségbe hozhassunk a nagy érdeklődésre számot tartó, aktuális szakmai feladatok hatékony elvégzését segítő programokat.

Barcza Béláné
Intézményvezető

Szakmai nappal indult a munkatársak számára a 2017. év.

A szakmai napot a teljes alkalmazotti közösség részvételével szerveztük meg az év első munkanapján. Együtt tevékenykedhetett a nap folyamán a Vadvirág Óvoda és a Waldorf tagóvoda testülete.

A kellemes, közös reggelizés, beszélgetés után a nemezkészítéssel foglalkozó Marton-Bőczy Boglárka irányítása mellett mélyíthettük tudásunkat a nemezelés technikájában. Az óvodapedagógusok számára már ismerős, és az óvodában, a gyermekek között is alkalmazható kellemes finom, puha, meleg gyapjúval és annak felhasználhatóságával ismerkedtünk. A szivárvány minden színére festett anyagból különféle használati tárgyak készültek (tolltartó, szemüvegtok, telefontartó stb.). A kollégák bátran kísérleteztek a különféle színek keverésével, a díszítéssel. Hasznos tanácsokat kaptunk Boglárkától, aki nemez használati tárgyak készítésének mestere. Kiállításokon is felbukkan munkáival és eladásra is készít különféle nemezcsodákat gyapjúból. A technika fortélyaira hozzáértéssel, nagy szeretettel hívta fel figyelmünket. Boglárka, büszkeségünkre tagóvodánkba járt valamikor óvodába, Waldorf csoportba, és most izgalommal, de örömmel jött meghívásunkra és tartott továbbképzést a kollégáknak. Köszönjük ezt a hasznos délelőttöt!

A kellemes nap közös ebéddel zárult, majd köszöntöttük egyik kollégánkat, aki immár 25 éve dolgozik közalkalmazottként.

2017. január 03.

Barcza Béláné
intézményvezető

Szakmai rendezvényt szervezett óvodánk Referencia intézményi munkaközössége a Vadvirág Óvodában. Október végén a térség 20 óvodája fogadta el meghívásunkat, így az egynapos képzés nemcsak a Vadvirág Óvoda pedagógusainak nyújthatott továbbképzési lehetőséget.

Az ünnepek az óvodában, ünnepek a néphagyományban” címmel hirdettünk meg szakmai napunkat, és két táncpedagógus irányítása mellett ismerkedhettünk a tánclépések tanításának eszközeivel.

A programról a kollégák nagyon pozitív visszajelzést adtak. Örömmel fogadták az újszerű módszereket, lehetőségeket az óvodai dalos játékok, tanításához az ünnepélyek színesebbé, változatosabbá, látványosabbá és a gyermekek számára még élvezetesebbé tételéhez.

A programról fotók és videó felvétel is készült, és a „sajtószobában” is találhatnak tudósítást a Napló hasábjairól.

Intézményünk örömmel ad helyet tavasszal egy 30 órás képzésnek is. Az időpontról értesítjük honlapunkon keresztül is az érdeklődő óvodapedagógusokat.

Barcza Béláné
munkaközösség vezető, intézményvezető

A MÓD-SZER-TÁR Szakmai Szolgáltató szervezésében augusztus 25-én szakmai konferenciának adott helyet intézményünk, melyen részt vettek a környező és távolabbi települések óvodavezetői, óvodapedagógusai. A nagy érdeklődésre számot tartó nevelési évnyitó programra több megyéből (Veszprém, Somogy, Zala, Fejér) jöttek a kollégák.

Óvodavezető helyettesünk, Lattenstein Jánosné bemutatta óvodánkat, és referencia intézményi szerepünkről tájékoztatta a jelen lévőket.

Tasnádi Tünde óvodavezető, óvodai szakértő a jogszabályi változásokra hívta fel a figyelmet. Barcza Béláné a Vadvirág Óvoda intézményvezetője, szaktanácsadó a szaktanácsadások lehetőségéről, módjáról, és jelentőségéről tájékoztatott.

Szabóné Lancz Anna óvodavezető, szakértő a minősítési, tanfelügyeleti tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Végül pedig Lendvai Lászlóné óvodapedagógus, közoktatási szakértő és minőségügyi- szervezetfejlesztési tanácsadó, gyakorlati tanácsokat adott a munkaterv elkészítésével kapcsolatosan.

Továbbra is várjuk a szolgáltatók megkeresését, hogy helyet adhassunk ilyen szakmai rendezvényeknek, melyek közelebb viszik a hasznos információkat a környék óvodáihoz.

Barcza Béláné intézményvezető

Mentorálás a Mosonmagyaróvári Bóbita és Kékcinke óvodában.

A mosonmagyaróvári óvodák a „Mozdulj – Gyógyulj! Láb- és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában” c. jó gyakorlatot vették át, és építették be saját pedagógiaiprogramjukba. Az óvodákban megtartott szakmai nap keretében került sor a mentorálásra, az adaptáció nyomon követésére. A két jó gyakorlat-gazda, mentor óvodapedagógus meglátogatta az intézményeket és a nevelőközösség beszámolt a helyi alkalmazás sikerességéről. Bemutatták az eszközöket, amelyeket folyamatosan készítenek és gyűjtenek a mozgásos játékokhoz. Szakmai konzultáció keretében tanácsokkal, ötletekkel segítették további munkájukat a mentorok. Az óvodapedagógus kollégák, - Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea -mindkét intézményben megerősítették, hogy az óvodában rendszeresen végzett láb- és tartásjavító prevenció elengedhetetlen, hiszen tapasztalatuk szerint, nagy százalékban vannak ilyen jellegű problémák az óvodás gyermekeknél. A szülők is örülnek ennek a lehetőségnek.

Érdeklődés „Jó gyakorlataink” iránt

2013-ban ismét több intézménnyel kerültünk szakmai kapcsolatba. Előminősített Referencia intézményként nyújtottunk igény szerinti szolgáltatást.

Elsősorban a TÁMOP 3.1.11/12 Óvodafejlesztési projekt keretében vettek át jó gyakorlatokat óvodánktól, de érdeklődés mutatkozott egy egységes gyógypedagógiai intézmény részéről is. Ők szintén pályázat, a TÁMOP 3.4.2. A/11-2 projekt keretében és finanszírozásában vehették át jó gyakorlatainkat.

Jó gyakorlat
Átadó pedagógusok
Átvevő intézmény
Átadás/átvétel
„VILÁGRA – SZÓLÓ A külső világ tevékeny megismerésének tervezése”
Lattenstein Jánosné és Török Lajosné óvodapedagógusok
Mosonmagyaróvár, Kékcinke óvoda
2013. 06. 13.
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”

Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Mosonmagyaróvár, Kékcinke óvoda
2013. 06. 13.
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”

Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Mosonmagyaróvár, Bóbita óvoda
2013. 10. 28.
„VILÁGRA – SZÓLÓ A külső világ tevékeny megismerésének tervezése”
Lattenstein Jánosné és Török Lajosné óvodapedagógusok

Szolnok, Ligeti Úti Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI

2013. 11. 19.
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”

Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Szolnok, Ligeti Úti Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI

2013. 11. 20.
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”

Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Öskü,
 Napsugár Óvoda
2014. 02. 03.
„VILÁGRA – SZÓLÓ A külső világ tevékeny megismerésének tervezése”
Lattenstein Jánosné és Barcza Béláné óvodapedagógusok Mezőlak, Tengelic Természetvédő Óvoda 2014. 06. 12
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában” Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Bük,

Csodaország Óvoda

2014. 07. 01.

Szakmai rendezvények a Vadvirág Óvodában 2013-2014-ben:

2013 őszén előadásoknak, képzéseknek adott helyet intézményünk. A NOVOSZOLG Kft. és a Közép-dunántúli Pedagógiai Intézet szakértőinek előadásait hallgathatták az érdeklődők. 

Novemberben szakmai rendezvény keretében Gergely Ildikó, az ELTE testnevelés szakos tanára tartott interaktív előadást a mindennapos mozgás jelentőségéről.

A TÁMOP 3.1.11-12 óvodafejlesztési pályázat keretében 4 képzést intézményünk falai között tart meg a képző szolgáltató. (2013. szeptemberben, 2014. márciusban és 2 képzést 2013. áprilisban)

Várjuk a további érdeklődést és megkeresést az intézmények részéről!

Barcza Béláné óvodavezető

Vadvirág körzeti Óvoda Veszprém, Avar u. 7/A

Néhány kép  a jó gyakorlat átadásokról és a mentorálásokról:

Október végén ismét szakmai program volt óvodánkban, ahol gyakorlatban ismerkedhettünk a projektmódszerrel és a kooperatív tanulási technikákkal Kanczlerné Csizmadia Zsuzsa óvodapedagógus, az Ajka Városi Óvodák intézményi mentora irányítása mellett.

A szakmai rendezvényen a térség óvodapedagógusai szép számmal vettek részt. Lehetőség volt szakmai konzultációra, és együttműködésre, a módszerek gyakorlatban való kipróbálására.

 

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Keresés

Óvodánk:

refintlogo color big

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk ismét elnyerte a
ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
2019. december 31-ig

használhat.

Látogatóink

Oldalainkat 16 vendég és 0 tag böngészi

Rövid hírek

Udvarunkra fűzkunyhót és fűzkaput telepítettünk 2008 tavasszán. Ezek megerősödve, lombosodva kellemes árnyékot biztosítanak a kicsiknek. A fűzkunyhó halformájú, ezért a neve: "Szomjas potyka".