Keresés

A mindennapokból

020_1.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Ellenőrzött honlap

Időjárás: (2)

Időjárás, 28 Április
Időjárás: Veszprém
+9

Max.: +11° Min.: +7°

Páratartalom: 57%

Szél: ESE - 18 KPH

Forrás:

https://www.hirmondo.ro/eletmod/cseperedo/veszpremiek-a-csipikeben/?fbclid=IwAR1i503ac7OW9eoCfvtH9JY9h_bJlRszNxy1nL3QyQeNtmLNB7fv-Q8ZZKE


01 csipike

Veszprémi óvónők látogattak a megyeszékhelyi Csipike Napközi Otthonba. A tanintézmények közötti több évre visszanyúló partnerkapcsolat keretében sorra került szakmai találkozó célja a tapasztalatok megosztása, a pedagógusok közötti szakmai és személyes kapcsolatok kialakítása.

A Csipike Napközi Otthon és a veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda között partnerkapcsolat 10 évvel ezelőtt a megyeszékhelyi tanintézmény akkori vezetője, Bartók Szende és Barcza Béláné anyaországi óvodavezető kezdeményezésére jött létre a sepsiszentgyörgyi és veszprémi önkormányzatok támogatásával. Négy évvel ezelőtt Nagy Erzsébet óvodavezető kezdeményesére újabb „testvérkapcsolat” alakult a Csipike és a veszprémi Szent Margit-óvoda között. A három tanintézmény pedagógusai évente találkoznak. 2017 októberben a Vadvirág Körzeti Óvoda 45. jubileumi évfordulóján a Csipike Napközi Otthon 6 óvónője vett részt, 2018 májusban pedig a Szent Margit Katolikus Óvodába látogattak el. Április közepén a magyarországiak vendégeskedtek Háromszéken.

– Április 15–18. között a Vadvirág Óvoda három és a Szt. Margit Katolikus Óvoda négy pedagógusa vett részt a Csipike Óvodában szakmai tapasztalatcserén. Ez által a testvéróvodák óvodapedagógusai bekapcsolódtak az Iskola másként hét keretében megszervezett tevékenységekbe (tojásgyűjtés a Székely Nemzeti Múzeum kertjében, interaktív tevékenység a lelkipásztorokkal, magyar és román húsvéti hagyományok dramatikus bemutatása), a csoportokban zajló foglalkozásokba (tojásfestés, háztartási tevékenységek). A szakmai nap keretén belül Süveges Éva, a Vadvirág Körzet Óvoda óvodapedagógusa a „zöld óvodává válás” útjáról számolt be, míg Somogyi Eszter, a Szent Margit Óvoda óvodavezetője a jeles egyházi ünnepek megünneplésének lehetőségeiről tartott előadást – magyarázta Nagy Erzsébet.

A megyeszékhelyi óvodavezető elmondta, hogy a Csipike Napközi Otthon óvónői a KETT valláspedagógiai módszer gyakorlati alkalmazását mutatták be a testvéróvodák képviselőinek, és ez által az ünnepre való készülődés lelki alapját is biztosították. Ezen kívül a házigazda tanintézmény Zöld-programjai között bemutatták a Barangolókönyv-projektet, valamint különféle kézműves technikákkal ismerkedhettek meg a veszprémi óvodapedagógusok, de a programban erdővidéki kirándulás is szerepelt.

Az intézmények közötti partnerkapcsolat működőképességét a hasonló értékrend, hitvallás, célkitűzések biztosítják.

– A Vadvirág- és a Csipike-óvodák kitűzött céljai között szerepel a környezettudatos életmód kialakítása, a környezetért felelős életvitel formálása a gyermekekben, a gyermekek és családjaik környezettudatos szemléletének formálása, az egészséges életmódra nevelés. A Szent Margit Katolikus Óvoda és a Csipike három római katolikus csoportjában alapvető célkitűzés a keresztény világnézet, értékrend kialakítsa és megőrzése a gyermekekben – tette hozzá Nagy Erzsébet.

A következő tanévben a Csipike Napközi Otthon 3–3 óvónője tehet látogatást a Vadvirág Körzeti Óvodába és a Szt. Margit Katolikus Óvodába, ahol az egyházi óvoda 25. jubileumi évfordulóját közösen ünnepelhetik.


Kép a Székely Hírmondó honlapjáról:

02 csipike

 

Együttműködési megállapodásunk értelmében, a Húsvéti időszakban három óvodapedagógus vett részt a Sepsiszentgyörgyi „Csipike” Óvoda szakmai programjain.

Bekapcsolódtunk az óvoda csoportjainak életébe: megtekinthettük a húsvétváró óvodai szokásokat, a hagyományőrző locsolkodást, a néptánc foglalkozást.

Ismerkedtünk a KET - módszerrel, és a tűnemezelés technikájával.

Részt vettünk egy óvodaközi találkozón, melynek a Mese, a mesélés módszereivel való ismerkedés és tapasztalatcsere volt a célja.

A szakmai rendezvényen Süveges Éva munkaközösség vezető kollégánk bemutatta a magyarországi Zöld óvodai pályázat kritériumrendszerét, és háromszoros Zöld óvodánk programjait.

Meglátogattuk Benedek Elek szülőházát, a kisbaconi református templomot és a helyi, még ma is működő vízimalmot, ahol frissen sült pityókás kenyeret kóstolhattunk. Vendéglátóink jóvoltából ellátogattunk a Dániel kastélyszállóba Olasztelekre.

Kellemes napokat töltöttünk erdélyi kollégáinkkal, ahol a szakmai tapasztalatcserén túl baráti beszélgetésre is sor kerülhetett.

A következő nevelési évben Veszprémben látjuk vendégül a „Csipike” óvoda pedagógusait.

Barcza Béláné óvodavezető

30 órás képzéseket szervezett az Oktatási Hivatal óvodapedagógusoknak. az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt Európai Uniós projekt keretében a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában (Veszprém, Avar u. 7/A).

„Különleges bánásmódot igénylő gyermekek együttnevelése az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba”

és

„A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba” címmel.

A képzések alkalmával hospitálási lehetőséget biztosítottunk és bemutatásra kerültek intézményünk témával kapcsolatos jó gyakorlatai.

Ezúton mondunk köszönetet két óvodapedagógus kollégánknak.

Lattenstein Jánosné óvodavezető helyettes, mesterpedagógus szaktanácsadó és Vigváriné Nagy Ildikó óvodapedagógus szakvizsgázott gyógytestnevelő, sikeresen és példa értékűen mutatta be óvodai csoportjában a különleges bánásmód és a mozgás területén az óvodában megvalósítható hátránykompenzáló és esélyteremtő módszerek alkalmazását.

Ismét szakmai nappal, belső képzéssel indítottuk az újévet a Vadvirág Óvodában.

Minden évben az év első munkanapján a teljes nevelőtestület és alkalmazotti közösség találkozik, és tölti együtt tanulással, munkával, beszélgetéssel a délelőttöt, amit hagyományosan közös ebéddel zárunk. A mai szakmai nap programját hagyományainkhoz híven, ebben az évben a tagóvoda pedagógusai ajánlották, és szervezték meg.

Belső képzés keretében ismerkedtünk meg a transzfer technikával, amit reményeink szerint jól tudunk majd használni a gyermekekkel való tevékenységeink során is. A kellemes hangulatú belső képzést Rátkai Zsuzsa iparművész vezette, és a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség együttléte a csapatépítést is szolgálta.

Barcza Béláné intézményvezető

Óvodánk 2008 óta ápol szakmai kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi „Csipike” Óvodával. A testvérintézményi kapcsolat kölcsönös óvodalátogatásokat, tapasztalatszerzési, konzultációs lehetőségeket nyújt a két óvoda pedagógusai számára.

2016-ban újítottuk meg együttműködési megállapodásunkat a testvéróvodával. A szakmai kapcsolathoz csatlakozott az egyházi fenntartású, veszprémi Szent Margit Katolikus Óvoda is.

Az elmúlt héten a két óvoda 3-3 óvodapedagógusa látogatott Erdélybe a fogadó intézmény hagyományos „Csipike Napok” rendezvényére.

Itt részt vettünk az óvodai programokon, betekinthettünk a csoportok életébe, ismerkedhettünk egy számunkra újszerű módszerrel, az Anyák napjának Kett – módszerrel történő gyakorlati megvalósításával. Tapasztalatokat cseréltünk a Zöld óvodai programok, a Zöld jeles napok megünneplésével kapcsolatosan, ötleteket adva egymásnak a zöld programok óvodai életbe, az oktató- nevelő munkába való beillesztési lehetőségeiről. Részt vettünk a Madarak és fák napi óvodai szintű rendezvényen.

A Kovászna megyei román tanfelügyelet szervezésében éppen a látogatásunk hetében került megrendezésre Sepsiszentgyörgyön egy nemzetközi óvodapedagógusi konferencia, aminek a témája az önkéntesség volt. Meghívást kapott óvodánk is erre a szakmai rendezvényre, ahol óvodavezető helyettes, mesterpedagógus szaktanácsadó kollégánk, Lattenstein Jánosné Éva tartott előadást „Önkéntesség a Vadvirág Óvodában” címmel. Bemutatta az óvodában végezhető önkéntes munka gyakorlatát, lehetőségeit, melyeket az óvoda, a lakóközösség támogatása, életének szebbé, tartalmasabbá tétele érdekében végeznek az óvodapedagógusok, szülők, civil szervek, a diákok.

Bemutatta az óvodát támogató „Vadvirág” Alapítványt, ami önkéntességen alapuló civil szervezetként működik, az óvodapedagógusok és a szülők által szabadidőben végzett segítő tevékenységet végezve, programokat szervezve az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. Beszélt az óvodán kívüli önkéntességről, más civil szervezetekkel való önkéntes együttműködésről, a város, városrész kulturális életében való részvételi lehetőségekről. Bemutatta óvodánkat, mint az önkéntességre nyitott fogadó szervezetet, ahol önkéntes feladatokat vállalnak a szülők, civil szervezetek, a diákok. Előadásában hangsúlyozta az önkéntesség közösségformáló erejét, az óvoda- család kapcsolatának erősödését, a tartalmas együttműködések lehetőségét, és a város, városrész kulturális és társadalmi életébe való bekapcsolódás fontosságát.

Amellett, hogy kellemes élményt jelent számunkra a rendszeres találkozás az erdélyi kollégákkal, az óvodával való kapcsolatunk betekintést enged a másik fél életébe, örömeibe, problémáiba, jó gyakorlataiba, ezzel nagymértékben hozzájárul a testvérintézményekben dolgozó óvodapedagógusok emberi és szakmai fejlődéséhez. Így kerülhetett közel egymáshoz egy önkormányzati és egy egyházi intézmény is. Örülünk ennek a lehetőségnek, és nagy szeretettel várjuk 2017 őszén az erdélyi kollégákat a Vadvirág Óvoda 45 éves jubileumi rendezvényére.

Barcza Béláné Intézményvezető

Ismét sikeres szakmai rendezvényt tartott a MÓD-SZER-TÁR szakmai szolgáltató a vezetői és intézményi önértékelés segítése érdekében a veszprémi Vadvirág Óvodában.

Elsősorban azon intézmények képviselői jelentkeztek és vettek részt a programon, akiket kijelöltek 2017. évre vezetői vagy intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre, és nehézséget okoz számukra a kötelezően elvégzendő önértékelés lebonyolítása.

A résztvevők létszáma is bizonyítja, milyen nagy igény mutatkozik a gyakorlatban könnyen és jól hasznosítható módszerek megismerésére, a meglévő tapasztalatokról való konzultációra.

A szakmai nap előadói ezúttal is Lendvai Lászlóné közoktatási szakértő, minőségügyi szervezetfejlesztési szaktanácsadó és Szabóné Lancz Anna óvodavezető, minősítési szakértő voltak.

A program alkalmával az értékelési folyamatok bemutatásán túl az előadók igyekeztek hatékony segítséget nyújtani a pedagógus, a vezető és az intézményi önértékelés tervezéséhez és lebonyolításához, valamint a kapott mérési eredmények hasznosításához. Szakmai segítséget a tanfelügyeleti ellenőrzések fogadásához és sikeres lebonyolításához. Emellett segítettek eligazodni a határidős feladatok pontos értelmezésén és kivitelezésén, útmutatást adni az informatikai felületre feltöltendő tartalmakkal kapcsolatosan.

Örömmel adtunk helyet óvodánkban ennek az interaktív szakmai rendezvénynek. Továbbra is várjuk az intézményvezető kollégáktól az igényeket, hogy elérhető közelségbe hozhassunk a nagy érdeklődésre számot tartó, aktuális szakmai feladatok hatékony elvégzését segítő programokat.

Barcza Béláné
Intézményvezető

Szakmai nappal indult a munkatársak számára a 2017. év.

A szakmai napot a teljes alkalmazotti közösség részvételével szerveztük meg az év első munkanapján. Együtt tevékenykedhetett a nap folyamán a Vadvirág Óvoda és a Waldorf tagóvoda testülete.

A kellemes, közös reggelizés, beszélgetés után a nemezkészítéssel foglalkozó Marton-Bőczy Boglárka irányítása mellett mélyíthettük tudásunkat a nemezelés technikájában. Az óvodapedagógusok számára már ismerős, és az óvodában, a gyermekek között is alkalmazható kellemes finom, puha, meleg gyapjúval és annak felhasználhatóságával ismerkedtünk. A szivárvány minden színére festett anyagból különféle használati tárgyak készültek (tolltartó, szemüvegtok, telefontartó stb.). A kollégák bátran kísérleteztek a különféle színek keverésével, a díszítéssel. Hasznos tanácsokat kaptunk Boglárkától, aki nemez használati tárgyak készítésének mestere. Kiállításokon is felbukkan munkáival és eladásra is készít különféle nemezcsodákat gyapjúból. A technika fortélyaira hozzáértéssel, nagy szeretettel hívta fel figyelmünket. Boglárka, büszkeségünkre tagóvodánkba járt valamikor óvodába, Waldorf csoportba, és most izgalommal, de örömmel jött meghívásunkra és tartott továbbképzést a kollégáknak. Köszönjük ezt a hasznos délelőttöt!

A kellemes nap közös ebéddel zárult, majd köszöntöttük egyik kollégánkat, aki immár 25 éve dolgozik közalkalmazottként.

2017. január 03.

Barcza Béláné
intézményvezető

Szakmai rendezvényt szervezett óvodánk Referencia intézményi munkaközössége a Vadvirág Óvodában. Október végén a térség 20 óvodája fogadta el meghívásunkat, így az egynapos képzés nemcsak a Vadvirág Óvoda pedagógusainak nyújthatott továbbképzési lehetőséget.

Az ünnepek az óvodában, ünnepek a néphagyományban” címmel hirdettünk meg szakmai napunkat, és két táncpedagógus irányítása mellett ismerkedhettünk a tánclépések tanításának eszközeivel.

A programról a kollégák nagyon pozitív visszajelzést adtak. Örömmel fogadták az újszerű módszereket, lehetőségeket az óvodai dalos játékok, tanításához az ünnepélyek színesebbé, változatosabbá, látványosabbá és a gyermekek számára még élvezetesebbé tételéhez.

A programról fotók és videó felvétel is készült, és a „sajtószobában” is találhatnak tudósítást a Napló hasábjairól.

Intézményünk örömmel ad helyet tavasszal egy 30 órás képzésnek is. Az időpontról értesítjük honlapunkon keresztül is az érdeklődő óvodapedagógusokat.

Barcza Béláné
munkaközösség vezető, intézményvezető

A MÓD-SZER-TÁR Szakmai Szolgáltató szervezésében augusztus 25-én szakmai konferenciának adott helyet intézményünk, melyen részt vettek a környező és távolabbi települések óvodavezetői, óvodapedagógusai. A nagy érdeklődésre számot tartó nevelési évnyitó programra több megyéből (Veszprém, Somogy, Zala, Fejér) jöttek a kollégák.

Óvodavezető helyettesünk, Lattenstein Jánosné bemutatta óvodánkat, és referencia intézményi szerepünkről tájékoztatta a jelen lévőket.

Tasnádi Tünde óvodavezető, óvodai szakértő a jogszabályi változásokra hívta fel a figyelmet. Barcza Béláné a Vadvirág Óvoda intézményvezetője, szaktanácsadó a szaktanácsadások lehetőségéről, módjáról, és jelentőségéről tájékoztatott.

Szabóné Lancz Anna óvodavezető, szakértő a minősítési, tanfelügyeleti tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Végül pedig Lendvai Lászlóné óvodapedagógus, közoktatási szakértő és minőségügyi- szervezetfejlesztési tanácsadó, gyakorlati tanácsokat adott a munkaterv elkészítésével kapcsolatosan.

Továbbra is várjuk a szolgáltatók megkeresését, hogy helyet adhassunk ilyen szakmai rendezvényeknek, melyek közelebb viszik a hasznos információkat a környék óvodáihoz.

Barcza Béláné intézményvezető

Október végén ismét szakmai program volt óvodánkban, ahol gyakorlatban ismerkedhettünk a projektmódszerrel és a kooperatív tanulási technikákkal Kanczlerné Csizmadia Zsuzsa óvodapedagógus, az Ajka Városi Óvodák intézményi mentora irányítása mellett.

A szakmai rendezvényen a térség óvodapedagógusai szép számmal vettek részt. Lehetőség volt szakmai konzultációra, és együttműködésre, a módszerek gyakorlatban való kipróbálására.

 

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Rövid hírek

Amennyiben befizetett adója 1 százalékával támogatni kívánja az óvoda "Vadvirág" Alapítványát, akkor kérjük, az adóbevalláskor a rendelkező nyilatkozaton tüntesse fel alapítványunk adószámát: 18932162-1-19

Névnap:

Ma : Kristóf, Jakab