A Vadvirág óvoda 2018/19 évi második bázisintézményi programját óvodavezetőknek hirdettük meg.

A program ismertetése után Intézményvezetői feladatok az önértékelésben – címmel tartott előadás keretében történt az önértékelések folyamatának áttekintése, a feladatkörök, hatáskörök tisztázása, kiemelten a vezetői feladatokra fókuszálva. Itt nyílt lehetőség a személyes vezetői gyakorlati tapasztalatok megosztására, praktikus ötletadásra, amit a kollégák szívesen fogadtak.

A résztvevők is bemutatkoztak egymásnak, elmondták, milyen szerkezetű intézményből jöttek, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek intézményi önértékelés terén. Beszéltek arról, hogy megkezdődtek-e intézményükben a pedagógus önértékelések, volt-e szakmai ellenőrzés az intézményükben, illetve milyen tapasztalataik vannak pl. a felületkezelés terén.

A paletta széles volt, kisebb és nagyobb óvodából is volt érdeklődő, ami abból a szempontból is kedvező volt, hogy megvalósulhatott az egymástól való tanulás, hiszen mindenki elmondhatta saját, az önértékelés terén meglévő tapasztalatit, jó vezetői gyakorlatait.

A programot éppen ezért szerveztük meg interaktív módon, melyben előadás (jogszabály-hivatkozás, fogalom magyarázat, az önértékelés menetének bemutatása, vezetői feladatok, az önértékelés dokumentumai, felületkezeléshez szükséges segítségnyújtás…), illetve egyéni- és csoportos feladatok is helyet kaphattak. Kiemelten működött az együttgondolkodás, a másik szempontjainak figyelembe vétele a szaktanácsadó koordinálása mellett.

Megfogalmazták a résztvevők az önértékeléshez kapcsolódó negatív és pozitív gondolataikat.

A cél: az önértékeléssel szembeni pozitív megerősítés volt.

A műhelymunka alkalmával kötetlen, szabad beszélgetés alakult ki a résztvevők között, amire mindig nagy igény mutatkozik.

Barcza Béláné intézményvezető,
bázisintézményi koordinátor

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldog logo