Az Egyéni bánásmód – „Különleges bánásmódú gyermekek óvodai nevelése” című műhelymunka megszervezésére 2018. április 17-én, a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok keretében került sor. A műhelymunkát Lattenstein Jánosné mesterpedagógus, szaktanácsadó vezette. A 18 jelentkező mellett az óvoda bázisintézményi munkaközösségének tagjai 4 fővel vettek részt.

A program tartalma a következő volt:

  • Különleges bánásmódú gyerekekről – téma bevezetése (fogalma, törvényi háttér)
  • Résztvevők bemutatkozása – „Ami a témával kapcsolatban foglalkoztat!”
  • Egyéni problémák felvetése, megbeszélése, csoportalakítás esetmegbeszélés
  • Résztvevők reakciója a műhelymunkáról – „Mit viszek haza?”
  • Kiállított eszközök megtekintése, könyvvásár

Lattenstein Jánosné bevezette a témát. Bemutatta röviden a különleges bánásmódú gyermek (SNI, BTM, tehetség) fogalmát, törvényi hátterét. Felvetette a téma aktualitását.

A résztvevő óvodapedagógusok bemutatkozása során történt a különböző gyakorlatban előforduló, egyéni problémák, esetek felvázolása és egyben esetmegbeszélés, probléma feltárás, reflektálás, jó gyakorlatok megosztása.

Az óvodapedagógusok aktívak voltak. Nyíltan beszéltek problémáikról, kudarcaikról, eredményeikről, sikereikről. A következő témák kerültek felszínre: SNI gyermek, BTM, tehetséges gyermek, szülővel való együttműködés, közvetlen kollégával való együttműködés, gyermekcsoport légkörének alakítása, óvodapedagógusi attitűd, szakértői vizsgálatok menete. Az óvodapedagógusok megosztották gyakorlati tapasztalataikat. A tervezett csoportmunkákra nem került sor, mivel nagyobb igény mutatkozott az egyéni esetek megbeszélésére.

Lattenstein Jánosné koordinálta a beszélgetést. A délután végén összegezte az elhangzottakat, majd kérte a kollégákat, hogy mondják el mi az, amit „hazavisznek” a műhelymunkáról, reflektáljanak a rendezvényen elhangzottakra. Az óvodapedagógusok hasznosnak tartották ezt a délutánt. Elmondták, hogy a későbbiekben is szívesen vennének részt hasonló rendezvényen, más-más témában.

Ezt alátámasztották az elégedettségi kérdőív kiegészítésében feltett kérdésekre adott válaszok is. Az óvodapedagógusok megfogalmazták pozitív tapasztalataikat, észrevételeiket, javaslataikat, amelyek jól felhasználhatók egy további hasonló jellegű program szervezése során.

Zárásként alkalom nyílt jó gyakorlatok, fejlesztőjátékok bemutatására, ötletbörzére. Az óvodapedagógusok témához kapcsolódó szakkönyveket is vásárolhattak.

Az érdeklődésre való tekintettel tervezzük, hogy egy másik témában újból találkozunk!

Barcza Béla Károlyné bázisintézményi koordinátor

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldog logo