Sikeres szakmai napot tartottunk, melyet intézményünk fennállásának 45. évfordulója alkalmából szerveztünk és hirdettünk meg a megye óvodapedagógusainak. A téma iránti érdeklődést a jelentkezők és résztvevők száma is mutatja, hiszen közel harmincan jelentkeztek, valamint részt vettek a programon a Vadvirág Óvoda pedagógusai, dolgozói is.

Antal Judit mentálhigiénés szakember előadásában hallgathattuk a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelés igényű gyermekek óvodai befogadásáról, az ő elfogadásukhoz szükséges óvodapedagógusi, dajkai attitűdről, arról, hogy a szülővel hogyan lehet eredményes az együttműködés, kommunikáció a gyermek optimális fejlődése érdekében. A másfél órában csak a problémák és lehetőségek érintésére, a figyelemfelhívásra volt igazán lehetőség. Valamennyi óvodában jelen vannak a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akiknek a befogadása felkészültséget kíván az óvodapedagógusoktól, dajkáktól, óvodai dolgozóktól. Emellett a gyermekek, a szülők támogatása, felkészítése a másság elfogadására is a mi feladatunk. Az előadás figyelemfelkeltő, megerősítő és támogató volt. A téma olyannyira aktuális, hogy nagy szükség van e témában jobban elmerülni, gyakorlati módszereket tanulni. Ebben Antal Judit képzéseivel nyújt segítséget.

Lattenstein Jánosné óvodavezető helyettesünk beszélt az önkéntesség létjogosultságáról, formáiról és lehetőségeiről, valamint bemutatta a Vadvirág Óvoda pedagógusainak, dolgozóinak önkéntes tevékenységeit.

Megismerkedhettek a résztvevők Nagy Erzsébet, a Sepsiszentgyörgyi Csipike óvoda óvodaigazgatójának sok-sok képpel illusztrált bemutatóján keresztül testváróvodánk színes életével, szakmai tevékenységével, és bepillanthattunk a romániai magyar gyermeknevelés módszereibe, az óvoda programjaiba.

A programot könyvvásárlási lehetőséggel színesítettük. Emellett mód nyílt a pedagógusok közötti beszélgetésekre, ismerkedésre is.

A visszajelzések a szakmai rendezvény sikerességéről tanúskodnak.

Barcza Béláné intézményvezető, bázisintézményi koordinátor

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg