A mindennapokból

02.jpg

Észak-Dunántúl időjárása:

Mai névnap

GTranslate

Hungarian English French German

A https://iskolataska.educatio.hu oldalon megújult a jó gyakorlat felület. A megújult jógyakorlat-gyűjteménybe egyéni vagy intézményi jó gyakorlatok, illetve az adaptáció támogatására is felkészített, egyéni vagy intézményi bevált jó gyakorlatok kerülhetnek be. A szakértők által értékelt jó gyakorlatok adatbázisa mellett - a pedagógiai innovációk támogatása érdekében - „Ötlettár” is létesült.

Óvodánk jó gyakorlatai ”BEVÁLT JÓ GYAKORLAT”-ként folyamatosan ismét feltöltésre kerülnek az új elvárásoknak megfelelő formában.

Mi az a BEVÁLT JÓ GYAKORLAT?

„A köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy intézményi szinten megjelenő, szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló eljárás, módszer, tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy ezek együttese, amely integrálódott a köznevelési intézmény egészének működésébe. Az intézmény feladatainak ellátásában dokumentálható minőségi többletet, fejlődést eredményez, és összhangban van az ágazati és intézményi szabályozó dokumentumokkal. Jogtiszta, kipróbált, alkalmazása dokumentált, eredményessége és hatása bemért. Adaptációjának feltételei kidolgozottak, más intézmények számára is példaként szolgál, fenntartható, koncepcióját megtartva továbbfejleszthető.”

A jó gyakorlatok és a bevált jó gyakorlatok szakértői értékelési eljáráson vesznek részt. Az eljárásrendben meghatározott kritériumok teljesítése esetén a jó gyakorlatok, bevált jó gyakorlatok 3 évre kapnak megjelenési lehetőséget az Iskolatáska jógyakorlat-gyűjteményében.

Óvodánk az új eljárásrendnek megfelelő bevált jó gyakorlata a

A „Trombita harsog, dob pereg” Nemzeti ünnep az óvodában, valamint a „Mozdulj! – Gyógyulj!” Láb és tartásjavító játékos mozgások az óvodában című, valamint a „Világra - szóló” – Külső világ tevékeny megismerésének tervezése >>ide kattintva<< már elérhető.

Kérjük, tekintse meg a jó gyakorlatok ismertetését tartalmazó anyagot!

Jó gyakorlatainkat számos intézmény átvette, sikerrel alkalmazza. Az erről szóló visszajelzésekről honlapunkon >>ezen a hivatkozáson<< olvashat.

Várjuk az érdeklődést, az adaptálással kapcsolatos megkeresést.

Barcza Béláné

óvodavezető,
Vadvirág Körzeti Óvoda

Óvodánk jó gyakorlatai


1. "Mozdulj! - Gyógyulj!" Láb- és tartásjavító játékos mozgások az óvodában

A jó gyakorlatot alkalmazók számára kiszélesíti az óvodapedagógusok mozgásos játék repertoárját, konkrét gyűjteményt kapnak a láb és tartásjavító tevékenységekhez. Képessé válnak arra, hogy a mozgásos gyakorlatokba beépítsék a kompetencia alapú nevelés eszközrendszerét. Alkalmazása elősegíti az ismeretek komplex feldolgozását. Ezáltal a gyermekek egészségesebbek lesznek, megnő a mozgás iránti szeretetük és igényük. Megvalósul a prevenció.


2. „Világra – szóló” Külső világ tevékeny megismerésének tervezése

A jó gyakorlat hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához, melyben a kompetencia alapú nevelés hatékonyabbá válik.

Ráirányítja az óvodapedagógusok figyelmét a komplex, átgondolt, éves tervezésre.

A jó tervezéssel a gyermekek kompetenciáinak fejlesztését segíti oly módon, hogy a gyakorlati megvalósítás során változatos, színes tapasztalatszerzési, ismeretszerzési lehetőségeket biztosít.

Nyomon követhető az óvodapedagógus tudatos tervező munkája, módszertani felkészültsége.

A külső világ tevékeny megismeréséhez komplex módon kapcsolódnak a különböző tevékenységi formák, beépítésre kerülnek a kompetencia alapú óvodai programcsomag egyes elemei.


3. „Trombita harsog, dob pereg” Nemzeti ünnep az óvodában 

Alkalmazása segíti az óvodás gyermek közösségi nevelését, hazaszeretetre nevelését, a szülőföld iránti érzelmi kötődést. Elősegíti az ismeretek, élmények komplex módon történő, tevékenységekbe ágyazott feldolgozását, az ünnephez kapcsolódó hagyományok ápolását, beépülését mindennapi életükbe. Differenciált módon fejleszti a gyermekek kompetenciáit mind az érzelmi, anyanyelvi, szociális nevelés területein. Így hozzájárul az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott nevelési célok megvalósulásához, a hazaszeretet, mint erkölcsi érték közvetítésével, a nemzeti identitás-, szemléletformáláshoz.

Jó gyakorlataink letölthetők az említett honlapról.


4. Szakmai dokumentációs rendszer az óvodában

A jó gyakorlat hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához a csoportnapló, gyermekek fejlődésének nyomon követése és a gyógypedagógiai dokumentumok egységével.

Megvalósul a szakmai dokumentumok és a gyakorlat összhangja, egymásra épülése az országos alapprogram és a HOP alapján

Létrejön a nevelőmunkát tükröző egységes dokumentáció – áttekinthetően, követhetően, érthetően és értékelhetően.

Megvalósítható általa a nevelőmunka hatékonyságának, minőségének növelése.

Ez a jó gyakorlatunk, melyet 2010-ben több intézmény adaptált, a törvényi változásoknak megfelelő módosítás alatt áll, 2015-2016-ban ismételten feltöltésre kerül, és elérhetővé válik!


A jó gyakorlatok átvételének feltételeiről érdeklődni Barcza Béláné óvodavezetőnél lehet.

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Keresés

Óvodánk:

refintlogo color big

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk ismét elnyerte a
ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
2019. december 31-ig

használhat.

Látogatóink

Oldalainkat 18 vendég és 0 tag böngészi

Rövid hírek

A környezettudatos magatartás kialakítását célozza, hogy óvodánk bejáratánál egy használtelem-gyűjtő konténert helyeztünk el. Várjuk és kérjük, az otthon elhasznált elemeket ebbe a gyűjtőbe dobják be.