Kedves Óvodapedagógus kollégák, akik rendszeresen érdeklődtök a Vadvirág Óvoda Bázisintézményi- és egyéb szakmai programjai iránt!

Tekintettel a kialakult veszélyhelyzetre, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere is Határozatot hozott a veszprémi bölcsődék és óvodák zárva tartásáról, 2020. március 16, hétfőtől a Fenntartói határozat visszavonásáig a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda zárva tart.

Ez idő alatt minden szakmai programot felfüggesztünk, így az április 2-ára meghirdetett Műhelymunkát is.

Barcza Béla Károlyné
intézményvezető, bázisintézményi koordinátor

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda álláspályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2 fő részére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Avar u. 7/A

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, önálló, felelősségteljes munkavégzés az oktató-nevelő munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, a Pedagógiai program, az óvoda munkaterve és az óvodavezető útmutatása alapján, az óvoda szokás- és szabályrendszerének megfelelően. Differenciált bánásmód alkalmazása, kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal, gyermekvédelmi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  

 • Főiskolai óvodapedagógus végzettség,
 • Óvodapedagógusi szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai gyakorlattal rendelkező, pályakezdő kollégát is szívesen fogadunk
 • Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP alkalmazás, szövegszerkesztési ismeretek
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat másolatai, adatvédelmi nyilatkozat, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

Egyéb feltétel:

A pályázó e-mal címének, telefonszámának megadása szükséges

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakmai, módszertani szakmai felkészültség, empátia, gyermekszeretet, tolerancia, lelkiismeretesség, pontosság
 • Jó kézügyesség, kreativitás, együttműködő képesség
 • kommunikációs képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskolai óvodapedagógusi végzettség szakvizsgával – bármely szakvizsga, ami pedagógiai programunk színvonalas megvalósítását segíti! – pl. Óvodai gyógytestnevelésben való tapasztalat, gyakorlat
 • Gyakorlati tapasztalat a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásában
 • 3-7 éves SNI gyermekek integrált óvodai nevelésben való gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Gyakorlati tapasztalat a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásában
 • Differenciált bánásmód gyakorlati alkalmazása,
 • Inkluzív pedagógiai szemlélet, magatartás, kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
 • adatvédelmi nyilatkozat
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthető: A pályázat elbírálását követően, AZONNAL

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.23.

A pályázat benyújtásának módja:

postai úton, vagy e-mailben a vadvirag.ovoda{kukac}upcmail.hu címen.

A pályázaton (borítékon) feltüntetve: 198./I/3/2020, óvodapedagógus

A pályázat elbírálásának módja és rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót írásban (e-mailben) értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

Pályakezdő, gyakornok kollégát is szívesen fogadunk!

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.03.25.

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére meghirdetett álláspályázatát meghosszabbítja.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda „Csillagvár” Waldorf Tagóvodája, 8200 Veszprém, Szent István u. 12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 3-6 éves gyermekek Waldorf pedagógia alapján történő nevelése a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, az óvoda szokás- és szabályrendszerének megfelelően, a szervezeti keretek dokumentumok figyelembe vételével.

Szívesen fogadunk pályakezdő, friss diplomás óvodapedagógust, aki érdeklődik a Waldorf pedagógia iránt!

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt) rendelkezései az irányadó

Jelentkezési feltételek:  

 • Főiskolai óvodapedagógus végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP alkalmazás, szövegszerkesztési ismeretek
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Egészségügyi alkalmasság

Egyéb feltétel:

A pályázó e-mal címének, telefonszámának megadása szükséges

Elvárt kompetenciák:

 • Differenciált bánásmód gyakorlati alkalmazása
 • Kitűnő kommunikációs képesség, együttműködő képesség, empátia, gyermekszeretet, tolerancia, lelkiismeretesség
 • Előny: 1-3- év óvodai gyakorlat, Waldorf módszertani érdeklődés, esetleg waldorf óvodai tapasztalat

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
 • adatvédelmi nyilatkozat
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthető: A jelentkezés elbírálását követően, AZONNAL

A pályázat benyújtásának határideje: 2020 03.23.

A jelentkezés benyújtásának módja:

postai úton, vagy e-mailben a vadvirag.ovoda{kukac}upcmail.hu címen.

 • A jelentkezésen (borítékon) feltüntetve: 199 /I/3/ 2020. óvodapedagógus

Az elbírálás módja és rendje:

A beküldött dokumentumok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden jelentkezőt írásban (e-mailben) értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 03.25.

Elérhető az Oktatási Hivatal által kiadott, decemberben módosított Tanfelügyeleti kézikönyv és Önértékelési kézikönyv. A kézikönyvek 2019. január 1-től érvényesek.

Letölthető itt (1) és itt (2).

A 2020 évi minősítéshez a 6. javított változat (érvényes 2019. június 14-től).

Letölthető itt (3).

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Óvodánk:

boldog logo

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Névnap:

Ma : Buda, Richárd

Rövid hírek

A környezettudatos magatartás kialakítását célozza, hogy óvodánk bejáratánál egy használtelem-gyűjtő konténert helyeztünk el. Várjuk és kérjük, az otthon elhasznált elemeket ebbe a gyűjtőbe dobják be.

GTranslate

Hungarian English French German