A mindennapokból

19.jpg

Rövid hírek

A környezettudatos magatartás kialakítását célozza, hogy óvodánk bejáratánál egy használtelem-gyűjtő konténert helyeztünk el. Várjuk és kérjük, az otthon elhasznált elemeket ebbe a gyűjtőbe dobják be.

Óvodánk 2008 óta ápol szakmai kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi „Csipike” Óvodával. A testvérintézményi kapcsolat kölcsönös óvodalátogatásokat, tapasztalatszerzési, konzultációs lehetőségeket nyújt a két óvoda pedagógusai számára.

2016-ban újítottuk meg együttműködési megállapodásunkat a testvéróvodával. A szakmai kapcsolathoz csatlakozott az egyházi fenntartású, veszprémi Szent Margit Katolikus Óvoda is.

Az elmúlt héten a két óvoda 3-3 óvodapedagógusa látogatott Erdélybe a fogadó intézmény hagyományos „Csipike Napok” rendezvényére.

Itt részt vettünk az óvodai programokon, betekinthettünk a csoportok életébe, ismerkedhettünk egy számunkra újszerű módszerrel, az Anyák napjának Kett – módszerrel történő gyakorlati megvalósításával. Tapasztalatokat cseréltünk a Zöld óvodai programok, a Zöld jeles napok megünneplésével kapcsolatosan, ötleteket adva egymásnak a zöld programok óvodai életbe, az oktató- nevelő munkába való beillesztési lehetőségeiről. Részt vettünk a Madarak és fák napi óvodai szintű rendezvényen.

A Kovászna megyei román tanfelügyelet szervezésében éppen a látogatásunk hetében került megrendezésre Sepsiszentgyörgyön egy nemzetközi óvodapedagógusi konferencia, aminek a témája az önkéntesség volt. Meghívást kapott óvodánk is erre a szakmai rendezvényre, ahol óvodavezető helyettes, mesterpedagógus szaktanácsadó kollégánk, Lattenstein Jánosné Éva tartott előadást „Önkéntesség a Vadvirág Óvodában” címmel. Bemutatta az óvodában végezhető önkéntes munka gyakorlatát, lehetőségeit, melyeket az óvoda, a lakóközösség támogatása, életének szebbé, tartalmasabbá tétele érdekében végeznek az óvodapedagógusok, szülők, civil szervek, a diákok.

Bemutatta az óvodát támogató „Vadvirág” Alapítványt, ami önkéntességen alapuló civil szervezetként működik, az óvodapedagógusok és a szülők által szabadidőben végzett segítő tevékenységet végezve, programokat szervezve az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. Beszélt az óvodán kívüli önkéntességről, más civil szervezetekkel való önkéntes együttműködésről, a város, városrész kulturális életében való részvételi lehetőségekről. Bemutatta óvodánkat, mint az önkéntességre nyitott fogadó szervezetet, ahol önkéntes feladatokat vállalnak a szülők, civil szervezetek, a diákok. Előadásában hangsúlyozta az önkéntesség közösségformáló erejét, az óvoda- család kapcsolatának erősödését, a tartalmas együttműködések lehetőségét, és a város, városrész kulturális és társadalmi életébe való bekapcsolódás fontosságát.

Amellett, hogy kellemes élményt jelent számunkra a rendszeres találkozás az erdélyi kollégákkal, az óvodával való kapcsolatunk betekintést enged a másik fél életébe, örömeibe, problémáiba, jó gyakorlataiba, ezzel nagymértékben hozzájárul a testvérintézményekben dolgozó óvodapedagógusok emberi és szakmai fejlődéséhez. Így kerülhetett közel egymáshoz egy önkormányzati és egy egyházi intézmény is. Örülünk ennek a lehetőségnek, és nagy szeretettel várjuk 2017 őszén az erdélyi kollégákat a Vadvirág Óvoda 45 éves jubileumi rendezvényére.

Barcza Béláné Intézményvezető

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda székhelyintézménye az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként, az Oktatási Hivatallal együttműködve folytatja szakmai munkáját a jövőben.

Óvodánk pályázatot nyújtott be 2016-ban a cím elnyeréséért, a szakmai innovációk továbbadásáért, az óvodai nevelés színvonalának fejlesztése, a módszertani megújulás támogatása érdekében.

bazis tablaEzt a címet szakmai múltunk és jelenünk, óvodánk innovációs tevékenysége, az intézményben folyó kiváló nevelő-oktató munka segítette elő számunkra. Köszönet érte az óvoda valamennyi pedagógusának, nevelő-oktató munkát segítő és támogató dolgozójának, és a családoknak, akik gyermekeiket ránk bízták és mindvégig partnerek a munkánkban!

A 45 éves óvoda az évek során folyamatos fejlődésen ment keresztül. Immár Európai színvonalú óvodaépülettel, infrastruktúrával és jól képzett, megújulni kész pedagógusokkal rendelkezünk – akik nagy szakmai elhivatottsággal nevelik a rájuk bízott gyermekeket.

Olyan bazis atadasjó gyakorlatokat dolgoztunk ki és működtetünk óvodai csoportjainkban, melyek méltán népszerűek és érdeklődésre számot tartóak más óvodapedagusok körében is, alkalmasak arra, hogy adaptálhatóak és alkalmazhatóak legyenek bármelyik magyarországi, és külföldi óvodákban is. Igen, akár külföldi óvodában is, hiszen erdélyi testvéróvodánk is ismerkedik jó gyakorlatainkkal a szakmai találkozóink alkalmával, és sikeresen adaptálva azokat, kipróbálja, népszerűsíti az erélyi óvodákban.

A Referencia intézményi címünkből adódó szolgáltatói tevékenységünk során szakmai munkák ismert, és egyre elismertebb lett, ami szintén megerősített bennünket abban, hogy bátran jelentkezzünk a bázisintézményi címre és felvállaljuk a vele járó feladatokat.

Mit vállaltunk?

Továbbra is referencia kívánunk lenni a kompetencia alapú óvodai nevelés terén, és találkozási pont szeretnénk lenni az óvodapedagógusok számára a megyében, a térségben, ezért vállaljuk:

  • Egész napos szakmai rendezvény, konferencia, egynapos képzés megszervezését – immár hagyományos módon, ahogy azt 2008 óta évi egy alkalommal megtettük
  • Műhelymunkák szervezését óvodapedagógusoknak, ahol jó gyakorlatainkkal ismerkedhetnek, jó gyakorlataikat bemutathatják, konzultálhatnak, tapasztalatokat cserélhetnek egymással
  • Műhelymunkák szervezését óvodavezetőknek, ahol tapasztalatokat cserélhetnek, vezetői jó gyakorlataikat átadhatják egymásnak
  • Képzéseknek hely biztosítását az Oktatási Hivatallal együttműködésben – elsősorban mozgás és az egyéni bánásmód tematikájában, melyhez a témában meglévő jó gyakorlataink, szakmai tapasztalataink is adottak.
  • Nyitottak vagyunk arra is, hogy Szaktanácsadók, Mesterpedagógusok találkozóihoz, konzultációihoz, tapasztalatcseréihez igény szerint helyet adjunk óvodánkban.

Ilyen módon kívánunk valóban BÁZISINTÉZMÉNNYÉ válni.

Kedves Óvodapedagógus Kollégák! Kérem, kísérjétek figyelemmel továbbra is honlapunkat, ahol az éppen aktuális szakmai programokat meghirdetjük, és azok megvalósulásáról beszámolunk.

Barcza Béláné
intézményvezető,
mesterpedagógus szaktanácsadó,
bázisintézményi koordinátor.

Ismét sikeres szakmai rendezvényt tartott a MÓD-SZER-TÁR szakmai szolgáltató a vezetői és intézményi önértékelés segítése érdekében a veszprémi Vadvirág Óvodában.

Elsősorban azon intézmények képviselői jelentkeztek és vettek részt a programon, akiket kijelöltek 2017. évre vezetői vagy intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre, és nehézséget okoz számukra a kötelezően elvégzendő önértékelés lebonyolítása.

A résztvevők létszáma is bizonyítja, milyen nagy igény mutatkozik a gyakorlatban könnyen és jól hasznosítható módszerek megismerésére, a meglévő tapasztalatokról való konzultációra.

A szakmai nap előadói ezúttal is Lendvai Lászlóné közoktatási szakértő, minőségügyi szervezetfejlesztési szaktanácsadó és Szabóné Lancz Anna óvodavezető, minősítési szakértő voltak.

A program alkalmával az értékelési folyamatok bemutatásán túl az előadók igyekeztek hatékony segítséget nyújtani a pedagógus, a vezető és az intézményi önértékelés tervezéséhez és lebonyolításához, valamint a kapott mérési eredmények hasznosításához. Szakmai segítséget a tanfelügyeleti ellenőrzések fogadásához és sikeres lebonyolításához. Emellett segítettek eligazodni a határidős feladatok pontos értelmezésén és kivitelezésén, útmutatást adni az informatikai felületre feltöltendő tartalmakkal kapcsolatosan.

Örömmel adtunk helyet óvodánkban ennek az interaktív szakmai rendezvénynek. Továbbra is várjuk az intézményvezető kollégáktól az igényeket, hogy elérhető közelségbe hozhassunk a nagy érdeklődésre számot tartó, aktuális szakmai feladatok hatékony elvégzését segítő programokat.

Barcza Béláné
Intézményvezető

2017. február 10-én kerül megszervezésre Veszprémben a MÓD-SZER-TÁR által meghirdetett „Önértékelési nap”, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket óvodánkba!

A rendezvényről bővebben >>> itt <<<

A jelentkezési lap letölthető >>> itt <<<

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a MÓD-SZER-TÁR-hoz küldjétek!

Szakmai nappal indult a munkatársak számára a 2017. év.

A szakmai napot a teljes alkalmazotti közösség részvételével szerveztük meg az év első munkanapján. Együtt tevékenykedhetett a nap folyamán a Vadvirág Óvoda és a Waldorf tagóvoda testülete.

A kellemes, közös reggelizés, beszélgetés után a nemezkészítéssel foglalkozó Marton-Bőczy Boglárka irányítása mellett mélyíthettük tudásunkat a nemezelés technikájában. Az óvodapedagógusok számára már ismerős, és az óvodában, a gyermekek között is alkalmazható kellemes finom, puha, meleg gyapjúval és annak felhasználhatóságával ismerkedtünk. A szivárvány minden színére festett anyagból különféle használati tárgyak készültek (tolltartó, szemüvegtok, telefontartó stb.). A kollégák bátran kísérleteztek a különféle színek keverésével, a díszítéssel. Hasznos tanácsokat kaptunk Boglárkától, aki nemez használati tárgyak készítésének mestere. Kiállításokon is felbukkan munkáival és eladásra is készít különféle nemezcsodákat gyapjúból. A technika fortélyaira hozzáértéssel, nagy szeretettel hívta fel figyelmünket. Boglárka, büszkeségünkre tagóvodánkba járt valamikor óvodába, Waldorf csoportba, és most izgalommal, de örömmel jött meghívásunkra és tartott továbbképzést a kollégáknak. Köszönjük ezt a hasznos délelőttöt!

A kellemes nap közös ebéddel zárult, majd köszöntöttük egyik kollégánkat, aki immár 25 éve dolgozik közalkalmazottként.

2017. január 03.

Barcza Béláné
intézményvezető

Szakmai rendezvényt szervezett óvodánk Referencia intézményi munkaközössége a Vadvirág Óvodában. Október végén a térség 20 óvodája fogadta el meghívásunkat, így az egynapos képzés nemcsak a Vadvirág Óvoda pedagógusainak nyújthatott továbbképzési lehetőséget.

Az ünnepek az óvodában, ünnepek a néphagyományban” címmel hirdettünk meg szakmai napunkat, és két táncpedagógus irányítása mellett ismerkedhettünk a tánclépések tanításának eszközeivel.

A programról a kollégák nagyon pozitív visszajelzést adtak. Örömmel fogadták az újszerű módszereket, lehetőségeket az óvodai dalos játékok, tanításához az ünnepélyek színesebbé, változatosabbá, látványosabbá és a gyermekek számára még élvezetesebbé tételéhez.

A programról fotók és videó felvétel is készült, és a „sajtószobában” is találhatnak tudósítást a Napló hasábjairól.

Intézményünk örömmel ad helyet tavasszal egy 30 órás képzésnek is. Az időpontról értesítjük honlapunkon keresztül is az érdeklődő óvodapedagógusokat.

Barcza Béláné
munkaközösség vezető, intézményvezető

A MÓD-SZER-TÁR Szakmai Szolgáltató szervezésében augusztus 25-én szakmai konferenciának adott helyet intézményünk, melyen részt vettek a környező és távolabbi települések óvodavezetői, óvodapedagógusai. A nagy érdeklődésre számot tartó nevelési évnyitó programra több megyéből (Veszprém, Somogy, Zala, Fejér) jöttek a kollégák.

Óvodavezető helyettesünk, Lattenstein Jánosné bemutatta óvodánkat, és referencia intézményi szerepünkről tájékoztatta a jelen lévőket.

Tasnádi Tünde óvodavezető, óvodai szakértő a jogszabályi változásokra hívta fel a figyelmet. Barcza Béláné a Vadvirág Óvoda intézményvezetője, szaktanácsadó a szaktanácsadások lehetőségéről, módjáról, és jelentőségéről tájékoztatott.

Szabóné Lancz Anna óvodavezető, szakértő a minősítési, tanfelügyeleti tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Végül pedig Lendvai Lászlóné óvodapedagógus, közoktatási szakértő és minőségügyi- szervezetfejlesztési tanácsadó, gyakorlati tanácsokat adott a munkaterv elkészítésével kapcsolatosan.

Továbbra is várjuk a szolgáltatók megkeresését, hogy helyet adhassunk ilyen szakmai rendezvényeknek, melyek közelebb viszik a hasznos információkat a környék óvodáihoz.

Barcza Béláné intézményvezető

Megjelent a 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

Elérhető a következő >> linkre << kattintva:

A szaktanácsadói műhelymunkát a nagy érdeklődésre való tekintettel 2015. június 4-én 14-17 óráig ismét megszervezzük azoknak az óvodapedagógusoknak, akik az áprilisin nem tudtak részt venni. Minden kolléga, aki jelentkezett, és az első alkalommal nem fért be a keretbe, értesítést kapott az újabb időpontról. Szeretettel várjuk őket a Vadvirág Óvodában.

A téma most is: Pedagóguskompetenciák értelmezése

A műhelymunkát Lattenstein Jánosné, Nemesné Estók Szilvia és Barcza Béláné szaktanácsadók vezetik.

A Vadvirág Óvoda az

bazis

Keresés

GTranslate

Hungarian English French German

Óvodánk:

refintlogo color big

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk ismét elnyerte a
ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
2019. december 31-ig

használhat.

Látogatóink

Oldalainkat 8 vendég és 0 tag böngészi