Keresés

A mindennapokból

031_1.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Névnap:

Ma : Nándor

Időjárás:

Óvodánk ismét pályázatot nyújtott be a Humán Fejlesztési Operatív Program keretében, melynek célja: A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára.


A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. (A részletek a következő hivatkozáson is olvashatók: http://www.nfu.hu/content/2983)

A pályázaton csak a HEFOP 3.1.2 és 3.1.3 alintézkedés kiírásain támogatott közoktatási intézmények vehetnek részt, a program végrehajtásában érintett óvodai csoportokban, azokon a kompetencia területeken, amelyekre a támogatott pályázati projekt megvalósítása vonatkozott.
A pályázat tartalmának összhangban kell lennie a HEFOP 3.1. intézkedés nyertes pályázata nyomán a közoktatási intézmény által módosított pedagógiai programmal.
Mivel óvodánk is részt vett HEFOP 3.1.2. pályázatban, és óvodai nevelési programunkat a kompetencia alapú óvodai nevelésnek megfelelően módosítottuk, sikerrel pályázhattunk a HEFOP 3.1.3/B-09/03. projektre.
Az általunk benyújtott projekt címe: „Egyenlő esélyek biztosítása kompetencia alapú neveléssel a Vadvirág Óvodában”
A projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó terveink:
Mint az eredeti HEFOP 3.1.2. pályázatban részt vevő intézmény, szerződésben vállalt kötelezettségünk a program fenntarthatósága a pályázati ciklus lezárulta után öt évig, jelen esetben 2012-ig.
Módosított helyi nevelési programunk, mely tartalmazza a kompetencia alapú óvodai programcsomag elemeit, a továbbiakban is nevelőmunkánk alapját képezi, az óvoda valamennyi csoportja számára. Nevelőmunkánk során a pályázatban igényelt eszközöket folyamatosan használják óvodásaink.
A fenntarthatóságot biztosítja továbbá, hogy az óvodában minden pedagógus rendelkezik a kompetencia alapú óvodai programcsomag használatát célzó alapozó felkészítéssel (tanúsítvánnyal igazolható), valamint az óvodapedagógusok nagy számban vettek részt a témához kapcsolódó továbbképzéseken, ezért ismerik, és jól alkalmazzák a szükséges eszközöket.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása mellett intézményünk folyamatosan részt vesz a programterjesztésben, szakmai napok szervezésével, melyet két óvodapedagógusunk tart, mentori és képzői végzettséggel. Ezt a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánjuk.
Az óvoda vezetője és helyettese biztosítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka folyamatos szakmai irányítását, ellenőrzését, értékelését valamint a projekt megvalósulásának elemeit. Az óvoda vezetője látja el a menedzselési feladatokat.
A tartósan magas színvonalú munkavégzést garantálja az óvodában működő minőségirányítási rendszer, melyet helyben dolgoztunk ki.
Két szakmai munkaközösségünk szintén az eredményes óvodai nevelőmunkát segíti elő.
A projekt elszámolható összköltsége 4 000 000 Ft, melyet teljes egészében játékeszközökre fordítottunk. A támogatási szerződést az intézmény vezetője 2009. június 3-án írta alá, és jelenleg a beszerzés fázisában tartunk.

A projekt az alábbi eszközökkel biztosítja a kompetencia területek feldolgozásának eredményesességét:

 • Külső világ tevékeny megismerése: óriás természetszőnyegek (játszószőnyeg), állatfigurák (házi-, erdei-, tengeri- és vadállatok), homok-víz terepasztalok, pályák zsilippel, kikötővel (vizező játék), mikroszkóp szettek, nagyító dobozok kisebb és nagyobb méretben, földgömbök, szelektív hulladékgyűjtő edények, komposztáló
 • Ének, énekes játékok, zenehallgatás: hangszerkészletek, hangszer lottók
 • Vers, mese, báb, drámajáték: Meseládikók (alapegységek + bábos egységek + kreativitást fejlesztő egységek), fejbábok
 • Mozgás, udvari játék: lábbal hajtós kétkerekű járművek (nagymozgás és egyensúlyérzék fejlesztéséhez)
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális eszközei: rehabilitációs hinta, lábbal hajtós kétkerekű járművek
 • Nevelőmunkát segítő eszközök: digitális fényképezőgépek memóriakártyával, laptopok (notebook-ok)
Az óvodába járó gyermekeket a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával több és szélesebb körű ismerethez kívánjuk juttatni, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését.
Az eszközök megléte, használata a tehetséggondozást is nagymértékben segítik, ezért választottunk több olyan eszközt, ami ezt biztosíthatja.

A projekt célja

Rövid távú konkrét cél:
 • Az óvodába járó gyermekek a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával több és szélesebb körű ismerethez juthatnak, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését. Célunk, hogy az intézménybe járó gyermekek 100 %-a hozzájuthasson e lehetőségekhez, mivel sokuk (min. 30%) erősen ingerszegény környezetben él.

Hosszabb távú, általános cél:

 • az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása
 • a gyermekek általános képzettségi szintjének javítása
 • ezáltal a foglalkoztatottsági szint javítása
 • a hátrányos helyzetből adódó leszakadás csökkentése
 • a társadalmi beilleszkedés elősegítése
 • környezettudatos magatartás kialakítása

Projekt célcsoportjai:

 • Pedagógusok (13 fő): bővíti a módszertani lehetőségeiket a változatos eszközök használata
 • Óvodánkba járó gyermekek (166 gyermek): sokoldalú ismeretszerzési lehetőség biztosítása
 • Az ingerszegény környezetben élő családok (30%): a helyzetükből adódó hátrányok csökkentése az eszközök, játékok biztosításával.

Barcza Béláné
intézményvezető

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Ellenőrzött honlap